Ανακοίνωση - 31-08-2023 
Θέμα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
 
Σας ενημερώνουμε για τον προγραμματισμό των επόμενων συνεδριάσεων της ΕΕ ως εξής:
α) Η 20η  Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14/09/2023
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) αυστηρά έως και την Παρασκευή 08/09/2023.
 
β) Η 21η  Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26/09/2023
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) αυστηρά έως και την Τετάρτη 20/09/2023.
 
Επισημαίνεται ότι αιτήματα που αφορούν κυρίως σε:
1. Υποβολή προτάσεων
2.Έγκριση αποδοχής έργων
3.Τροποποίηση προϋπολογισμών (μείωση - αύξηση συνολικού προϋπολογισμού έργου)
4.Έγκριση - τροποποίηση συμβάσεων
Θα πρέπει για να εισαχθούν ως θέμα την ΕΕ να έχουν καταχωρηθεί στο rescom και να έχουν ελεγχθεί πριν την συνεδρίαση, επομένως κρίνεται σκόπιμο τα αιτήματα να κατατίθενται 
σε συνεργασία με τους χειριστές του ΕΛΚΕ το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία.
 

Ανακοίνωση - 01-07-2023 
Σας ενημερώνουμε για τον προγραμματισμό των επόμενων συνεδριάσεων της ΕΕ ως εξής:
 α) Η 27η (15η μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος rescom) Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 11/07/2023
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) αυστηρά έως και την Πέμπτη 06/07/2023.
 
β) Η 28η (16η μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος rescom) Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 25/07/2023
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) αυστηρά έως και την Πέμπτη 20/07/2023.
 
Επισημαίνεται ότι αιτήματα που αφορούν κυρίως σε:
1. Υποβολή προτάσεων
2.Έγκριση αποδοχής έργων
3.Τροποποίηση προϋπολογισμών (μείωση - αύξηση συνολικού προϋπολογισμού έργου)
4.Έγκριση - τροποποίηση συμβάσεων
Θα πρέπει για να εισαχθούν ως θέμα την ΕΕ να έχουν καταχωρηθεί στο rescom και να έχουν ελεγχθεί πριν την συνεδρίαση, επομένως κρίνεται σκόπιμο τα αιτήματα να κατατίθενται  σε συνεργασία με τους χειριστές του ΕΛΚΕ το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία.

Ανακοίνωση - 15-06-2023 
Σας ενημερώνουμε για τον προγραμματισμό της επόμενης συνεδρίασης  της ΕΕ ως εξής:
 Η 25η (13η μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος rescom) Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί 
την Πέμπτη 29/06/2023Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) αυστηρά έως και την Παρασκευή 23/06/2023.
Ανακοίνωση - 10-05-2023 
Σας ενημερώνουμε για τον προγραμματισμό των επόμενων συνεδριάσεων της ΕΕ ως εξής:
α) Η 21η (9η μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος rescom) Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί 
την Τρίτη 23/05/2023Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) αυστηρά έως και την Τετάρτη 17/05/2023.
β) Η 22η (10η μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος rescom) Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί 
την Τρίτη 13/06/2023Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) αυστηρά έως και την Τετάρτη 07/06/2023.
 
Επισημαίνεται ότι αιτήματα που αφορούν κυρίως σε:
1. Υποβολή προτάσεων
2.Έγκριση αποδοχής έργων
3.Τροποποίηση προϋπολογισμών (μείωση - αύξηση συνολικού προϋπολογισμού έργου)
4.Έγκριση - τροποποίηση συμβάσεων
Θα πρέπει για να εισαχθούν ως θέμα την ΕΕ να έχουν καταχωρηθεί στο rescom και να έχουν ελεγχθεί πριν την συνεδρίαση, επομένως κρίνεται σκόπιμο τα αιτήματα να κατατίθενται 
σε συνεργασία με τους χειριστές του ΕΛΚΕ το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία.

 Ανακοίνωση - 27-04-2023 

'Εγγραφο ΕΥΔ ΠΟΥ αφορά σε αναστολή δράσεων δημοσιότητας καθώς και πρόσληψης προσωπικού pdf icon png pdf zum download 2
Ανακοίνωση - 11-04-2023 
 
Σας ενημερώνουμε για τον προγραμματισμό της επόμενης συνεδρίασης της ΕΕ ως εξής:
α) Η 19η (7η μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος rescom) Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί 
την Τρίτη 09/05/2023
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) αυστηρά έως και την Παρασκευή 28/04/2023.
 
Επισημαίνεται ότι αιτήματα που αφορούν κυρίως σε:
1. Υποβολή προτάσεων
2.Έγκριση αποδοχής έργων
3.Τροποποίηση προϋπολογισμών (μείωση - αύξηση συνολικού προϋπολογισμού έργου)
4.Έγκριση - τροποποίηση συμβάσεων
Θα πρέπει για να εισαχθούν ως θέμα την ΕΕ να έχουν καταχωρηθεί στο rescom και να έχουν ελεγχθεί πριν την συνεδρίαση, επομένως κρίνεται σκόπιμο τα αιτήματα να κατατίθενται 
σε συνεργασία με τους χειριστές του ΕΛΚΕ το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία.
 
