ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση - 1/12/2019

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης έως την Τρίτη  3 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00, για την συνεδρίαση που θα γίνει στις 9 Δεκεμβρίου 2019.


Ανακοίνωση - 30/10/2019

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης έως την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου και ώρα 10.00, για την συνεδρίαση που θα γίνει στις 12 Νοεμβρίου 2019.


Ανακοίνωση - 30/10/2019

Θέμα: Έγκριση τελικών αποτελεσμάτων για το επιστημονικό πεδίο «Τομέα Εγκληματολογίας» του τμήματος Κοινωνιολογίας στα πλαίσια του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020».  

pdf icon png pdf zum download 2


Ανακοίνωση
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών  έως την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00, προκειμένου να συζητηθούν στη συνεδρίαση που θα γίνει στις  15 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30.
Ανακοίνωση
Επισυναπτόμενα μπορείτε να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα των επιτυχόντων της Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2019 - 2020 
pdf icon png pdf zum download 2
 

Ανακοίνωση
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών  έως την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00, προκειμένου να συζητηθούν στη συνεδρίαση που θα γίνει την 1η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30.
Ανακοίνωση
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών έως την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00, για την συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2019.

Ανακοίνωση

Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «INTEGRATING RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR EUROPEAN EXPERTISE ON INCLUSIVE GROWTH FROM DATA TO POLICY-INGRID 2».

pdf icon png pdf zum download 2


Ανακοίνωση

Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση μία (1) θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ETHNOGRAPHY AND/AS HYPERTEXT FICTION:REPRESENTING SURROGATE MOTHERHOOD».

pdf icon png pdf zum download 2


Ανακοίνωση

Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με «MASTER IN EUROPEAN INNOVATIONS FOR A SUSTAINABLE MANAGEMENT OF ALBANIASN TERRITORIES, RULAR AREAS AND AGRICULTURE: INSTRUMENTS, POLICIES, STRATEGIES-SMARTAL».

pdf icon png pdf zum download 2


Ανακοίνωση

Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση τριών (3) θέσεων με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου «IMMERSE-INTEGRATION MAPPING FOR MIGRANT CHILDREN ΕDUCATION» 

pdf icon png pdf zum download 2


Ανακοίνωση

Δημοσιοποίηση προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων σε μέτρα του Επ. προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

pdf icon png pdf zum download 2


Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης που θα γίνει στις 26 Ιουλίου 2019 έως την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019 και ώρα 12.00.


Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Ιουλίου. Παρακαλείσθε για κατάθεση αιτημάτων έως την Παρασκευή 5 Ιουλίου στις 12.00.


Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης έως την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 και ώρα 12.00, τα οποία θα συζητηθούν στη συνεδρίαση στις 19 Ιουνίου 2019.


Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να κατάθεσε αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών μέχρι την Πέμπτη 23 Μαϊου 2019 και ώρα 12.00 για την συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Μαϊου 2019 και ώρα 11.30.


Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης που θα γίνει την Πέμπτη 9 Μαϊου 2019 και ώρα 11.00 έως την Τρίτη 7 Μαϊου 2019 και ώρα 11.00


Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης που θα γίνει την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 και ώρα 11.00 έως την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00.


Ανακοίνωση

Έρευνα σε εργαζόμενους συμμετέχοντες σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Μια μεγάλη έρευνα πρόκειται να υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Στατιστικής) σχετικά με τη βελτίωση της εργασιακής κατάστασης συμμετεχόντων σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Από την αρχή της περιόδου 2014-2020 χιλιάδες συμπολίτες μας έχουν ωφεληθεί από τη συμμετοχή τους σε δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης. Η συγκεκριμένη έρευνα απευθύνεται στους εργαζόμενους που συμμετείχαν σε κάποιο σχετικό πρόγραμμα (πχ παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ, πρακτική άσκηση φοιτητών, επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, κλπ) ώστε να μετρήσει τα αποτελέσματα, αν δηλαδή η συμμετοχή τους οδήγησε στη βελτίωση της εργασιακής τους κατάστασης.
Στο πλαίσιο αυτό, εντός των επόμενων ημερών εκατοντάδες ωφελούμενοι θα κληθούν να συμμετάσχουν στην έρευνα, λαμβάνοντας ηλεκτρονικά το σχετικό ερωτηματολόγιο. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν είναι ανώνυμα και εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν για στατιστική επεξεργασία για το σκοπό της συγκεκριμένης μέτρησης.
Η μέτρηση αυτή πέρα από κανονιστική υποχρέωση της χώρας μας προς την ΕΕ αποτελεί και σημαντικό στοιχείο για την περαιτέρω βελτίωση των προγραμμάτων, γι’ αυτό και η συμμετοχή των ωφελουμένων είναι απαραίτητη.


Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 12.00 μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών η οποία θα συνεδριάσει στις 29 Μαρτίου 2019.

Με εκτίμηση από τη γραμματεία του ΕΛΚΕ


Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12.00 μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου.


Ανακοίνωση

Σας επισυνάπτουμε το επικαιροποιημένο αίτημα προκειμένου να προβούμε στην έκδοση της  επιστολής πρόθεσης συνεργασίας από τον ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου η οποία απαιτείται για την υποβολή πρότασης στην 2η Προκήρυξη  Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση  Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών , 

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν, υπογράψουν και καταθέσουν το  επικαιροποιημένο αίτημα που επισυνάπτεται, το αργότερο μέχρι τις 18 Φλεβάρη 2019 στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ Παντείου (αίθριο Νέου Κτιρίου, ημιόροφος).  


 

Ανακοίνωση

Αγαπητοί κύριοι, Αγαπητές κυρίες,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αναρτήθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση.

Η υποβολή ερευνητικών προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού «Συστήματος Υποβολής» (http://edbm.grnet.gr/SubmissionPlatform/), το οποίο θα είναι ανοικτό για την υποδοχή των ερευνητικών προτάσεων από την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου και ώρα 12:00 έως και την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 23:59.

Αναλυτικά η διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων, περαιτέρω πληροφορίες και χρήσιμα έγγραφα αναρτώνται στον ιστότοπο της ΕΥΔ  ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (www.empedu.gov.gr).

