_ ΕΛΚΕ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Περιεχόμενα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (4/2013) με αντικείμενο την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Λογισμικού

Αριθμός Προκήρυξης: 4/2013

Φορέας Χρηματοδότησης: ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΠΕΔΒΜ-ΕΣΠΑ

Περίληψη

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου  προκηρύσσει πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό (4/2013) στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΠΕΔΒΜ-ΕΣΠΑ» με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Λογισμικου ποσού των ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών  και εννέα λεπτών [25.443,09€] πλέον ΦΠΑ ή τριάντα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ  [31.295,00€] συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. οκτώ χιλιάδων ευρώ [8.000,00€] συμπερ. του ΦΠΑ.

Ημερομηνία Ανακοίνωσης:3/07/2013

Προθεσμία Υποβολής: 19/07/2013

Ύψος Χρηματοδότησης: 31.295,00 συμπ. ΦΠΑ €

Επικοινωνία  www. elke.panteion.gr

κ. Γρ. Κολοβός (2109201514), κ. Κων. Ευθυμίου (2109201520)