Καλό Πάσχα σε όλους σας!
Ανακοίνωση - 18-03-2023 
 
Σας ενημερώνουμε για τον προγραμματισμό της επόμενης συνεδρίασης της ΕΕ ως εξής:
α) Η 18η (6η μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος rescom) Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί 
την Μ. Τρίτη 11/04/2023
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) αυστηρά έως και την Τετάρτη  05/04/2023.
 
Επισημαίνεται ότι αιτήματα που αφορούν κυρίως σε:
1. Υποβολή προτάσεων
2.Έγκριση αποδοχής έργων
3.Τροποποίηση προϋπολογισμών (μείωση - αύξηση συνολικού προϋπολογισμού έργου)
4.Έγκριση - τροποποίηση συμβάσεων
Θα πρέπει για να εισαχθούν ως θέμα την ΕΕ να έχουν καταχωρηθεί στο rescom και να έχουν ελεγχθεί πριν την συνεδρίαση, επομένως κρίνεται σκόπιμο τα αιτήματα να κατατίθενται σε συνεργασία με τους χειριστές του ΕΛΚΕ το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία.
Ανακοίνωση - 03-02-2023 
 
Σας ενημερώνουμε για τον προγραμματισμό της επόμενης συνεδρίασης της ΕΕ ως εξής:
Η 15η (3η μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος rescom) Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28/02/2023
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στην κα Λιάτσου δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) αυστηρά έως και την Παρασκευή  10/02/2023. 

Ανακοίνωση - 13-01-2023 

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των διαδικασιών μετάβασης στο νέο πληροφοριακό σύστημα ο ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου, θα παραμείνει κλειστός για τους εξυπηρετούμενους από την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 μέχρι την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023. 

Για επείγουσες περιπτώσεις, παρακαλούμε πριν από οποιαδήποτε επαφή, να επικοινωνείτε με την προϊσταμένη της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ κα Γκόλφω Λιάτσου (τηλ. 210 9201444, emailelkepant@panteion.gr


Ανακοίνωση - 13-01-2023 
Σας ενημερώνουμε ότι  η  ημερομηνία της 14η (2η μέσω νέου πληροφοριακού προγράμματος, rescom) Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2022-2023 μετατίθεται για την Πέμπτη 02/02/2023.
 
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στην κα Λιάτσου δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) έως και την Παρασκευή  20/01/2023.

Ανακοίνωση - 03-01-2023 
Σας ενημερώνουμε για τον προγραμματισμό των επόμενων συνεδριάσεων της ΕΕ ως εξής:
α) Η 13η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12/01/2023
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) έως και 
την Δευτέρα 09/01/2023.
β) Η 14η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26/01/2023
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) έως και την Παρασκευή  20/01/2023.
Ανακοίνωση - 11-10-2022 
Σας ενημερώνουμε για τον προγραμματισμό των επόμενων συνεδριάσεων της ΕΕ ως εξής:
α) Η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25/10/2022
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) έως και 
την Τετάρτη 19/10/2022.
β) Η 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 08/11/2022
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) έως και την Τετάρτη  02/11/2022.
γ) Η 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22/11/2022
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) έως και την Τετάρτη  16/11/2022.
​δ) Η 8η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 06/12/2022
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) έως και την Τετάρτη  30/11/2022.
​ε) Η 9η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20/12/2022
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) έως και την Τετάρτη  14/12/2022.
Ανακοίνωση - 30-09-2022 
Σας ενημερώνουμε για τον προγραμματισμό της επόμενης συνεδρίασης της ΕΕ ως εξής:
Η 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 07/10/2022
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) έως και την Τρίτη  04/10/2022.
 

Ανακοίνωση - 31-08-2022 

Σας ενημερώνουμε για τον προγραμματισμό των επόμενων συνεδριάσεων της ΕΕ ως εξής:
α) Η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 08/09/2022
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) έως και την Δευτέρα  05/09/2022.
β) Η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27/09/2022
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) έως και την Πέμπτη  22/09/2022.

 
Ανακοίνωση - 27-05-2022 
Σας ενημερώνουμε για τον προγραμματισμό των επόμενων συνεδριάσεων της ΕΕ ως εξής:
α) Η 25η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14/06/2022
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) έως και την Πέμπτη  09/06/2022.
β) Η 26η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28/06/2022
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) έως και την Πέμπτη  23/06/2022.
​γ) Η 27η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12/07/2022
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) έως και την Πέμπτη  07/072022.
δ) Η 28η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26/07/2022
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) έως και την Πέμπτη  21/07/2022.

 Αθήνα - 17-05-2022 

Σας ενημερώνουμε για τον προγραμματισμό της επόμενης συνεδρίασης της ΕΕ ως εξής:
Η 23η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27/05/2022
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) έως και την Δευτέρα  23/05/2022.
Αθήνα - 17-05-2022 
Στον ακόλουθο σύνδεσμο έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής:

https://elke.uniwa.gr/announcements/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-sygkrotisi-tis-epitropis-ithikis-kai-deontologias-tis-ereynas-e-i-d-e-toy-panepistimioy-dytikis-attikis-3/


Αθήνα - 20-04-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε για τον προγραμματισμό της επόμενης συνεδρίασης της ΕΕ ως εξής:
Η 22η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11/05/2022
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) έως και την Πέμπτη  05/05/2022.
Αθήνα - 08-03-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε για τον προγραμματισμό των επόμενων συνεδριάσεων της ΕΕ ως εξής:
 1. Η 18η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29/03/2022Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) έως και την Τρίτη 22/03/2022.
 2. Η 19η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12/04/2022.Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) έως και την Τρίτη 05/04/2022

Αθήνα - 08-02-2022 
Σας ενημερώνουμε για τον προγραμματισμό των επόμενων συνεδριάσεων της ΕΕ ως εξής:
 1. Η 16η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το ακαδ. έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24/02/2022Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) έως και την Πέμπτη 17/02/2022.
 2. Η 17η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 08/03/2022.Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) έως και την Τρίτη 01/03/2022.