Παρακαλούμε για ενημέρωση όλων των πιθανών ενδιαφερομένων. Περισσότερες πληροφορίες και στο επισυναπτόμενο αρχείο.


 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Αριθμ.Πρωτ: 6652/20-12-2018
Πληροφορίες: Μ. Κακλαμάνου
Τηλέφωνο: 2109201488 Fax: 210-9201360
 
ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με «BLUE TOUR MED C3»
Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 6432/14-12-2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 6482/17-12-2018 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων και γ) την από 20/12/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ. Ε.Ε. 5878/27-11-2018 & ΑΔΑ: 6ΩΦΠ46Μ924-ΤΗΨ για ένα (1) άτομο, εξειδικευμένο προσωπικό ,στο πλαίσιο του έργου «BLUE TOUR MED C3» και επιλέγεται η κ. Ελένη Μητσοπούλου.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Αριθμ.Πρωτ: 6655/20-12-2018
Πληροφορίες: Μ. Κακλαμάνου
Τηλέφωνο: 2109201488 Fax: 210-9201360
 
ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»
 
Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 6111/07-12-2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 6643/19-12-2018 2 ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων και γ) την από 20/12/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ. Ε.Ε. 5704/13-11-2018 & ΑΔΑ: 60614Μ924-ΔΞ8 για ένα (1) άτομο, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» η επιλογή της κ. Αθανασίας Τσουκαλά, με αναπληρωματική την κ. Μαρία Ζάχου.
Τα μόρια που έλαβαν οι τρεις πρώτοι υποψήφιοι κατά την τελική κατάταξη έχουν ως εξής:
1:Τσουκαλά Αθανασία, σύνολο μορίων:474
2: Ζάχου Μαρία, σύνολο μορίων: 452
3: Σχοινά Βασιλική: σύνολο μορίων: 451

Ανακοίνωση

Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση δεκαέξι (16) θέσεων

με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ

Τα αποτελέσματα στο συνημμένο  pdf icon png pdf zum download 2


 

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση αιτημάτων για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών που θα γίνει την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 είναι η Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12.00


Ανακοίνωση

Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση τριών (3) θέσεων με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου«ΜΠΣ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΔΕΠΣ-ΣΕΘΑ».   pdf icon png pdf zum download 2

Ανακοίνωση

Σας γνωστοποιούμε ότι  μέχρι 15/12/2018 και ημέρα Πέμπτη θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ όλες οι ανειλλημένες υποχρεώσεις των έργων ,(υποχρεώσεις προς προμηθευτές υλικών, πάγιου εξοπλισμού, και Παροχή Υπηρεσιών) για το 2018 ως εντολές πληρωμής.Αυτό κρίνεται αναγκαίο  για την σύνταξη των επιμέρους προυπολογισμούς των έργων και του προυπολογισμού του ΕΛΚΕ ωστε να κατατεθεί προς έγκριση στο υπουργείο εντός του 2018. 


Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση αιτημάτων για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης που θα γίνει τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11.00, είναι η 5η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12.00. Αιτήματα που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία δε θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη.


 

 

Αριθμ.Πρωτ: 5046/10-10-2018
Πληροφορίες: Μ. Κακλαμάνου
Τηλέφωνο: 2109249747
Fax: 210-9201360

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης με
σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο GOVERNANCE, PLURALISM
& TRANS-NATIONALISATION IN EUROPE JEAN MONNET NETWORKS.


Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 2991/05-07-2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων,
β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 4697/27-09-2018 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων και
γ) την από 03/10/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου,
αποφασίστηκε ομόφωνα για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ.
Ε.Ε. 2991/05-07-2018 και ΑΔΑ 7ΜΓΥ46Μ924-ΜΦΡ, για ένα (1) άτομο , στο πλαίσιο του έργου
GOVERNANCE, PLURALISM & TRANS-NATIONALISATION IN EUROPE JEAN
MONNET NETWORKS, επιλέγεται ο κ. Γ. Κούτρας με αναπληρωματικό μέλος την κ. Κοκκινιά Μαρία.


Αριθμ.Πρωτ: 5751/20-11-2018
Πληροφορίες: Μ. Κακλαμάνου
Τηλέφωνο: 2109201488
Fax: 210-9201360
 
ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου,
στο πλαίσιο του έργου με «MASTER IN EUROPEAN INNOVATIONS FOR A SUSTAINABLE MANAGEMENT OF ALBANIAN TERRITORIES,
RURAL AREAS AND AGRICULTURE:INSTRUMENTS, POLICIES, STRATEGIES SMARTAL», με επιστημονικά υπεύθυνη την καθηγήτρια κ. Θ. Ανθοπούλου.
 
Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 5398/30-10-2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων,
β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 5459/01-11-2018 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων και
γ) την από 05/11/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ. Ε.Ε. 4873/03-10-2018 & ΑΔΑ: 7ΧΤ246Μ924-Ξ5Δ
για ένα (1) άτομο, εξειδικευμένο προσωπικό ,στο πλαίσιο του έργου «MASTER IN EUROPEAN INNOVATIONS FOR A SUSTAINABLE MANAGEMENT OF ALBANIAN TERRITORIES, RURAL AREAS AND AGRICULTURE:INSTRUMENTS, POLICIES, STRATEGIES SMARTAL» και επιλέγεται ο κ. Γεώργιος Πετρόπουλος.

Ανακοίνωση
 
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων αυστηρά μέχρι την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. 
Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα, 
δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, 
η οποία θα συνεδριάσει την Τρίτη  27/11/2018

Ανακοίνωση

Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων αυστηρά μέχρι την Πέμπτη  1η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. 
Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα, 
δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, 
η οποία θα συνεδριάσει την Δευτέρα  05/11/2018.

Ανακοίνωση

ΠΡΟΣ:ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ 

ΚΟΙΝ: 1.ΜΕΛΗ ΔΕΠ 

            2. ΕΔΙΠ

            3. ΕΤΕΠ

Σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΕ.5353/26-10-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με θέμα : "Τροποποίηση των διαδικασιών περί προμηθειών / παροχής υπηρεσιών του ΕΛΚΕ Παντείου", 

καθώς και τα σχετικά έντυπα Π1 (έκδοση 2) , Π2 (έκδοση 2) & Π3 (έκδοση 2).

