_ ΕΛΚΕ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Περιεχόμενα

Πρόεδρος ΕΛΚΕ

Καθηγ. Νικόλαος Λέανδρος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Τηλ. 210-9201013-1014 email: rector@panteion.gr 

 

Προϊστάμενος Γραμματείας ΕΛΚΕ

Γεώργιος Λυκουργιώτης

Τηλ. 210- 9201444

 

Γραφείο Οργάνωσης -Ανάπτυξης -Γραμματειακής Υποστήριξης και Εσωτερικού Ελέγχου

Τηλ. 210-9201357

 

Γραφείο Προγραμματισμού - Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ενεργειών -Έργων

Τηλ. 210-9201520-1507

 

Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης

Τηλ. 210-9201356-1672-1678-1357

 

Γραφείο Προμηθειών

Τηλ. 210-9201501

 

Ευρωπαϊκά Ερευνητικά έργα

Τηλ. 210-9201507

 

Υπεύθυνος Διαχείρισης Ιστοσελίδας και Πληροφοριακόυ Συστήματος ΕΛΚΕ

Τηλ. 210-9201506

 

E-mail ΕΛΚΕ: elkepant@panteion.gr

Fax ΕΛΚΕ: 210 9201360

 

Επιπλέον ΠληροφορίεςΕπικοινωνία

an image
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671 Αθήνα

Email: elkepant@panteion.gr

Fax: +30 210 9201360