Αθήνα - 07-09-2021 

Έγκριση προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφιοτήτων της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021 – 2022 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο» pdf icon png pdf zum download 2


Αθήνα - 31-08-2021 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (βλ. ακόλουθο σύνδεσμο) – υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας έως και τη 10η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Αθήνα - 19-07-2021 

Σας προωθούμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης: 

https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A9%CE%93%CE%9D%CE%A9469%CE%927%CE%93-%CE%9D1%CE%9F.pdf


Αθήνα - 02-07-2021 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε. του ΕΜΠ και παρακαλώ για την ενημέρωση της ακαδημαϊκή σας κοινότητας.

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί  στους ακόλουθους ιστότοπους του ΕΜΠ:

α) του ΕΛΚΕ (https://www.elke.ntua.gr/ανακοινώσεις/εκδήλωση-ενδιαφέροντος/) και

β) του ΕΜΠ (https://www.ntua.gr/el/news/announcements)


Αθήνα - 30-06-2021 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr) η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Σχετικό έγγραφο.  pdf icon png pdf zum download 2


Αθήνα - 22-06-2021 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (www.hmu.gr),  καθώς και στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. (elke.hmu.gr), η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Σχετικό linkhttps://www.hmu.gr/el/proclamations/16655   

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι έως τις 07/07/2021 και ώρα 15.00.


Αθήνα - 17-06-2021 - Α.Π.:ΕΕ.8423

Η Επιτροπή  Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πάντειου  Πανεπιστημίου , έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 έως 27 του Ν. 4521/2018, στην 18η συνεδρίασή της, στις 14/06/2021 ενέκρινε την κατάρτιση και δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πάντειου  Πανεπιστημίου, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αιτήσεις υποψηφιότητας σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 1. Σύσταση και Σκοπός της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Παντείου Πανεπιστημίου.

Η σύσταση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Παντείου Πανεπιστημίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 21 του Ν. 4521/2018, όπως ισχύει.

Ο σκοπός της Ε.Η.Δ.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου  είναι να παρέχουν σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι. και στους ερευνητικούς φορείς. Οι Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχουν αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Οι Επιτροπές ελέγχουν, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.

 1. Σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε

Η σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου  προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 του Ν. 4521/2018.

Συγκεκριμένα, η Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Παντείου   θα αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη.

Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. θα πρέπει να είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.

Ένα (1) τουλάχιστον μέλος πρέπει να έχει ειδίκευση στην ηθική/βιοηθική.

Δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη πρέπει να είναι πρόσωπα που δεν ανήκουν στο προσωπικό του Παντείου Πανεπιστημίου .

Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών της Ε.Η.Δ.Ε. θα πρέπει να εξασφαλίζουν, κατά το μέτρο του δυνατού, την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειμένων του Παντείου Πανεπιστημίου. Τα προσόντα των μελών της Ε.Η.Δ.Ε. πρέπει να είναι ανάλογα με τα επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται από τις Σχολές και τα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου , όπως αυτά διαμορφώθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 76 (ΦΕΚ A’ 119/2013) και είναι τα ακόλουθα:

 • Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης

o   Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

o   Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

 • Σχολή Πολιτικών Επιστημών

o   Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

o   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

 • Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

o   Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

o   Τμήμα Κοινωνιολογίας

o   Τμήμα Ψυχολογίας

 • Σχολή Διεθνών Σπουδών Επικοινωνίας και Πολιτισμού

o   Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

o   Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων Και Πολιτισμού

 1. Θητεία των μελών της Ε.Η.Δ.Ε

Η διάρκεια της θητείας των μελών των Ε.Η.Δ.Ε., σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθ. 22 του Ν.4521/2018, είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μια (1) μόνο φορά.

Αν κάποιο μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. παραιτηθεί, ελλείψει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παύσει τη θητεία του αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του από το αναπληρωματικό του μέλος, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη της παρ. 5 του άρθ. 22 του Ν.4521/2018.

 1. Αρμοδιότητες Ε.Η.Δ.Ε.

Οι αρμοδιότητες της Ε.Η.Δ.Ε., όπως προσδιορίζονται στο αρθ. 23 του Ν. 4521/2018, είναι οι ακόλουθες:

 • Αρμοδιότητα της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να διαπιστώνει αν τα ερευνητικά έργα που πρόκειται να εκπονηθούν στο Πάντειο Πανεπιστήμιο δεν αντιβαίνουν στην κείμενη νομοθεσία και ότι συνάδουν με τους γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας ως προς το περιεχόμενο και προς τον τρόπο διεξαγωγής της. Η Ε.Η.Δ.Ε. αξιολογεί κάθε ερευνητική πρόταση και είτε την εγκρίνει, είτε προβαίνει σε συστάσεις και σε εισηγήσεις για την αναθεώρησή της, εφόσον προκύπτουν ηθικά και δεοντολογικά κωλύματα.

