_ ΕΛΚΕ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 Στο παρόν έγγραφο επισυνάπτεται το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου.