10 Απριλίου 2017 Πρόγραμμα Οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Ανακοινώθηκε από το Ι.Κ.Υ. το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017.

Οι συγκεκριμένες υποτροφίες συγχρηματοδοτούνται απο το ΕΣΠΑ και αποσκοπούν στην ενίσχυση και υποστήριξης ολοκλήρωσης των σπουδών των επιμελών φοιτητών/τριων που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα όπως επίσης και στην διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Η έναρξη της υποβολής αιτήσεων ξεκινάει την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 28η Απριλίου 2017.

Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr) στις 6 Απριλίου 2017 και η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας.

Επισυνάπτεται το σχετικό δελτίο τύπου

Για πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον σχετικό σύνδεσμο: https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/2860-deltiotypouikyeko