Οι συστάσεις και εισηγήσεις πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες. Η Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τον επιστημονικό υπεύθυνο του ερευνητικού έργου, καθώς επίσης και να παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνητικών έργων που έχει εγκρίνει.

 • Τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα που, κατά δήλωση του επιστημονικού υπευθύνου, περιλαμβάνουν έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από άνθρωπο, όπως γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί και προσωπικά δεδομένα, σε ζώα ή στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Ε.Η.Δ.Ε. και το έργο δεν μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, αν προηγουμένως δεν έχει αποφασίσει η Ε.Η.Δ.Ε., η οποία θα πρέπει να παρέχει σχετική εγκριτική απόφαση.

Εκτός από τα ερευνητικά έργα της παραπάνω αναφερόμενης περίπτωσης, η Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί να εξετάσει, ύστερα από σχετική αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου ή σχετική ανώνυμη ή επώνυμη καταγγελία, και άλλο ερευνητικό έργο και να γνωματεύσει για θέματα ηθικής και δεοντολογίας που αφορούν άρθρο προς δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή υπό εκπόνηση διπλωματική εργασία ή διδακτορική διατριβή.

Οι αποφάσεις της Ε.Η.Δ. Ε. είναι δεσμευτικές για το Πάντειο Πανεπιστήμιο .

 • Αν η νομοθεσία προβλέπει έγκριση ή αδειοδότηση του έργου από άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, διοικητικό όργανο ή ανεξάρτητη διοικητική Αρχή, η σχετική απόφαση της Ε.Η.Δ.Ε. δεν υποκαθιστά την εν λόγω απαιτούμενη έγκριση ή αδειοδότηση.

Κατ’ εξαίρεση, οι παρεμβατικές και μη παρεμβατικές κλινικές μελέτες δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ε.Η.Δ.Ε και για την υλοποίηση αυτών απαιτείται μόνο η έγκριση διενέργειας αυτών από την εκάστοτε αρμόδια δημόσια υπηρεσία, διοικητικό όργανο ή ανεξάρτητη διοικητική Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης κλινικών μελετών. (Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του νόμου 4692/2020 με ισχύ την 12/6/2020)

 • Η Ε.Η.Δ.Ε. αποφασίζει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων. Αν, μέσα στη προθεσμία αυτή, η Ε.Η.Δ.Ε. δεν εκδώσει απόφαση, η αίτηση θεωρείται εγκεκριμένη.
 • Σε περίπτωση καταγγελίας, η Ε.Η.Δ.Ε. αποφασίζει το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της καταγγελίας. Αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν εκδοθεί απόφαση, η καταγγελία θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
 • Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει, ενώπιον της Ε.Η.Δ.Ε., μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έκδοση της απόφασης, αίτηση θεραπείας κατά των συστάσεων της Επιτροπής υποβάλλοντας νέα στοιχεία. Για την εξέταση της αίτησης θεραπείας η Ε.Η.Δ.Ε. ζητά τη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, η οποία οφείλει να τη διατυπώσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής δεν διατυπώσει γνώμη μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η Ε.Η.Δ.Ε. προχωρεί στην εξέταση της αίτησης θεραπείας χωρίς τη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.
 1. Έγκριση Ερευνητικών Έργων από την Ε.Η.Δ.Ε.

Η έγκριση των ερευνητικών έργων από την Ε.Η.Δ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4521/2018, ως ακολούθως:

 • Η πρόταση ερευνητικού έργου που υποβάλλεται για έγκριση από την Ε.Η.Δ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο και συνοπτική έκθεση σχετικά με την καταλληλότητα και συμβατότητα του ερευνητικού έργου με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην έκθεση αυτή ο επιστημονικός υπεύθυνος προσδιορίζει αν ο σκοπός και η μεθοδολογία του ερευνητικού έργου συμβιβάζονται με τις αρχές της ηθικής και τη νομοθεσία.
 • Οι αιτήσεις και τα ανωτέρω συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται από τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου είτε εντύπως στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε., είτε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), προκειμένου να πρωτοκολλούνται και να διαβιβάζονται στην Ε.Η.Δ.Ε..
 • Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. ορίζει για κάθε αίτηση που υποβάλλεται εισηγητή, κατά προτεραιότητα μέλος της Ε.Η.Δ.Ε., ανάλογα με το επιστημονικό αντικείμενο του ερευνητικού έργου. Αν το γνωστικό αντικείμενο του έργου δεν μπορεί να καλυφθεί από τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε., ορίζεται εξωτερικός εμπειρογνώμονας, ο οποίος γνωμοδοτεί. Οι συνεδριάσεις της Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί να γίνονται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.
 1. Λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε.

