ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Posted by Super User

Παραθέτουμε τα πρακτικά από συνεδριάσεις και αποφάσεις του ΕΛΚΕ.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >>

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, για τις ανάγκες των πράξεων και των έργων που διαχειρίζεται, πραγματοποιεί στο γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιόροφος επταόροφου κτιρίου) δημόσιες κληρώσεις για την συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων που ανταποκρίνονται στην εκάστοτε προκήρυξη.

 

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >>

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας πραγματοποιεί σε τακτά διαστήματα συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης στην αίθουσα Πρυτανικού Συμβουλίου για θέματα που αφορούν την Διαχείριση έργων, την Έγκριση υποβολής προτάσεων έργων, την αποδοχή έργων και την τροποποίηση έργων, την Έγκριση συμβάσεων, Γενικά θέματα Διαχείρισης, Οικονομικά θέματα, Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις και Διάφορα θέματα –Ανακοινώσεις.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >>