Ονοματεπώνυμο
Θέση
Τηλέφωνο
E-mail

Λέανδρος Νικόλαος

Πρόεδρος ΕΛΚΕ

210-9201013-1014

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Λυκουργιώτης Γεώργιος

Γραμματέας ΕΛΚΕ

210- 9201444

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Λιάτσου Γκόλφω

Γραφείο Οργάνωσης, Ανάπτυξης, Γραμματειακής Υποστήριξης και Εσωτερικού Ελέγχου - Γραφείο Προμηθειών

210-9201357

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Μπακανδρίτσου Άννα

Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης

210-9201357

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ευθυμίου Κωνσταντίνος

Γραφείο Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Έργων

210-9201520

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Μουγιακάκου Τριαντάφυλλη                  

Τήρηση Λογιστικών Υποχρεώσεων - Διεκπεραίωση πληρωμών

210-9201358

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Μακρή Ευαγγελία

Τήρηση Λογιστικών Υποχρεώσεων - Διεκπεραίωση πληρωμών

210-9201672

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μίχος Παναγιώτης

Τήρηση Λογιστικών Υποχρεώσεων - Διεκπεραίωση πληρωμών

210-9201678

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Κούτρας Ιωάννης

Γραμματεία Οργάνωσης, Ανάπτυξης, Γραμματειακής Υποστήριξης, Εσωτερικού Ελέγχου και Προγραμματισμού και Σχεδιασμού Έργων

210-9201512

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φουρνάρη Βιργινία

Γραμματεία Οργάνωσης, Ανάπτυξης, Γραμματειακής Υποστήριξης, Εσωτερικού Ελέγχου και Προμηθειών

210-9201508

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Καραουλάνη Νίκη

Γραμματεία Προμηθειών και Προγραμματισμού και Σχεδιασμού Έργων

210-9201501

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Καραμπίνης Ιωάννης

Γραμματεία Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Έργων

210-9201507

i.karampinis@panteion.g

Κωνσταντάκης Μάρκος

Γραφείο Μηχανογράφησης - Τεχνικής Υποστήριξης - Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος και Ιστοσελίδας ΕΛΚΕ

210-9201506

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.