Μέλη Επιτροπής Ερευνών
 
Πρόεδρος
Νικόλαος Λέανδρος, Καθηγητής τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού 
Ιωάννης Σκαρπέλος, Αν. Καθηγητής τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, με αναπληρωτή τον Καθηγητή του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Δημήτριο Καιρίδη
Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 
Αντώνης Χάνος, Αν. καθηγητής τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, με αναπληρωτή τον Αν. Καθηγητή του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αντώνη Ροβολή
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 
Αλεξάνδρα Κορωναίου, Καθηγήτρια του τμήματος Ψυχολογίας, με αναπληρώτρια την Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνιολογίας, Ευσταθία Λαμπροπούλου
Σχολή Πολιτικών Επιστημών              

Θεοδοσία Ανθοπούλου, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής με αναπληρώτρια την  Βασιλική Γεωργιάδου, Αν. καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας