ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

 

Παραθέτουμε τα έντυπα υποβολής προτάσεων και διαχείρισης προγραμμάτων.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >>

Βασικά έντυπα οικονομικής διαχείρισης

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >>

Οδηγίες Υποβολής Προτάσεων Συγχρηματοδοτούμενων και μη.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >>

Λοιπά έντυπα για τις υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρει ο Ειδικός Λογαριασμός.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >>