_ ΕΛΚΕ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Περιεχόμενα

2017-02-24
Κατάθεση αιτημάτων ενόψει Συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών

2017-02-23
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2017-02-20
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (MASTER 2) ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

2017-02-14
Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας - Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου

2017-02-13
Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας - Τρίτη 14 Φεβρουαρίου

2017-02-09
Κατάθεση αιτημάτων ενόψει Συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών 13/2/2017

2017-02-08
Έντυπα ΕΛΚΕ

2017-02-06
3ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΑΝΔΡΟΣ 9-16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

2017-02-06
3ο Ενημερωτικό Δελτίο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

2017-02-03
Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων Προκήρυξης με αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 237/19-01-2017

2017-02-02
Επιλογή υποψηφίων για το μάθημα "Μορφές Σύγχρονης Θρησκευτικής Βίας"

2017-01-31
Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Προκήρυξης Erasmus + International Credit Mobility 2016-2017

2017-01-27
Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για το μάθημα "Ανθρωπολογία και Ψυχανάλυση"

2017-01-27
Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για το μάθημα "Ανθρωπολογία και Ψυχανάλυση"

Επιπλέον Πληροφορίες