Μέλη Επιτροπής Ερευνών 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης, Καθηγητής Χαράλαμπος Οικονόμου
 
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
Τακτικό μέλος: κ. Ιωάννης Φίλος, καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος: κ. Ξενοφώντας Κοντιάδης, Καθηγητής
 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας
Τακτικό μέλος: κ. Σεραφείμ Σεφεριάδης, αναπληρωτής καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος: κ. Δημήτριος Χριστόπουλος, καθηγητής
 
Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού
Τακτικό μέλος: κ. Ιωάννης Σκαρπέλος, καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος: κ. Ελισάβετ Αρσενίου, καθηγήτρια
 
Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών
Τακτικό μέλος: κ. Ανδρέας Παπαστάμου, αναπληρωτής καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος: κ. Μαρία Ντανιέλα Μαρούδα, επίκουρη καθηγήτρια
 
Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Τακτικό μέλος: κ. Στέλλα-Σοφία Κυβέλου-Χιωτίνη, καθηγήτρια
Αναπληρωματικό μέλος: κ. Θεοδόσιος Παλάσκας, καθηγητής
 
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Τακτικό μέλος: κ. Μαριάνθη Κοτέα, αναπληρώτρια καθηγήτρια
Αναπληρωματικό μέλος: κ. Φώτιος Μηλιένος, επίκουρος καθηγητής
 
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Τακτικό μέλος: κ. Αναστασία – Ελένη Γιαλούρη, αναπληρώτρια καθηγήτρια
Αναπληρωματικό μέλος: κ. Αικατερίνη Ροζάκου, επίκουρη καθηγήτρια
 
Τμήμα Ψυχολογίας
Τακτικό μέλος: κ. Γεράσιμος Προδρομίτης, καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος: κ. Σμαράγδα Καζή, καθηγήτρια
 
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Τακτικό μέλος: κ. Σταύρος Μαυρουδέας, καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος: κ. Μαρία Συμεωνάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια
 
Τα ως άνω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, έχουν τριετή θητεία αρχόμενη από την 01/01/2021 έως την 31/12/2023.