Η διαδικασία όπως αναλύεται το ως άνω έγγραφο θα εφαρμοστεί από σήμερα 26/10/2018, ημερομηνία κοινοποίησής του. 

 Ενημερώνουμε  στους επιστημονικά υπευθύνους έργων του ΕΛΚΕ, που έχουν καταθέσει αιτήματα προμηθειών μέχρι και τις 19/10/2018 (ημερομηνία 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών)

και βρίσκονται σε ενδιάμεσο στάδιο (πριν δηλ. την επιλογή του προμηθευτή ή τη σύναψη σύμβασης, όπου απαιτείται), ότι θα ολοκληρωθούν με την προϋπάρχουσα διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΕ.474/03-02-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα: "Εφαρμογή του Ν.4412/2016 για τις προμήθειες''

 Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.Ανακοίνωση

Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων αυστηρά μέχρι την Δευτέρα  15 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.00 π.μ. 
Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα, 
δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, 
η οποία θα συνεδριάσει την Παρασκευή 19/10/2018

 Ανακοίνωση

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου»
Σχετ: 1. Η υπ’ αριθμ. 89 η /03-08-2018 Απόφαση της Πρυτάνεως
2. Ο Ν.4521/2018 [ΦΕΚ.38/τΑ΄/02-03-2018], κεφάλαιο Ε΄ «Επιτροπές Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας»

Σας ενημερώνουμε ότι κατ’ εφαρμογή του Ν.4521/2018 [ΦΕΚ. 38/τΑ΄/02-03- 2018], κεφάλαιο Ε΄ «Επιτροπές Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας», συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 89 η /03-08-2018 (ΑΔΑ: ΩΙΛΚ469Β7Α-ΖΟΣ) Απόφαση της Πρυτάνεως, καθηγήτριας Ι. Κριάρη, «Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας» με τριετή θητεία.

Επιτροπή

Ενημέρωση Επιτροπής

Ανακοίνωση

Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων αυστηρά μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13.00 π.μ.
Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα,
δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής,
η οποία θα συνεδριάσει την Τετάρτη 03/10/2018


Ανακοίνωση

Επισυνάπτουμε τα  Προσωρινά αποτελέσματα της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2018 - 2019" για το τμήμα Ψυχολογίας".


Ανακοίνωση

Επισυνάπτουμε τα  Προσωρινά αποτελέσματα της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2018 - 2019" για το τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας".


Ανακοίνωση

Επισυνάπτουμε τα  Προσωρινά αποτελέσματα της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2018 - 2019" για το τμήμα Δημόσιας Διοίκησης".


Ανακοίνωση

Επισυνάπτουμε τα  Προσωρινά αποτελέσματα της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2018 - 2019" για το τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών".


Ανακοίνωση

Επισυνάπτουμε τα  Προσωρινά αποτελέσματα της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2018 - 2019" για το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας".


Ανακοίνωση

Επισυνάπτουμε τα  Προσωρινά αποτελέσματα της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2018 - 2019" για το τμήμα ΤΟΠΑ".


Ανακοίνωση

Επισυνάπτουμε τα  Προσωρινά αποτελέσματα της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2018 - 2019" για το τμήμα Κοινωνιολογίας".


Ανακοίνωση

Επισυνάπτουμε τα  Προσωρινά αποτελέσματα της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2018 - 2019" για το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής".


Ανακοίνωση

Επισυνάπτουμε τα  Προσωρινά αποτελέσματα της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2018 - 2019" για το τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού".


Ανακοίνωση

Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων έως και την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12.00. 

Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα,  δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, 

η οποία θα συνεδριάσει την Τρίτη 18/09/2018.

 
Αποτελέσματα αξιολόγησης
 
 Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ERASMUS+2017-2018 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+»
 

Αποτελέσματα αξιολόγησης
 
Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με «MASTER IN EUROPEAN
INNOVATIONS FOR A SUSTAINABLE MANAGEMENT OF ALBANIAN TERRITORIES, RURAL AREAS AND AGRICULTURE:INSTRUMENTS, POLICIES,
STRATEGIES SMARTAL
», με επιστημονικά υπεύθυνη την καθηγήτρια κ. Θ. Ανθοπούλου.
 
 
 
Ανακοίνωση Συνεδρίασης ΕΛΚΕ
 
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων αυστηρά μέχρι την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα,  δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής,  η οποία θα συνεδριάσει την Τρίτη 24/07/2018.

Αποτελέσματα αξιολόγησης

Aποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕ.1089/14- 03-2018 & ΑΔΑ: ΩΙΣ9469Β7Α-Γ65 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο
του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΣΤΕΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ» με επιστημονικό υπεύθυνο τον επίκουρο καθηγητή κ. Κ. Δημουλά.

Αποτελέσματα


Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων αυστηρά μέχρι την Τρίτη  3 Ιουλίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. 

Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα,  δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής,  η οποία θα συνεδριάσει την Δευτέρα  09/07/2018


Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και
Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου, έχοντας υπόψη:

Α. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕ.2259/01-06-2018 με ΑΔΑ: 6ΣΙ246Μ924-94Χ Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Β. το γεγονός ότι έως σήμερα, 18η Ιουνίου του 2018 καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, κατατέθηκαν δύο (2) αιτήσεις, αριθμός μη επαρκής για τη συγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε., αποφασίζει την παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων έως και την 25η Ιουνίου 2018.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕ.2259/01-06-2018 ΜΕ ΑΔΑ: 6ΣΙ246Μ924-94Χ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε. του Παντείου.

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Καθηγητής Νικόλαος Λέανδρος
Αντιπρύτανης
Αθήνα


Ανακοίνωση Συνεδρίασης ΕΛΚΕ
 
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων αυστηρά μέχρι την Παρασκευή  15 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα,  δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής,  η οποία θα συνεδριάσει την Τετάρτη 20/06/2018.

