ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ - ΠΑΝΤΕΙΟ

Η δράση "Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας" του προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ αφορά υποψήφιους διδάκτορες του Παντείου Πανεπιστημίου, οι προτάσεις των οποίων εγκρίθηκαν μετά από αξιολόγηση και λαμβάνουν χρηματοδότηση.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αποτελείται από δύο υποέργα:

Υποέργο 1 : Χρηματοδοτήσεις για Διδακτορική Ερευνα του παντειου Πανεπιστημίου

21 Χρηματοδοτούμενες Διδακτορικές Έρευνες

Υποέργο 2 : Κεντρικές Δράσεις για Διδακτορική Ερευνα του παντειου Πανεπιστημίου

Δράση 1:  «Υποστήριξη του Έργου»

Δράση 2: «Δράσεις Δημοσιότητας»

Δράση 3: «Αξιολόγηση της Πράξης του έργου συνολικά στο Πάντειο Πανεπιστήμιο»

 

Κατηγορία: ΕΣΠΑ

Ημερομηνία: Έναρξη: 2010-09-01 και Λήξη: 2014-02-21

Προϋπολογισμός: 931.700,00