Η λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 25 του Ν.4521/2018, ως ακολούθως:

 • Η Ε.Η.Δ.Ε. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε ζητηθεί αυτό από τον Πρόεδρό της ή τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου  
 • Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής και συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της.
 • Η Ε.Η.Δ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη της, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της, καθώς και ενός από τα μέλη της που δεν ανήκουν στο ΑΕΙ, και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων.
 • Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. δεν δικαιούνται αμοιβή ή άλλη αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της.
 • Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου  καταρτίζει Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε.. Στον Κανονισμό εξειδικεύονται οι βασικές αρχές ηθικής και ακεραιότητας της έρευνας που διεξάγεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο , η διαδικασία υποβολής των προτάσεων και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής, η διαδικασία αξιολόγησής τους από την Ε.Η.Δ.Ε., οι τρόποι συνεργασίας μεταξύ των Ε.Η.Δ.Ε. και της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και άλλης αρμόδιας αρχής, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία των Ε.Η.Δ.Ε..
 1. Ασυμβίβαστα και Σύγκρουση Συμφερόντων.

Τα Ασυμβίβαστα και Σύγκρουση Συμφερόντων ως προς τη σύνθεση και τη λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθ. 26 του Ν. 4521/2018, ως ακολούθως:

 • Η ιδιότητα του μέλους της Ε.Η.Δ.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου  είναι ασυμβίβαστη με τις ιδιότητες του Πρύτανη, του Αντιπρύτανη, του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος καθώς και του μέλους της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
 • Μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση σε κάθε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει συμφέρον το οποίο μπορεί να επηρεάσει ή φαίνεται να επηρεάζει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων του. Ως τέτοιο νοείται οποιοδήποτε πιθανό πλεονέκτημα υπέρ του ιδίου ή του/της συζύγου του ή συγγενούς α’ βαθμού. Σε περίπτωση δήλωσης τέτοιου κωλύματος αναφορικά με συγκεκριμένη υπό αξιολόγηση πρόταση, το μέλος που δηλώνει το κώλυμα αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του.
 1. Υποχρέωση Εχεμύθειας.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 26 του Ν. 4521/2018, τα μέλη των Ε.Η.Δ.Ε., οι εισηγητές και κάθε εμπλεκόμενο μέλος που ασκεί υποστηρικτικό έργο έχουν υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας για τις υπό αξιολόγηση ερευνητικές προτάσεις.

 1. Δημοσιοποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Παντείου Πανεπιστημίου θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου   (στη διαδρομή «Νέα - Ανακοινώσεις  Ανακοινώσεις Επιτροπής Ερευνών, http://elke.panteion.gr/index.php/en/elke.panteion.gr/index.php), καθώς επίσης και την ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου (βλ. http://www.panteion.gr/index.php/el/)

 1. Κατάθεση Αιτήσεων Υποψηφιότητας

Κατόπιν των παραπάνω αναφερομένων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την Ε.Η.Δ.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τη συνημμένη αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, έως και την Παρασκευή 02/07/2021. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα αντίστοιχα βιογραφικά σημειώματα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 1. Συγκρότηση Ε.Η.Δ.Ε.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου  θα αξιολογήσει τις παραπάνω Αιτήσεις Υποψηφιότητας και θα αποφασίσει τη σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου , σύμφωνα με το άρθ. 22 και την παρ. 1 του άρθ. 26 του Ν. 4521/2018.

Η Ε.Η.Δ.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου   συγκροτείται με απόφαση της Πρυτάνεως του Παντείου Πανεπιστημίου   σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθ. 22 του Ν. 4521/2018. Στη σχετική απόφαση συγκρότησης της Ε.Η.Δ.Ε. ορίζεται επίσης ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρός της.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 31-05-2021

Παρακαλώ λάβετε γνώση από τα συνημμένα αρχεία για την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε:

Πρόσκληση
Αίτηση
Υ/Δ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε για τον προγραμματισμό των δύο επόμενων συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ως εξής:
α) Η  18η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14/06/2021. Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) έως και την Τρίτη 08/06/2021.
β) Η  19η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28/06/2021. Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) έως και την Τρίτη 22/06/2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της από 10/05/2021 ανακοίνωσης της ΜΟ.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ αναφορικά με το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στον server του Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΛΚΕ σας ενημερώνουμε ότι οι εργασίες για την αποκατάσταση του server και του λειτουργικού είναι σε εξέλιξη.

Ως εκ τούτου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν κατέστη δυνατόν να γίνει οποιαδήποτε νέα πληρωμή, τόσο μέσω ΕΑΠ (για αμοιβές που θα καταβληθούν την 27η/05/2021) όσο και εκτός ΕΑΠ.

Επισημαίνεται ότι οι εντολές πληρωμής με τα νόμιμα παραστατικά μπορούν να κατατίθενται κανονικά στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης

Καθηγητής Χ. Οικονόμου


Αθήνα, 10-05-2021

Σας ενημερώνουμε ότι ο server του Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΛΚΕ έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.
Καταβάλλονται προσπάθειες για την άμεση επισκευή του και επαναλειτουργία του.
Ως εκ τούτου το Λογιστήριο του ΕΛΚΕ δεν δύναται να διεκπεραιώσει πληρωμές μέχρι την αποκατάστασή του.


Αθήνα, 15-04-2021 - Συνεδρίαση ΕΛΚΕ

Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/04/2021.
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) έως και την Τρίτη 20/04/2021.


Αθήνα, 14-01-2021 - Συνεδρίαση ΕΛΚΕ

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης  για τη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιανουαρίου 2021, έως την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12.00 μμ.


