8ο Ενημερωτικό Δελτίο

Επισυνάπτεται το 8ο Ενημερωτικό Δελτίο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Παντείου Πανεπιστημίου. Πατήστε εδώ.