Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

7 Απριλίου 2017 Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Καλείσθε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 και ώρα 10:00 στην αίθουσα Πρυτανικού Συμβουλίου.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ημερήσια διάταξη

2. Διαχείριση έργων.

α. Έγκριση υποβολής προτάσεων έργων, αποδοχή έργων και τροποποίηση έργων.

β. Έγκριση συμβάσεων.

γ. Γενικά θέματα Διαχείρισης.

3. Οικονομικά θέματα

4. Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις.

5. Διάφορα θέματα –Ανακοινώσεις.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

    Πρόεδρος του Ε.Λ.Κ.Ε.     

             Καθηγ. Νικόλαος Λέανδρος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

          

Γραμματέας του Ε.Λ.Κ.Ε. 

 Γεώργιος Λυκουργιώτης

 

      Μέλη Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

  

            Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού

            Τακτικό μέλος: Ιωάννης Σκαρπέλος, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού

            Αναπληρωτής: Δημήτριος Καιρίδης, καθηγητής του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών

 

             Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης   

            Τακτικό μέλος: Αντώνιος Χάνος, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης

 Αναπληρωτής: Αντώνιος Ροβολής, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

             Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

            Τακτικό μέλος: Αλεξάνδρα Κορωναίου, καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας

            Αναπληρώτρια: Ευσταθία Λαμπροπούλου, καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνιολογίας

 

             Σχολή Πολιτικών Επιστημών

            Τακτικό μέλος: Θεοδοσία Ανθοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής

            Αναπληρώτρια: Βασιλική Γεωργιάδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας