ΕΡΓΑ

Έργα με βάση τη Χρηματοδότηση

Τα έργα που διαχειρίζεται η Επιτροπή Ερευνών παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω και διακρίνονται σε:

Εσωτερικώς χρηματοδοτούμενα έργα και Εξωτερικώς χρηματοδοτούμενα έργα

Ως εσωτερικώς χρηματοδοτούμενα εννοούνται τα έργα των οποίων η χρηματοδότηση προέρχεται από τον προϋπολογισμό των διαθεσίμων πόρων του ΕΛΚΕ. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή Ερευνών έχει την εποπτεία του ερευνητικού έργου.
Ως εξωτερικώς χρηματοδοτούμενα εννοούνται τα έργα των οποίων η χρηματοδότηση προέρχεται από κάθε άλλη πηγή (δημόσιος, ή ιδιωτικός φορέας), εκτός των διαθεσίμων πόρων του ΕΛΚΕ. Η Επιτροπή Ερευνών διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση των έργων αυτών και στην περίπτωση αυτή ο φορέας χρηματοδότησης έχει και την εποπτεία του έργου.
Σε ειδικές περιπτώσεις ένα έργο μπορεί να είναι συγχρηματοδοτούμενο, τόσο από τον προϋπολογισμό των διαθεσίμων πόρων του ΕΛΚΕ, όσο και από προϋπολογισμούς άλλων φορέων. (π.χ. Δύο ή περισσότερα ιδρύματα χρηματοδοτούν ένα κοινού ενδιαφέροντος έργο).


Έργα με βάση τη φύση τους

Επιπλέον, με βάση τη φύση τους τα έργα διακρίνονται σε:

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ: Χρηματοδοτούμενο ερευνητικό έργο νοείται κάθε σχεδιασμένη πρωτότυπη επιστημονική δραστηριότητα με καθορισμένο αντικείμενο, στόχους, χρονοδιάγραμμα, μεθοδολογία, κόστος, πόρους και παραδοτέα. Η δραστηριότητα ενός αναπτυξιακού ή τεχνολογικού έργου αναφέρεται στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών μεθόδων, υπηρεσιών και προϊόντων ή τη βελτίωση υπαρχόντων.

ΜΕΛΕΤΕΣ: Πρόκειται για μελέτες που έχουν στόχο την βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών του Παντείου Πανεπιστημίου, ή την υλοποίηση στόχων της Επιτροπής Ερευνών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της μελέτης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Πρόκειται για προγράμματα που έχουν στόχο την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης και απευθύνονται τόσο στην κοινότητα του Παντείου Πανεπιστημίου (φοιτητές, μέλη ΕΠ, ΔΠ, ΕΤΠ), όσο και σε άτομα ή ενώσεις εκτός Παντείου Πανεπιστημίου για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η επιμόρφωσή τους σε κάποιο επιστημονικό πεδίο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: Πρόκειται για τη διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων εργασίας και εκδηλώσεων οι οποίες οργανώνονται σε κάποιο από τα επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με τα τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου ή της γενικότερης επιστημονικής κοινότητας.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ: Παροχή Επιστημονικών και Τεχνολογικών Υπηρεσιών προς τρίτους είναι η εκπόνηση ειδικών μελετών και γνωμοδοτήσεων, η εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων, αναλύσεων, η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών συμβουλών και η σύνταξη προδιαγραφών. Η Επιτροπή Ερευνών διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση.

Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες έργων θα πρέπει:
Το έργο ή η παρεχόμενη υπηρεσία να παρουσιάζει επιστημονικό ενδιαφέρον και να προάγει την επιστήμη ή την τεχνολογία στην πράξη
Το έργο ή η παρεχόμενη υπηρεσία να μην έχει ως βασικό σκοπό το κέρδος και
Να μην παρακωλύονται ή δυσχεραίνονται οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, του τομέα, του τμήματος ή του Παντείου Πανεπιστημίου κατά περίπτωση.