Ανακοίνωση ΕΛΚΕ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) των Πανεπιστημίων για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο:           https://elke.hua.gr/?p=2157

 Πανεπιστήμιο Πειραιώς:                (βλ. συνημμένο αρχείο).  pdf icon png pdf zum download 2

 Πανεπιστήμιο Πατρών:                  https://research.upatras.gr/sites/default/files/prosklisi_eide_6ohl469v7th-v3ps.pdf

 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας:           (βλ. συνημμένο αρχείο).  pdf icon png pdf zum download 2

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο:   (βλ. συνημμένο αρχείο).  pdf icon png pdf zum download 2

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:              http://ee.uth.gr/el/content/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-sygkrotisi-tis-epitropis-ithikis-kai-deontologias


Ανακοίνωση ΕΛΚΕ

Εκ μέρους τους Προέδρου του ΕΛΚΕ, καθηγητή κ. Ν. Λέανδρου, σας διαβιβάζουμε για ανάρτηση στην Κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου καθώς και του ΕΛΚΕ, την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)  του Παντείου Πανεπιστημίου.

Συνημμένα προς ανάρτηση:

1.Πρόσκληση με ΑΔΑ

2. Αίτηση σε excel

3. Πρόσκληση σε word (για πιθανή  αντιγραφή κειμένου)


 

Ανακοίνωση ΕΛΚΕ

Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποστήριξη παρεμβάσεων φοιτητικής μέριμνας του Παντείου Πανεπιστημίου» - θέση 1: Βιβλιοθηκονόμου (κωδ. ΟΠΣ.5011017)  pdf icon png pdf zum download 2

Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποστήριξη παρεμβάσεων φοιτητικής μέριμνας του Παντείου Πανεπιστημίου» - θέση 2: Πληροφορικού (κωδ. ΟΠΣ.5011017)  pdf icon png pdf zum download 2Ανακοίνωση ΕΛΚΕ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο παρακάτω link έχει αναρτηθεί Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:

https://elke.uom.gr/2018/05/24/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B3/


 

 

Ανακοίνωση ΕΛΚΕ

Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων αυστηρά μέχρι την Παρασκευή  1 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ.  Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα, δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής,  η οποία θα συνεδριάσει την Τετάρτη 06/06/2018


Ανακοίνωση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Συνημμένα μπορείτε να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

(http://www.uoi.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-sygkrotisi-tis-epitropis-ithikis-kai-deontologias-tis-ereynas-e-i-d-e-toy-panepistimioy-ioanninon/) και του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

(http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/anakoinoseis-ee/2285-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-sygkrotisi-tis-epitropis-ithikis-kai-deontologias-tis-erevnas-e-i-d-e-tou-panepistimiou-ioanninon).


Πρόσκληση

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής  διοργανώνει το τρέχον εαρινό εξάμηνο τα  «Σεμινάρια του Εργαστηρίου για το Φύλο και την Κοινωνική Πολιτική» με θέμα: «Φύλο, Εργασία και Πολιτικές Ισότητας  στην Ελλάδα και στην Ευρώπη». 

Σας προσκαλούμε στο 3ο σεμινάριο  με θέμα:

Welfare States and National Ideologies: Inclusion and Exclusion

το οποίο θα περιλαμβάνει δύο εισηγήσεις : 

Historical Notes on Exclusion in State Welfare

με εισηγήτρια την Καθηγήτρια Berteke Waaldijk (Utrecht University)

(στα αγγλικά, θα υπάρχει διερμηνεία από την Ιωάννα Λεωντσίνη)

και 

And the Rest Is Crypto-colonialism: Ελληνικό Κράτος και Λεσβίες Εκπαιδευτικοί 

με εισηγήτρια την Δρ. Αγγελική Σηφάκη (Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης)  (στα ελληνικά)

                                                                               

Θα ακολουθήσει συζήτηση την οποία θα συντονίσει η Μαρία Στρατηγάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου και Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας & Iσότητας στον Δήμο Αθηναίων 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 στις 18:00 στο Αμφιθέατρο ΔΕΣΚοι του Παντείου Πανεπιστημίου.

(Χαρ. Τρικούπη 1 και Λαγουμιτζή, Καλλιθέα).

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Δεν απαιτείται εγγραφή

Αφίσα


09-05-2018 | Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων αυστηρά μέχρι την Πέμπτη 17/05/2018 και ώρα 12.00 μ.μ. Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα, δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάσει πιθανότατα την Τρίτη 22/05/2018. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για συνεργασία σας.


23-4-2018 | Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων αυστηρά μέχρι την Πέμπτη 26/04/2018 και ώρα 13.00 μ.μ. Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα, δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 30/04/2018.


20-3-2018 | Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων αυστηρά μέχρι την Δευτέρα 26/03/2018 και ώρα 10.00 π.μ. Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα, δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάσει την Τετάρτη  28/03/2018.


Πρόσκληση

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής  διοργανώνει το τρέχον εαρινό εξάμηνο τα  «Σεμινάρια του Εργαστηρίου για το Φύλο και την Κοινωνική Πολιτική» με θέμα: «Φύλο, Εργασία και Πολιτικές Ισότητας  στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».

Σας προσκαλούμε στο 1ο σεμινάριο με τίτλο:

«Έμφυλες πολιτικές για τη διαχείριση της εργασίας των γυναικών στην  
Ελλάδα (τέλη 19ου αιώνα-μεσοπόλεμος)»

με εισηγήτρια την  Λήδα Παπαστεφανάκη, Αν. Καθηγήτρια Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Θα ακολουθήσει συζήτηση την οποία θα συντονίσει η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Καθ. Γεωργία Πετράκη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 στις 18:00 στο Αμφιθέατρο ΔΕΣΚοι του Παντείου Πανεπιστημίου.

(Χαρ. Τρικούπη 1 και Λαγουμιτζή, Καλλιθέα)

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Δεν απαιτείται εγγραφή


16-02-2018 \ Αριθμ.Πρωτ: ΕΕ. 451/16-02-2018

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+ 2016-2017 Φοιτητών για Σπουδές, προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Credit Mobility» (κωδ. 9830)


Σύμφωνα με: 

α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 335/13-02-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 13/02/2018,
β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 401/15-02-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 15/02/2018 και
γ) την από 16/02/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, 

αποφασίστηκε ομόφωνα για τη θέση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ.5941/21-12-2017 & ΑΔΑ: ΩΞΘ469Β7Α-ΔΝ0,

η επιλογή του κ. Κωνσταντίνου Ευθυμίου, με αναπληρωματική την κα. Ελένη Κατακάλου.


