Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Ερευνώ-Δημιουργώ - Καινοτομώ

"Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην Δράση Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ"
Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.