ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

19-05-2017 | Προκήρυξη για το Πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

Προκήρυξη για το Πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας για νέους Επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018.

Προκήρυξη


 02-11-2016 | 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες

O Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας καλέι τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους/ες διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ


21-10-2016 | Προδημοσίευση 1ης Προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) πρόκειται να προκηρύξει την 1η Νοεμβρίου 2016 Υποτροφίες για τη στήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων με καταληκτική ημερομηνία την 30η Νοεμβρίου 2016. Η διαχείριση της προκήρυξης θα πραγματοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.

Προδημοσίευση 1ης προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