12-02-2018 | Ενημέρωση Επιστημονικά Υπευθύνων για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών

Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων αυστηρά μέχρι την Τετάρτη 14/02/2018 και ώρα 10.00π.μ. Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα, δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια

διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16/02/2018.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.


31-1-2018 | Πρόσκληση σε ημερίδα  - Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018, 10:00 - 14:30 - Αμφιθέατρο ΔΕΣΚοι (Χαρ.Τρικούπη 1 και Λαγουμιτζή)

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα USVReact: Universities Supporting Victims of Sexual Violence (www.usvreact.eu) σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα: Η αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας στο πανεπιστήμιο: Θεσμικές, εκπαιδευτικές και πολιτικές προκλήσεις.

Αφίσα

Πρόγραμμα


23-1-2018 | Νέα Μέλη Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Έπειτα από συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ στην αίθουσα του Πρυτανικού Συμβουλίου, εκλέχτηκαν τα παρακάτω μέλη επιτροπής του ΕΛΚΕ:

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Τακτικό μέλος: κ. Ιωάννης Φίλος, αναπληρωτής καθηγητής

Αναπληρωματικό μέλος: κ. Ολυμπία Κλήμη – Καμινάρη, αναπληρώτρια καθηγήτρια

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας

Τακτικό μέλος: κ. Σεραφείμ Σεφεριάδης, αναπληρωτής καθηγητής

Αναπληρωματικό μέλος: κ. Δημήτριος Χριστόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού

Τακτικό μέλος: κ. Γεώργιος – Μιχαήλ Κλήμης, αναπληρωτής καθηγητής

Αναπληρωματικό μέλος: κ. Μαριάννα Ψύλλα, αναπληρώτρια καθηγήτρια

Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών

Τακτικό μέλος: κ. Κων/νος Υφαντής, αναπληρωτής καθηγητής

Αναπληρωματικό μέλος: κ. Ανάργυρος Πασσάς, αναπληρωτής καθηγητής

Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Τακτικό μέλος: κ. Κων/νος Λιάπης, αναπληρωτής καθηγητής

Αναπληρωματικό μέλος: κ. Στέλλα-Σοφία Κυβέλου-Χιωτίνη, αναπληρώτρια καθηγήτρια

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Τακτικό μέλος: κ. Ευσταθία Λαμπροπούλου, καθηγήτρια

Αναπληρωματικό μέλος: κ. Χρυσούλα Κωνσταντοπούλου, καθηγήτρια

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Τακτικό μέλος: κ. Γεώργιος Τσιμουρής, αναπληρωτής καθηγητής

Αναπληρωματικό μέλος: κ. Diana Riboli, επίκουρη καθηγήτρια

Τμήμα Ψυχολογίας

Τακτικό μέλος: κ. Γεράσιμος Προδρομίτης, αναπληρωτής καθηγητής

Αναπληρωματικό μέλος: κ. Σμαράγδα Καζή, αναπληρώτρια καθηγήτρια

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Τακτικό μέλος: κ. Γεωργία Πετράκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια,

Αναπληρωματικό μέλος: κ. Μαρία Συμεωνάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια,


23-1-2018 |Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων αυστηρά μέχρι την Πέμπτη 25/01/2018 και ώρα 10.00 π.μ. 

Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα, δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 29/01/2018.


22-1-2018 | ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Τόποι Μνήμης για την Ελληνική Επανάσταση 19ος – 20ος αιώνας». (Aριθμ.Πρωτ: ΕΕ. 185/19-01-2018)

Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 112/11-01-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 10/01/2018, β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 139/16-01-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 16/01/2018 και γ) την από 19/01/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα για τις θέσεις της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ.3828/04-08-2017 & ΑΔΑ: 7ΤΥΨ469Β7Α-3Ο0, η επιλογή των υποψηφίων ανά θέση ως εξής:

ΘΕΣΗ 1: η επιλογή της κας Χρυσής Τζαγκαρουλάκη.

ΘΕΣΗ 2: η επιλογή της κας Ευφροσύνης Παυλογεωργάτου, με αναπληρωματική την κα Μαρία Στυλιανού.

ΘΕΣΗ 3: η επιλογή της κας Κυριακής Παπαθανασοπούλου, με αναπληρωματική την κα Ισμήνη Φίλιππα.

ΘΕΣΗ 4: η επιλογή του κ. Ευστάθιου Παυλόπουλου.


19-1-2018 | Κατάταξη υποψηφίων για το μάθημα Κατάταξη υποψηφίων για το μάθημα " Αστική Διακυβέρνηση" του  τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης για  την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017 - 2018».

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο pdf icon png pdf zum download 2


19-1-2018 |  Κατάταξη υποψηφίων για το μάθημα Κατάταξη υποψηφίων για το μάθημα " Ανθρωπολογία των Σύγχρονων Δυτικών Κοινωνιών" του  τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  για  την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017 - 2018».

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο pdf icon png pdf zum download 2


18-1-2018 | Κατάταξη υποψηφίων για το μάθημα Κατάταξη υποψηφίων για το μάθημα " Νομικό πλαίσιο του πολιτισμού με έμφαση στα πνευματικά δικαιώματα και σε ζητήματα δικαίου και τέχνης" του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  για  την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017 - 2018».

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο pdf icon png pdf zum download 2


18-01-2018 | Κατάταξη υποψηφίων για το μάθημα " Πολιτική Θεωρία και Πολιτική Ανάλυση" του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας   για  την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017 - 2018».

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο pdf icon png pdf zum download 2


18-01-2018 |Κατάταξη υποψηφίων για το μάθημα "«Αγροτικός Χώρος και Αγροτική Πολιτική» του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής  για  την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017 - 2018».

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο pdf icon png pdf zum download 2


18-01-2018 | Κατάταξη υποψηφίων για το μάθημα "Δυνητικές πολιτικές κοινότητες: Ψυχολογικές και Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις " του τμήματος Ψυχολογίας για  την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017 - 2018».

