Ονοματεπώνυμο
Θέση
Τηλέφωνο
E-mail

Οικονόμου Χαράλαμπος

Πρόεδρος ΕΛΚΕ

210-9201072

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Λιάτσου Γκόλφω

Αναπληρώτρια ΠΜΟΔΥ

210- 9201444

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Μωυσίδης Παναγιώτης Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης 210-9201503

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Σγαρδέλη Ασπασία Γραφείο Προμηθειών 210-9201514 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Μπακανδρίτσου Άννα Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης (Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης) 210-9201357 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  ΜουγιακάκουΤριαντάφυλλη  

Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης

210-9201358

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Μακρή Ευαγγελία

Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης (Τήρηση Λογιστικών Υποχρεώσεων - Διεκπεραίωση πληρωμών)

210-9201672

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μίχος Παναγιώτης

Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης (Τήρηση Λογιστικών Υποχρεώσεων - Διεκπεραίωση πληρωμών)

210-9201678

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Ευθυμίου Κωνσταντίνος

Γραφείο Προγραμματισμού, Διαχείρισης έργων και Ανάπτυξης

210-9201520 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Κούτρας Ιωάννης

Γραφείο Προγραμματισμού, Διαχείρισης έργων και Ανάπτυξης

210-9201512

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Βάγιας Γεώργιος Γραφείο Προγραμματισμού, Διαχείρισης έργων και Ανάπτυξης 210-9201501 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καραμπίνης Ιωάννης

Γραφείο Προγραμματισμού, Διαχείρισης έργων και Ανάπτυξης

210-9201507

i.karampinis@panteion.g

Τσουκαλά Νάσια Γραφείο Προγραμματισμού, Διαχείρισης έργων και Ανάπτυξης 210-9201505 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Λιάμπα Δήμητρα Γραφείο Προγραμματισμού, Διαχείρισης έργων και Ανάπτυξης 210-9201506 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Κωνσταντάκης Μάρκος

Τεχνική Υποστήριξη Ιστοσελίδας ΕΛΚΕ

210-9201424

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.