50120 - "Βέλτιστοι τρόποι διαχείρισης των ληξιπροθέσμων απαιτήσεων του Δημοσίου κατά την μεταμνημονιακή περίοδο: οικονομικοί και θεσμικοί κίνδυνοι και ευκαιρίες" - Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

50320 - "Τιμολόγηση ή περιβαλλοντική ενημέρωση; Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των δύο μεθόδων στην προσπάθεια μείωσης της χρήσης πλαστικής σακούλας" - Τμήμα ΤΟΠΑ

50420 - "ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ  ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΑΛΛΩΝ ΑΓΟΡΩΝ" - Τμήμα ΤΟΠΑ 

50500 - "Κρατικές Επιχορηγήσεις και Δημοσιονομική Αυτονομία των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού στην Ελλάδα" - Τμήμα ΤΟΠΑ 

50520 - "Ακούσια Νοσηλεία Ψυχιατρικών Ασθενών στην Αθήνα: κοινωνικοί, κλινικοί και συστημικοί προγνωστικοί παράγοντες" - Τμήμα Ψυχολογίας

50600 - "Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης" - Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

50620 - "Διερεύνηση των προτύπων της εργασιακής ανασφάλειας και επισφάλειας στην Ελλάδα" - Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

50700 - "Μητροπολιτικές Περιφέρειες στον Ευρωπαϊκό Χώρο. Διερεύνηση του αναπτυξιακού ρόλου και των προοπτικών τους με έμφαση στην Ελλάδα" - Τμήμα ΤΟΠΑ

50720 - "Αυτοί δεν θέλουν να ενταχθούν, να φύγουν θέλουν” - “Δεν μπορούν να ενταχθούν”:Αποδομώντας κυρίαρχες προσλήψεις για την “προσφυγική κρίση” (2015-) υπό το φως της εμπειρίας της Αλβανικής μετανάστευσης προς την Ελλάδα (1991-2001)" - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

50820 - "Μας Ψεκάζουν...μας χειραγωγούν...": Μια κοινωνιο-ψυχολογική διερεύνηση των θεωριών συνωμοσίας στην Ελλάδα της Κρίσης" - Τμήμα Ψυχολογίας

50920 - "Οικονομικοί κύκλοι, περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτική: ανάλυση της περιφερειακής κατανομής των δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα 2000-2016" - Τμήμα ΤΟΠΑ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ

6000 - "Καστοριάδης και Weber: Η εξουσία, η πολιτική και το νόημα του κοινωνικού πράτειν" - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

6001 - "Οι σχέσεις του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας (ΚΕΑ) με την Ελληνική Αριστερά και το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) από το 1941 - 1991" - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

6002 - "Οι διασπάσεις του ΚΚΕ και η ανανοηματοδότηση της ελληνικής αριστεράς στην δεκαετία του 1980" - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

6003 - "Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως κληρονομιά;" - Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

6004 - "Μεταξύ παράδοσης και νεοτερικότητας: Η παράδοση του Σπυρίδωνα Τρικούπη" - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

6005 - "δήλωση μετάνοιας" από τον μεσοπόλεμο έως την μετεμφυλιακή περίοδο. Ιστορικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις" - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

6006 - σχέση μεταξύ της χρονικής σειράς και διάρκειας πολυτροπικών ερεθισμάτων ως μηχανισμός γεφύρωσης των αντιλλημάτων" - Τμήμα Ψυχολογίας

6007 - "Tommies share uneasiness”: Οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις την περίοδο 1943 1947 και η σύγκρουση των Δεκεμβριανών ως τομή" - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

6013 - "Love in crisis, love as crisis: The critical state of intimacy under late capitalism through encounters of art and theory" - Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

6014 - "ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ : Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ, Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ" - Τμήμα ΤΟΠΑ

6015 - "Λογική & Ιστορία της Κρατικής Μορφής: O Hegel του Marx απέναντι στον Spinoza του Negri" - Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

6016 - σύνθεση της ατομικής (ψυχολογικής) και περιβαλλοντικής προσέγγισης στο πέρασμα στην εγκληματική πράξη: η περίπτωση των εγκλημάτων βίας" - Τμήμα Κοινωνιολογίας

6017 - "Το έργο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: θεωρήσεις, εκτιμήσεις και πρακτικές στην Ελλάδα." - Τμήμα Κοινωνιολογίας

6018 - "Οι μετασχηματισμοί της πολιτικής στο νέο επικοινωνιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Επιδράσεις στους τρόπους μετάδοσης της πολιτικής πληροφορίας και στις επικοινωνιακές και πολιτικές στρατηγικές των κομμάτων;" - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

6019 - θεωρία της γνώσης στον Καστοριάδη: Η ριζική φαντασία και η αποσιώπηση της κριτικής δύναμης" - Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

6020 - "Δημόσιοι υπάλληλοι, γραφειοκρατικές δομές και διαμόρφωση του κράτους στην Ελλάδα και τη Σερβία τον 19ο αιώνα" - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

6021 - "Οι Διαδικασίες Κοινωνικής Ενσωμάτωσης των Προσφυγικών Πληθυσμών στην Ελλάδα τον 21ο Αιώνα. Ο λόγος των φορέων και των προσφύγων" - Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

6022 - "THE ETHICS OF EFFICIENCY AND THE EFFICIENCY OF ETHICS ( Η ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΗΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ)" - Τμήμα ΔΕΠΣ

6023 - "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ." - Τμήμα ΕΜΠΟ

6024 - "Οι προκλήσεις στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος: Δρώντες και Δημόσιες Πολιτικές" - Τμήμα ΕΜΠΟ