ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

 Δελτίο τύπου για την Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ
Για περισσότερες πληροφορίες: ΕΛΙΔΕΚ -5/4/2017