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο pdf icon png pdf zum download 2


18-01-2018 | Κατάταξη υποψηφίων για το μάθημα "Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές Πολιτικές) " του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης για  την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017 - 2018».

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο pdf icon png pdf zum download 2


17-01-2018 | Κατάταξη υποψηφίων για το μάθημα "Σύγχρονη Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ " του τμήματος Κοινωνιολογίας για  την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017 - 2018».

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο pdf icon png pdf zum download 2


12-01-2018 | Κατάταξη υποψηφίων για το μάθημα "Διεθνές Δίκαιο της Ανάπτυξης " του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών για  την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017 - 2018».

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο pdf icon png pdf zum download 2


12-01-2018 | Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων αυστηρά μέχρι την Τρίτη 16/01/2018 και ώρα 10.00 π.μ. Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα, δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19/01/2018.


21-12-2017 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΞΘ6469Β7Α-ΔΝ0
Αθήνα, 21/12/2017
Αρ. πρωτ: Ε.Ε.5941

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 18/12/2017 Απόφαση της 8 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+ 2016-2017 Φοιτητών για Σπουδές, προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Credit Mobility» (κωδ. 9830), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο προσωπικό από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-07- 2018 και κυμαινόμενη αμοιβή ανάλογα με
την ποσότητα του φυσικού αντικειμένου και τα οικονομικά του προγράμματος με αποκλειστική αρμοδιότητα του Επιστημονικά Υπευθύνου του Προγράμματος, ως εξής:


ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Τεχνοοικονομική διαχείριση

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/). Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018.

Αίτηση

Πρόσκληση


12-12-2017 | Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ αυστηρά μέχρι την Πέμπτη 14/12/2017,  ενόψει συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών στις 18/12/2017.


11-12-2017 | Hμερίδα της Πρακτικής Άσκησης του τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου πανεπιστημίου.

Ημερίδα με θέμα: Πρακτική Άσκηση στην Ψυχολογία: Συνδέοντας το Πανεπιστήμιο με την Κοινότητα, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017 στο Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ώρα προσέλευσης 8:45 π.μ. Με το πέρας της ημερίδας θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης και θα δοθούν τα πρακτικά της ημερίδας.

Αφίσα A3 Ημερίδα 14Dec2017


29-11-2017 | Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Integrating Research Infrastructure for European expertise on Inclusive Growth from data to policy – In GRID2»

Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 5424/23-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 23/11/2017, β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 5539/28-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 28/11/2017 και γ) την από 29/11/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα για τις θέσεις της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ.5102/31-10-2017 & ΑΔΑ: ΩΛΜ469Β7Α-ΗΗ1, η επιλογή των υποψηφίων ανά θέση ως εξής:

ΘΕΣΗ 1: η επιλογή του κ. Κωνσταντάκη Κων/νου
ΘΕΣΗ 2: η επιλογή του κ. Καρλαγάνη Παναγιώτη

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο επισυναπτόμενο αρχέιο. pdf icon png pdf zum download 2


29-11-2017 | Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» και κωδικό ΟΠΣ 5000615

Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 5416/22-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 22/11/2017, β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 5505/28-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 28/11/2017 και γ) την από 29/11/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα για τις θέσεις της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ.5103/31-10-2017 & ΑΔΑ: 6ΘΚΡ469Β7Α-ΞΔΜ, η επιλογή των υποψηφίων ανά θέση ως εξής:

ΘΕΣΗ 1: η επιλογή της κας. Άρτεμις Αργύρη

ΘΕΣΗ 2: η επιλογή του κ. Γεωργίου Βάγια.

ΘΕΣΗ 3: η επιλογή του κ. Ιωάννη Κούτρα

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο επισυναπτόμενο αρχέιο. pdf icon png pdf zum download 2


09-11-2017 | ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΕΛΚΕ: Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, σας διαβιβάζουμε την  επιστολή του Προέδρου του ΕΛΚΕ, καθηγητή κ. Ν. Λέανδρου αναφορικά με την Κατάρτιση ετήσιου Προϋπολογισμού ανά έργο για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017. Επιπλέον, σας διαβιβάζουμε συνημμένο αρχείο (σε excell)  "Πίνακας Ετήσιου Προϋπολογισμού Έργου", το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ το αργότερο έως τις 27/11/2017. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Ανακόινωση ΕΛΚΕ

Πίνακας Ετήσιου Προϋπολογισμού Έργου


27-10-2017 | Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών ότι κατά το επόμενο εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, από τις 5 Φεβρουαρίου 2018 έως 5 Απριλίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ pdf icon png pdf zum download 2


23-10-2017 | Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ αυστηρά μέχρι την Τετάρτη 25/10/2017,  ενόψει συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών. 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

12-10-2017 | Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ αυστηρά μέχρι τη Δευτέρα 16/10/2017,  ενόψει συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

04-10-2017 | Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2017-2018» (σχετ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ.3214/12-07-2017 & ΑΔΑ: 7ΙΡ8469Β7Α-Β6Σ)

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα εδώ

03-10-2017 | Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Πρόγραμμα Υποστήριξης Δραστηριοτήτων Βιβλιοθήκης» με κωδικό 1125.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα εδώ

03-10-2017 | Eνημερωτική συνάντηση – εκδήλωση με θέμα τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των ΕΛΚΕ σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου θα ήθελε να σας προσκαλέσει την ενημερωτική συνάντηση – εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13.30 στο αμφιθέατρο «Σάκη Καράγιωργα ΙΙ». Στην εκδήλωση αυτή θα συζητηθούν οι αλλαγές που επέρχονται στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017 με τίτλο: «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». Η πρόσκληση για την συνάντηση επισυνάπτεται.

Πρόσκληση


21-9-2017 | Κατάταξη υποψηφίων και επιλογή για τα μαθήματα του τμήματος Κοινωνιολογίας στο πλαίσιο της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2017 - 2018".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ pdf icon png pdf zum download 2


18-9-2017 |  Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση θέσης με ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Erasmus + Όμιλος Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου 2017-2020» με κωδικό 9832.

