Σας παρουσιάζουμε το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οδηγός χρηματοδότησης και Διαχείρισης της Επιτροπής Ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΚΕ

Στο παρόν έγγραφο επισυνάπτεται το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου.

ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παρουσιάζονται οι νέες διατάξεις και νομοθετικές ρυθμίσεις.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η Επιτροπή Ερευνών υπόκειται σε πλήθος ελέγχων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις κατά περίπτωση συμβατικές της υποχρεώσεις.