Έργο (Κωδικός έργου)
Τίτλος                           
Τμήμα

ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

   
1109 AΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
1120 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ ΕΜΠΟ
1125 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1132 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1989) ΠΕΙ
1136 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
1138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
1140 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
1145 ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1146 TEDxPanteion University ΕΜΠΟ
1148 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΜΠΟ
1150 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΠΑ
1151 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩ ΤΟΠΑ
1158 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ ΕΜΠΟ
1159 LOW INTENSITY VIOLENCE IN GREECE :CAUSES AND CONSEQUENSES ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1160 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1161 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1162 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1163 JOINT HISTORY PROJECT, PHASE II ΠΕΙ
1164 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1167 SOCIAL FIELDWORK RESEARCH ON PPROTECTION RISKS FOR PAKISTANI CHILDREN IN GREECE ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.    
2048 HOPEs ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
2052 DIALOGUE ABOUT RADICALISATION AND EQUALITY-DARE ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
2055 E.MA 2017  
2056 IN GRID -2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2057 CO-CREATION OF SERVICE INNOVATION IN EUROPE-CoSie ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
2065 COMMUNICATION,DIVERSITE CULTURELLE ET SOLIDARITE ΕΜΠΟ
2072 SMARTAL ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2073 IMMERSE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2074 EUROGRADUATE PILOT SURVEY ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2075 FIN-TECH ΤΟΠΑ
2085 ASTRAPI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2086 USING BEHAVIORAL ANALYSIS FOR RACISM IN PRIMARY SCHOOLS ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
2090 THE IMPACT OF THECHNOLOGICAL TRANSFORMATIONS ON THE DIGITAL GENERATION  DIGI GEN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3000 BLUE TOURMED C3 ΤΟΠΑ
ΕΡΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ    
1130 ΤΟΠΟΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 19ος-20ος ΑΙΩΝΑΣ ΠΕΙ
2027 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΕΣ-ΣΕΘΑ ΔΕΠΣ
ΕΡΓΑ ΓΓΕΤ    
2076 COSIE ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
2077 DARE ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2019 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
2078 ECDP ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2019 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
2079 HR IN PRACTICE ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2019 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
2080 INGRID-2 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2019 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2081 MUSDEWAR ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2019 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
2082 NEGOTIATE ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2019 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2083 USVSV ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2019 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
6000 ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ WEBER -Η ΕΞΟΥΣΙΑ,Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΑΤΤΕΙΝ ΠΕΙ
6002 ΟΙ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΚΑΙ Η ΑΝΑΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1980 ΠΕΙ
6003 ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
6004 ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ :Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΕΙ
6005 Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΕΙ
6007 TOMMIES SHARE UNEASINESS ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1943-1947 ΠΕΙ
6012 BEYOND THE REFUGEE CRISIS INVESTIGATING PATTERNS OF INTEGRATION OF REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN GR ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
50900 TRIPMENTOR ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΜΠΟ
ΕΡΓΑ ΕΛΙΔΕΚ    
6013 LOVE IN CRISIS LOVE AS CRISIS THE CRITICAL STATE OF INTIMACY UNDER LATE CAPITALISM THROUGH ENCOUNTER ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
6014 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΚΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΑ
6015 ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Ο HEGEL ΤΟΥ MARX ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ SPINOZA ΤΟΥ NEGRI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6016 Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
6017 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗς ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑς ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
6018 ΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΙ
6019 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6020 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΙ
6021 ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΤΟΝ  21ο  ΑΙΩΝΑ ΚΟΙΝΩΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6022 THE ETHICS OF EFFICIENCY AND THE EFFICIENCY OF ETHICS ΔΕΠΣ
6023 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΜΠΟ
6024 ΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟ
ΕΡΓΑ ΚΕΔΙΒΙΜ    
7000 ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
7001 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ,ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
7002 ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΜΠΟ
7003 ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΣΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ    
3 ΑΝΑΣΥΓΚ/ΤΗΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΛΚΕ  
6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ  
9830 ERASMUS + 2016-2017 ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  
9831 ERASMUS + 2017-2018 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  
9832 ERASMUS + 2017-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΗ -ΟΜΙΛΟΣ  
9834 ERASMUS + 2018-2019 ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ Π.Α - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
9835 ERASMUS + 2018-2019 ΠΡΑΚΤΙΚΗ-ΟΜΙΛΟΣ  
9836 ERASMUS +ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2018-2020  
9837 ERASMUS +2019-2020 -ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ ΦΟΙΤ/ΤΩΝ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Δ.Π. & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
9838 ERASMUS +2019-2020-ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  
9839 ERASMUS + ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2019-2021  
9899 ΤΟΚΟΙ ΕΡΓΩΝ ΕRASMUS  
ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ    
1 ΕΛΚΕ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ  
ΕΡΓΑ EΠΔΒΜ - ΕΣΠΑ    
50110 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  
50350 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019  
50360 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020  
50500 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
50600 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
50700 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΧΩΡΟ  
50800 ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  
50850 ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ-SODANET IN ACTION  
1147 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΣΤΕΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  
2051 ΕΔΡΑ JEAN MONNET EU SOLIDARITY IN CIVIL PROTECTION AND HUMANITARIAN ACTION  
2058 MUSIC IN DETENTION DURING THE POST CIVIL-WAR ERA IN GREECE 1947-1957  
2059 EUROPEAN COHORT DEVELOPMENT PROJECT (ECDP)  
3000 BLUE TOURMED C3  
50800 ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