Για να δείτε τα αποτελέσματα πατήστε εδώ pdf icon png pdf zum download 2


18-9-2017 | Κατάταξη υποψηφίων και επιλογή για τα μαθήματα του τμήματος  Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  στο πλαίσιο της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2017 - 2018".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ pdf icon png pdf zum download 2


18-9-2017 | Κατάταξη υποψηφίων και επιλογή για τα μαθήματα του τμήματος  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  στο πλαίσιο της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2017 - 2018".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ pdf icon png pdf zum download 2


15-9-2017 | Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ μέχρι την Τρίτη 19/09/2017, ενόψει συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών την Πέμπτη 21/09/2017. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.


15-9-2017 | Κατάταξη υποψηφίων και επιλογή για τα μαθήματα του τμήματος  Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, στο πλαίσιο της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2017 - 2018"
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ pdf icon png pdf zum download 2

15-9-2017 | Κατάταξη υποψηφίων  για τα μαθήματα του τμήματος  Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  στο πλαίσιο της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2017 - 2018".
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ pdf icon png pdf zum download 2

14-9-2017 | Κατάταξη υποψηφίων και επιλογή για τα μαθήματα του τμήματος  Δημόσιας Διοίκησης το πλαίσιο της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2017 - 2018"
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ pdf icon png pdf zum download 2

14-9-2017 |Κατάταξη υποψηφίων και επιλογή για τα μαθήματα του Tμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2017 - 2018"
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ pdf icon png pdf zum download 2

13-9-2017 | Κατάταξη υποψηφίων και επιλογή για τα μαθήματα του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών το πλαίσιο της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2017 - 2018"
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ pdf icon png pdf zum download 2

13-9-2017 | Κατάταξη υποψηφίων και επιλογή για τα μαθήματα του τμήματος Ψυχολογίας στο πλαίσιο της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2017 - 2018".
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ pdf icon png pdf zum download 2

12-9-2017 | Επικείμενα συνέδρια σχετιζόμενα με το Εργαστήριο Φύλου και Ισότητας

12-9-2017 | 16ες Ημέρες Κοινωνιολογίας της Εργασίας (Journées Internationales de Sociologie du Travail ) με θέμα "Le travail en luttes. Résistances, conflictualités et actions collectives"
Η εργασία στον αγώνα/στους αγώνες. Αντιστάσεις, συγκρούσεις και συλλογικές δράσεις. Πενήντα χρόνια μετά το κίνημα του Μάη του ’68 η 16η διοργάνωση των JIST δίνει την ευκαιρία της διερεύνησης της κεντρικότητας της εργασίας στους κοινωνικούς αγώνες, του μετασχηματισμού  των αγώνων και την επίδραση τους στην εργασία. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι από το Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique - Lise (UMR 3320, Cnam-CNRS) και θα λάβει χώρα στο Cnam, από τις 9 έως 11 Ιουλίου 2018.
Η πρόσκληση στην γαλλική αλλά και στην αγγλική γλώσσα επισυνάπτονται. Οι προτάσεις συμμετοχής αναμένονται  πριν τη 1 Νοεμβρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου : https://jist2018.sciencesconf.org/

12-9-2017 | Σας ενημερώνουμε ότι το περιοδικό Κοινωνική Πολιτική είναι πλέον online και προσβάσιμο στη διεύθυνση https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eekp/index .

04-9-2017 | Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ μέχρι τη Δευτέρα 11/09/2017,  ενόψει συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών την Πέμπτη 14/09/2017.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.


31-8-2017 | Σας ενημερώνουμε ότι ψηφίστηκε ο νόμος Υπ' αριθμ. 4485 "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης για την έρευνα και άλλες διατάξεις".

Για περισσότερες λεπτομέρειες εδώ


20-7-2017 | Προκήρυξη με τίτλο: "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)" του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία".

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από  ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995).  

Μπορούν να συμμετέχουν:

  1. Κατηγορία Δικαιούχων Α: Ανεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ , μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.
  2. Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017.  

Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

  • 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη  5.7.2017 - Λήξη 9.8.2017
  • 2η περίοδος υποβολής: Έναρξη  6.9.2017 - Λήξη 11.10.2017

  • 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 - Λήξη 13.12.2017 

Για αναλυτικότερη πληροφόρηση επισκεφτείτε τον σύνδεσμο: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=28&cs=

18-7-2017 | Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση Νομικού εξωτερικού συνεργάτη.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση Νομικού εξωτερικού συνεργάτη.

pdf icon png pdf zum download 2


12-7-2017 | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2017 - 2018» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 12277/14-06-2017, κωδ. ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 12 Ιουλίου 2017 ), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες,κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε ένα από τα μαθήματα του χειμερινού ή του εαρινού εξαμήνου των προγραμμάτων σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, όπως αυτά  επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

pdf icon png pdf zum download 2   

Αίτηση 

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί εντύπως σε δύο αντίγραφα το αργότερο έως την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017.

19-6-2017 | Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αρ. πρωτ: Ε.Ε.2402 για την θέση Νομικού εξωτερικού συνεργάτη.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των λειτουργιών του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου» (με κωδικό 03), το οποίο χρηματοδοτείται από το έργο της Επιτροπής Ερευνών, σας γνωστοποιεί ότι την 20/6/2017 και ώρα 10.00 π.μ στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταόροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την θέση Νομικού εξωτερικού συνεργάτη.


15-6-2017 | Προκήρυξη υποτροφιών ΙΚΥ
Ενημέρωση για επικείμενη προκήρυξη υποτροφιών του Ι.Κ.Υ. για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, ακαδημαϊκού έτους έναρξης 2016-2017. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
14-06-2017 |  Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 2337/29-05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 29/05/2017, β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 2437/01-06-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 01/06/2017 και γ) την από 14/06/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα για τη θέση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ.1933/03-05-2017 & ΑΔΑ: ΨΨΡΨ469Β7Α-ΦΔΡ η επιλογή του κ. Τηλέμαχου Μπούρτζηpdf icon png pdf zum download 2

06-6-2017 | Κατάθεση αιτημάτων ενόψει συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών.

Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ μέχρι τη Δευτέρα 12/06/2017, ενόψει συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών την Τετάρτη 14/06/2017.


02-6-2017 | ΕΛΙΔΕΚ προϋποθέσεις για υποβολή προτάσεων από διδάκτορες και ομότιμους καθηγητές.