Αθήνα, 13-01-2021 - Ενημέρωση για την ανασυγκρότηση Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου

Σας ενημερώνουμε ότι κατ' εφαρμογή του Ν. 4521/2018 ΦΕΚ 38/τΑ'/02-03-2018 ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας με την υπ' αριθμ. 1/11-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ26469Β7Α-0ΜΜ) Απόφαση της Πρυτάνεως καθηγήτριας Χ. Κουλούρη
pdf icon png pdf zum download 2

Αθήνα, 17-12-2020
Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίαση στις 15/12/2020, ο ΕΛΚΕ θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ από την Δευτέρα, 21/12/2020 έως και την Τετάρτη, 20/01/2021.
Αθήνα, 10-12-2020
Κοινοποιούμε την υπ αε 165788/Ζ2  κοινή υπουργική απόφαση   ΚΥΑ περί διαδικασίας είσπραξης ποσοτού επί εισοδήματος μελών ΔΕΠ η οποία εκδόθηκε στις 5/5/2020.  
pdf icon png pdf zum download 2

Αθήνα, 05-12-2020
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης  για τη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2020, έως την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μμ.

Αθήνα, 20-11-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)  του Παντείου Πανεπιστημίου."

Συνημμένα προς ανάρτηση:

1.Πρόσκληση με ΑΔΑ

2. Αίτηση

3. Υ/Δ

4. Πρόσκληση σε word (για πιθανή  αντιγραφή κειμένου)


09/11/2020 - Ανακοίνωση
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης 
για τη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Νοεμβρίου 2020, έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μμ.

05/10/2020 - Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης που θα πραγματοποιηθεί στις 9  Οκτωβρίου 2020, έως την Τετάρτη  7 Οκτωβρίου 2020.


24/09/2020 - Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ, έχει αναρτηθεί προδημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων συγγραφής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων για το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+. Η διεύθυνση είναι

https://www.kallipos.gr/index.php/el/component/k2/itemlist/category/39-anakoinoseis-gia-syggrafeis-syn-syggrafeis-kritikoys-anagnostes-kai-syntelestes-syggrafikis-prospatheias.html

Σκοπός της δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ είναι η παραγωγή οκτακοσίων (800) νέων ανοικτών ψηφιακών συγγραμμάτων, σε όλες τις Θεματικές Περιοχές, τα οποία θα διατίθενται -όπως και τα υφιστάμενα, πεντακόσια (500) και πλέον συγγράμματα από το πρώτο στάδιο του Έργου- ελεύθερα/δωρεάν και με ανοικτές άδειες χρήσης Creative Commons (CC), μέσα από το ομώνυμο Αποθετήριο Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (https://repository.kallipos.gr).

Η πρόσκληση αφορά όλα τα μέλη της ελληνικής Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας [μέλη ΔΕΠ των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), καθώς και των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ερευνητές, Διδάκτορες], που πληρούν τα κριτήρια των Δικαιούχων ανά κατηγορία συγγραμμάτων, να καταθέσουν προτάσεις για τη συγγραφή ανοικτών ακαδημαϊκών ηλεκτρονικών συγγραμμάτων/βιβλίων, συγκεκριμένα: 

α. νέων διδακτικών εγχειριδίων για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά μαθήματα, 

β. μεταφράσεων ανοικτών ξενόγλωσσων συγγραμμάτων, 

γ. μονογραφιών και 

δ. εκτενών Βιβλιογραφικών Οδηγών, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις της Πρόσκλησης.


23/09/2020 - Ανακοίνωση
Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίαση στις 22/09/2020, το ωράριο υποδοχής κοινού, με φυσική παρουσία, στον ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου ορίζεται ως εξής:
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.
Η προσέλευση κατά τις άνωθεν ημέρες και ώρες γίνεται αυστηρά και μόνο κατόπιν ραντεβού.
Κατά την προσέλευση/παρουσία στον ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και, γενικά, η τήρηση όλων των κανόνων διαφύλαξης της δημόσιας υγείας.
Ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός επισκεπτών ταυτόχρονα: πέντε (5) άτομα.

17/09/2020 - Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης που θα πραγματοποιηθεί στις 22  Σεπτεμβρίου 2020, έως την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020.


03/09/2020 - Ανακοίνωση

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) ν. 3213/2003 & Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) έτους 2020

Σας ενημερώνουμε ότι, η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) 2020, στην οποία αποτυπώνονται τα έσοδα και τα οικονομικά συμφέροντα των υπόχρεων εντός του φορολογικού έτους 2019, καθώς και η περιουσιακή κατάστασή τους κατά την 31-12-2019, υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Η παράλειψη ή η υποβολή ανακριβούς, ή ελλιπούς δήλωσης από τον υπόχρεο, αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3213/03 όπως ισχύει, ενώ θεμελιώνεται και η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος για τους υπαλλήλους του δημοσίου.

Στην εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής www.pothen.gr, οι υπόχρεοι θα πρέπει να επιλέγουν με προσοχή το έτος αλλά και το είδος (αρχική - ετήσια) της δήλωσης που θέλουν να υποβάλλουν καθώς η εκ παραδρομής επιλογή λανθασμένου έτους, π.χ. ΔΠΚ 2019 αντί ΔΠΚ 2020 ή η επιλογή Αρχικής αντί Ετήσιας Δήλωσης, δεν εκπληρώνει τη σχετική τους υποχρέωση. Διευκρινίζουμε ότι:

Την ένδειξη Αρχική Δήλωση 2020, επιλέγουν οι υπόχρεοι που για πρώτη φορά αποκτούν την ιδιότητα που τους καθιστά υπόχρεους. Η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός ενενήντα (90) ημερών από την απόκτηση της ιδιότητας αυτής και περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου κατά την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας υπόχρεου και όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της Αρχικής Δήλωσης.

