ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Ημερομηνία έναρξης Φ.Α. Ημερομηνία λήξης Φ.Α.
09840-00000 ERASMUS+2020: ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΨΥΛΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 01/07/2020 30/06/2022
09841-00000 ERASMUS+2020: ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΨΥΛΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 01/07/2020 30/06/2022
09842-00000 ERASMUS + ICM 2020 ΨΥΛΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 01/11/2020 31/07/2023
09843-00000 ERASMUS + 2021-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-CALL 2021 ΨΥΛΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 01/09/2021 30/11/2023
09844-00000 ERASMUS +2021- ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -CALL 2021 ΨΥΛΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 01/09/2021 30/11/2023