_ ΕΛΚΕ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Περιεχόμενα

2017-03-28
Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

2017-03-23
Κατάθεση αιτημάτων ενόψει Συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών

2017-03-20
Μία (1) θέση: Διαχείριση Προγράμματος «Erasmus+ Πάντειο Πανεπιστήμιο»

2017-03-20
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2017-03-20
Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση θέσης με ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη – Εφαρμογή και αρτιότερη υποστήριξη τόσο της έρευνας στα επιστημονικά αντικείμενα του Παντείου Πανεπιστημίου όσο και της εκπ

2017-03-14
Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

2017-03-13
Kατάθεση αιτημάτων στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ

2017-03-13
Παρουσίαση Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ

2017-03-07
Σεμινάρια του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου για το Φύλο και την Κοινωνική Πολιτική

2017-03-07
4ο Ενημερωτικό Δελτίο του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου

2017-03-03
Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Προκήρυξης ε αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 870/23-02-2017

2017-03-02
1η προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών

2017-03-02
Προκήρυξη για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής

Επιπλέον Πληροφορίες