_ ΕΛΚΕ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Περιεχόμενα

2017-01-18
Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων με ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των λειτουργιών του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου» με κωδικό 03.

2017-01-13
Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

2017-01-11
Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση τριών (3) θέσεων με σύμβαση ανάθεσης έργου

2017-01-11
Πρακτικό Κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων Προκήρυξης με αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 4331/27-12-2016

2017-01-11
"Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές" : Παρουσίαση Ενημερωτικής Συνάντησης

2017-01-11
Κατάθεση αιτημάτων ενόψει Συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών

2017-01-10
Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Προκήρυξης με αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 4331/27-12-2016

2017-01-10
1η Προκήρυξη του ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών

2017-01-10
ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "Household and Resilience in Times of Crisis"

2017-01-09
2ο Ενημερωτικό Δελτίο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)

2017-01-04
Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων ερευνητικού έργου ΕΟΧ_3712_Περί Ξενοφοβίας στην Ελλάδα

2016-12-28
Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

2016-12-27
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΚΕ

2016-12-23
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

2016-12-22
Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση δύο (2) θέσεων με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο Υλοποίησης της πράξης «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» και κωδικό ΟΠΣ 5000615.

Επιπλέον Πληροφορίες