ΑΝΑΒΑΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

«Αναβάθμιση και εμπλουτισμός των ψηφιακών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου»

Η πράξη αφορά στην αναβάθμιση και εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου και γενικά αποσκοπεί: -Στην συμμετοχή στο ολοκληρωμένο περιβάλλον βιβλιοθήκης ως υπηρεσίας που προωθεί η οριζόντια δράση των βιβλιοθηκών και μέσω του οποίου θα αναβαθμιστεί το σύστημα καταλόγου της βιβλιοθήκης. -Στην αναβάθμιση της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Παντείου σε ένα σύγχρονο και ευέλικτο αποθετήριο το οποίο θα μπορεί να δεχθεί περισσότερο υλικό με πιο πλούσια πρότυπα μεταδεδομένων. - Στην ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση μεγάλου όγκου πληροφορίας ο οποίος αφορά κυρίως βιβλία και περιοδικά, καθώς επίσης και διατριβές, σημειώσεις κ.α. - Στην δημιουργία σημασιολογικών υπηρεσιών αναβαθμίζοντας το σύστημα OPACIAL το οποίο κατασκεύασε η βιβλιοθήκη και διαθέτει ελεύθερα στο διαδίκτυο. Οι σημασιολογικές υπηρεσίες αυτές θα συμβάλλουν σημαντικά στον εμπλουτισμό και τη διασύνδεση του υπάρχοντος υλικού. - Στην δημιουργία υπηρεσιών για φορητές συσκευές όπως iPad και Android συσκευές ή smart phones όπως iPhones κ.α. Με τις υπηρεσίες αυτές οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πηγές της βιβλιοθήκης από το netbook, tablet, smart phone τους ενώ διαβάζουν στο αναγνωστήριο αντικαθιστώντας έτσι σημειωματάρια και φορητούς υπολογιστές. - Στη δημιουργία μιας υπηρεσίας καταγραφής και υπολογισμού των αναφορών που εμφανίζονται στα βιβλία τα οποία διαθέτει το Πάντειο Πανεπιστήμιο και τα οποία έχουν γραφτεί από Έλληνες επιστήμονες. Ο σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι η ανάδειξη του έργου που διετελείται στα Ελληνικά πανεπιστήμια και αφορά βιβλία και όχι επιστημονικά περιοδικά (μια ιδιαιτερότητα η οποία είναι έντονη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο όπου κυριαρχούν τα βιβλία έναντι των ηλεκτρονικών περιοδικών). - Στην δημιουργία υποδομής βασισμένης σε έξυπνες κάρτες για την πρόσβαση στις πηγές της βιβλιοθήκης.

Το έργο αποτελείται από πέντε υποέργα:

  1. Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικών και Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης
  2. Εμπλουτισμός Ψηφιακής Βιβλιοθήκης
  3. Αναφορές Βιβλίων
  4. Αναβάθμιση υπηρεσιών πρόσβασης και κυκλοφορίας χρηστών και υλικού στους χώρους και τις συλλογές της βιβλιοθήκης Παντείου Πανεπιστημίου
  5. Υπηρεσίες για φορητές συσκευές

 

Κατηγορία: ΕΣΠΑ

Ημερομηνία: 2011-05-01 έως 2013-06-30

Προϋπολογισμός: 841.000,00