Την ένδειξη Ετήσια Δήλωση 2020, επιλέγουν οι υπόχρεοι που εντός του ελεγχόμενου έτους (δήλωση του φορολογικού έτους 2019) απέκτησαν, κατείχαν ή απώλεσαν ιδιότητα και στην οποία αποτυπώνονται τα έσοδα και τα οικονομικά συμφέροντα των υπόχρεων εντός του φορολογικού έτους 2019, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση τους κατά την 31-12-2019

Οι υπόχρεοι υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ 2020, εκτός της τυχόν ενημέρωσης που έχουν ήδη λάβει από τον φορέα που τους συμπεριέλαβε στην κατάσταση υπόχρεων της παρ. 3 του άρθρ. 1 του ν. 3213/2003, μπορούν να εισέρχονται και στην διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής (www.pothen.gr) με τη χρήση των κωδικών TAXISNET και να ενημερώνονται για την τυχόν αναγγελία τους με κάποια ιδιότητα υπόχρεου. Όποιος είναι υπόχρεος υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ 2020 με περισσότερες από μια ιδιότητες, είναι πιθανό να έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης προς περισσότερα του ενός όργανα ελέγχου.

Σε περίπτωση που η ιδιότητα με την οποία έχει γίνει η αναγγελία από τον Φορέα Υπόχρεων είναι εσφαλμένη, ο υπόχρεος έχει την δυνατότητα κατά την συμπλήρωση της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης να την διαγράψει κι εν συνεχεία να προσθέσει την ορθή ιδιότητα υπόχρεου.

Οι Φορείς Υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν το παρόν σε όσους έχουν συμπεριληφθεί στην κατάσταση υπόχρεων, προκειμένου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα για την υποχρέωσή τους, καθόσον για µη υποβολή, ή υποβολή ανακριβούς, ή ελλιπούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης προβλέπονται από το ν. 3213/2003 ποινικές κυρώσεις, ενώ για την εκπρόθεσμη υποβολή απαιτείται πλέον η πληρωμή του σχετικού παραβόλου (αρθρ. 6 παρ.1 ν.3213/2003 όπως ισχύει).

Για οποιαδήποτε πρόβλημα ή απορία οι υπόχρεοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων – ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4802100 από τις 07.30 έως τις 17.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες. Επίσης, μετά την είσοδο στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή, στην ενότητα «Χρειάζεστε βοήθεια» είναι δυνατή η αποστολή μηνύματος για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει ο υπόχρεος κατά την υποβολή της Δήλωσης της Περιουσιακής του Κατάστασης.


Αθήνα, 01/09/2020
Επισυνάπτουμε τα αποτελέσματα της ακαδημαϊκής εμπειρίας του Τμήματος Ψυχολογίας  
pdf icon png pdf zum download 2

Αθήνα, 26/08/2020
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Αυγούστου 2020, έως την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020.
Αθήνα, 22/07/2020
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου 2020, έως τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020.
Αθήνα, 24/06/2020
Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων είναι η 14η Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη. 

Αθήνα, 24/06/2020
Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  1 Ιουλίου 2020. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων είναι η 26η Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή. 
Αθήνα, 04/06/2020
Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων είναι η 8η Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα. Τα αιτήματα πρέπει  να κατατεθούν μέσω email  και στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. για την έγκαιρη διεκπεραίωσή τους λόγω των ειδικών συνθηκών.

Αθήνα, 14/05/2020

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης έως τη Δευτέρα 18 Μαϊου 2020 και ώρα 12.00, για τη συνεδρίαση που θα γίνει στις 21 Μαϊου 2020. Παρακαλείσθε η κατάθεση των αιτημάτων να γίνεται σε μορφή εγγράφου WORD μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Αθήνα, 19/04/2020
Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων είναι η 24η Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00. Τα αιτήματα πρέπει  να κατατεθούν μέσω email  και στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. για την έγκαιρη διεκπεραίωσή τους λόγω των ειδικών συνθηκών.

Αθήνα, 04/04/2020
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης έως τις 8  Απριλίου 2020 και ώρα 12.00 μόνο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., για να συζητηθούν στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020. Παρακαλούμε πολύ να τηρηθεί η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα καταθέσεως αιτημάτων.
Σας ευχαριστούμε πολύ.

Αθήνα, 31/03/2020 - Α.Π.: ΕΕ.6384

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 001/2020 (α.α. ΕΣ.Η.Δ.Η.Σ: 85115)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών επαναπροκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «κάτω των ορίων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Η/Υ, Περιφερειακά Η/Υ και Ηλεκτρονικός εξοπλισμός» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Επιστημονικός Εξοπλισμός» της Πράξης : «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμού των Υποδομών του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών για την υποστήριξη των Ακαδημαϊκών - Ερευνητικών δραστηριοτήτων του» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 11468/30-01-2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: Ω0Η0465ΧΙ8-Ρ3Α)

Ανακοίνωση Επιτροπής Ερευνών

1.Αναθέτουσα Αρχή:

Είναι το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΝΠΔΔ), Λ. Συγγρού 136, Καλλιθέα, Τ.Κ.17671, Ελλάδα, τηλ. +30 210 9201514, 9201444, https://elke.panteion.gr/index.php/en/, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Πληροφορίες: Γ. Λιάτσου, Γ. Κολοβός.