Η Επιτροπή Ερευνών αναφορικά με τις προϋποθέσεις υποβολής προτάσεων από διδάκτορες και ομότιμους καθηγητές αποφασίζει ομόφωνα ως εξής: Μπορούν να υποβάλουν προτάσεις για χρηματοδότηση και να είναι επιστημονικά υπεύθυνοι έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο καθώς και μέλη ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου που έχουν συνταξιοδοτηθεί υπό τις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

α) Να έχει εγκριθεί η υποβολή της πρότασης και, σε περίπτωση έγκρισης, η υλοποίηση του έργου, από τον Διευθυντή του Τομέα και τον Πρόεδρο του Τμήματος, όπου θα υλοποιηθεί το έργο.

β) Να συμμετέχει στο έργο τουλάχιστον ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, όπου θα υλοποιηθεί το έργο, ως «ερευνητής».

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα τμήματα του Πανεπιστημίου, στους Προέδρους των Τμημάτων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου. Επίσης, να ενημερωθούν αυτοί που έχουν ήδη υποβάλει προτάσεις.


23-04-2017| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚαλείσθεστηνΗμερίδατουΠρογράμματος “Support for training and career development of researchers (Marie Curie) Evaluation of the legacies of sporting megaevents on social capital Εθνική Συμμετοχή ΓΓΕΤ 2014-2016”,με τίτλο Οι Προεκτάσεις του Αθλητισμού στην Ανάπτυξη του Κοινωνικού, Πολιτιστικού και Οικονομικού Κεφαλαίου που θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης, στις 25/5/2015 και ώρα 17.00.

ΠρόγραμμαΗμερίδας

17.00-17.30:ΑθΠαπαδασκαλόπουλος(Καθηγητής Τμ.Οικονομικής & Περιφερειακής ΑνάπτυξηςΠαντείου Πανεπιστημίου)

Π. Νικολόπουλος

Σ.Λαμπροπούλου-Μοσκαχλαϊδή

"Μητροπολιτική Ανάπτυξη και Μεγάλα Αθλητικά Γεγονότα"

17.30-18.15:ΔικαίαΧατζηευσταθίου(Reader in Olympic Studies & the Social Analysis of Sport, School of Human & Life Sciences, Canterbury Christ Church University, Kent, UK)

"Πώς μπορούν οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις να επιδράσουν θετικά στο κοινωνικό κεφάλαιο"

18.15-19.00:Ειρήνη Ηλιοπούλου και Ματίνα Μάγκου

Ο ρόλος του αθλητισμού ως πολιτισμός «από τα κάτω» στην κατανόηση και ανάπτυξη της ανθεκτικής πόλης

19.00-19.30Θάνος Καραγρούνας

Η Κληρονομιά Μεγάλων Αθλητικών Γεγονότων και η Παγκόσμια Πρωτοβουλία - Global Active Cities Initiative

19.30-20.00: Γιώργος Σαχίνης

“Ανακοίνωση από το UrbanDig Project”

20.00-20.30: Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις - Συζήτηση

Support for training and career development of researchers (Marie Curie) Evaluation of the legacies of sporting megaevents on social capital ΕθνικήΣυμμετοχήΓΓΕΤ 2014-2016


11-04-2017 | Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση θέσης με ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη – Εφαρμογή και αρτιότερη υποστήριξη τόσο της έρευνας στα επιστημονικά αντικείμενα του Παντείου Πανεπιστημίου όσο και της εκπαιδευτικής διαδικασίας» με κωδικό 06.

Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 1633/06-04-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 06/04/2017, β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 1736/10-04-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 10/04/2017 και γ) την από 10/04/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα για τη θέση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ.1376/20-03-2017 & ΑΔΑ: Ψ5ΖΞ469Β7Α-ΡΒΨ, η επιλογή του κ. Κωνσταντίνου Ευθυμίου με αναπληρωματική την κα. Ιωάννα Σίντου.

Πρακτικό Απόφασης     pdf icon png pdf zum download 2


11-04-2017 | Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση θέσης με ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+ Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές και πρακτική άσκηση και προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση 2016-2017 – Πάντειο Πανεπιστήμιο» με κωδικό 9828

Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 1704/10-04-2047 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 10/04/2017και β) την από 10/04/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα για τη θέση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ.1375/20-03-2017 & ΑΔΑ: 7Ι9Ν469Β7Α-46Δ, η επιλογή του κ. Σωτηρίου Τρίγκα

Πρακτικό Απόφασης     pdf icon png pdf zum download 2


06-04-2017 | Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριων - ΙΚΥ

Ανακοινώθηκε από το Ι.Κ.Υ. το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017. Οι συγκεκριμένες υποτροφίες συγχρηματοδοτούνται απο το ΕΣΠΑ και αποσκοπούν στην ενίσχυση και υποστήριξης ολοκλήρωσης των σπουδών των επιμελών φοιτητών/τριων που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα όπως επίσης και στην διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

Η έναρξη της υποβολής αιτήσεων ξεκινάει την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 28η Απριλίου 2017. Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr) στις 6 Απριλίου 2017 και η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας.

Επισυνάπτεται το σχετικό δελτίο τύπου

Για πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον σχετικό σύνδεσμο: https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/2860-deltiotypouikyeko


05-04-2017 | Κατάθεση αιτημάτων στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ

Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ, μέχρι την Παρασκευή 07/04/2017, ενόψει συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών την Δευτέρα 10/04/2017. 


11-01-2017 | Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές: Παρουσίαση Ενημερωτικής Συνάντησης

Επισυνάπτεται η παρουσίαση της ενημερωτικής συνάντησης για την υποβολή προτάσεων με τίτλο "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές" που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12.00 στο αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ.  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κύριο Καραμπίνη στο 2109201507.


11-01-2017 | Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων ερευνητικού έργου ΕΟΧ_3712 Περί Ξενοφοβίας στην Ελλάδα

Σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα ημερίδας, η οποία αφορά διάχυση αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου με θέμα "Αναλύοντας το φαινόμενο της Ξενοφοβίας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης: μια υπολογιστική προσέγγιση".  Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017, στην αίθουσα ΔΕΣΚοι (ισόγειο), ώρα από 13.00 έως 19.00.

Πρόγραμμα ημερίδας