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Κεντρική Κυβερνητική αρχή και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης). Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Έρευνα και Εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010.

 1. Χρηματοδότηση της σύμβασης:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Κωδ. ΣΑ Ε146. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ14600004)

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 «Επιστημονικός Εξοπλισμός» της Πράξης : «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμού των Υποδομών του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών για την υποστήριξη των Ακαδημαϊκών - Ερευνητικών δραστηριοτήτων του» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 11468/30-01-2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: Ω0Η0465ΧΙ8-Ρ3Α).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

3.Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση https://elke.panteion.gr/index.php/en/.

4.Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών Η/Υ, φωτοτυπικών και παρεμφερή μηχανημάτων και οπτικοακουστικών μέσων για της ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) ανά τμήμα:

ΤΜΗΜΑ Α:«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»

CPV: 30200000-1 «Εξοπλισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προμήθειες»

ΤΜΗΜΑ Β’: ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

CPV: 32000000-3 «Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός»

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα ή για ένα από αυτά, για το σύνολο των ειδών ανά τμήμα και στις ποσότητες που ορίζονται.

O Υποψήφιος ανάδοχος που υποβάλλει προσφορά και για τα δύο τμήματα, θα πρέπει οι προσφορές του να είναι διακριτές ανά τμήμα και να μην υπερβαίνουν τόσο το συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά τμήμα όσο και το συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε (2) δύο.

5.Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 267.805,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενος προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 215.971,77€ ΦΠΑ : 51.833,23€).

Ειδικότερα, η εκτιμώμενη αξία ανά τμήμα έχει ως εξής:

ΤΜΗΜΑ Α:«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», εκτιμώμενης αξίας 195.209,27€ πλέον ΦΠΑ 46.850,23€ σύνολο 242.059,50€

ΤΜΗΜΑ Β  : «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», εκτιμώμενης αξίας 20.762,50€ πλέον ΦΠΑ 4.983,00€, σύνολο 25.745,50€.

6.Διάρκεια της σύμβασης: Ορίζεται σε (4) τέσσερις μήνες για την παράδοση των υλικών και σε τρία (3) έτη για την παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας και ανταλλακτικών. Ο υποψήφιος Προμηθευτής οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην αποκατάσταση της  οποιαδήποτε βλάβης με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

7.Σύμβαση: Με τον ανάδοχο ή/και με τους αναδόχους υπογράφεται σύμβαση στην οποία προσδιορίζονται οι συμβατικές υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του/των αναδόχου/ων σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

 1. Τόπος και χρόνος παράδοσης των υλικών: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα

9.Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

10.Γλώσσα: Ελληνική

11.Αποσφράγιση των προσφορών: Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 15/05/2020 και ώρα 11:00 π.μ. (Δηλαδή μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών που είναι 11/05/2020 και ώρα 15:00 μ.μ, προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.3.1.της παρούσας)
 • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
 • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

12.Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

13.Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές, ή μερικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

14.Τροποποίηση της σύμβασης: Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

15.Ισχύς προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

16.Παραλαβή εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού:

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (δηλ μέχρι και την 02/05/2020) και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Διακήρυξη


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 30/03/2020

Κατόπιν ερωτημάτων / αιτημάτων αναφορικά με τον τρόπο κατάθεσης υποψηφιοτήτων και εξαιτίας των μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊου COVID 19 σας ενημερώνουμε ότι για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος :

 1. Με αριθ, πρωτ.6282/19-03-2020 (ΑΔΑ: 64ΘΕ46Μ924-Τ91) και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων 02/04/2020.
 2. Με αριθ, πρωτ.6270/18-03-2020 (ΑΔΑ: Ω9ΥΝ46Μ924-ΙΒΟ) και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων 01/04/2020.
 3. Με αριθ, πρωτ.6253/16-03-2020 (ΑΔΑ: Ψ72146Μ924-ΠΘ3) και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων 30/03/2020.

Θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων ορίζεται η Παρασκευή 03/04/2020.

Αποδεκτός τρόπος κατάθεσης των υποψηφιοτήτων πέραν από το ότι ορίζεται στις ως άνω προσκλήσεις θα είναι και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ακόλουθες διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ανακοίνωση - 21/03/2020

Παρακαλείσθε να καταθέσετε αιτήματα για τη συνεδρίαση της Ε.Ε. που θα γίνει στις 31 Μαρτίου 2020 έως την Πέμπτη 26 Μαρτίου και ώρα 11.00.
Τα αιτήματα θα πρέπει να κατατεθούν μέσω e-mail και στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ανακοίνωση - 12/02/2020
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες  κυβερνητικές οδηγίες όπως αποτυπώνονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Α55/11/03/2020 και τις  προσαρμοσμένες σε αυτό οδηγίες της πρυτανείας του Παντείου Πανεπιστημίου το ωράριο για το κοινό  ΕΛΚΕ διαμορφώνεται ως  εξής:
Κάθε ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ  και ώρες 10.00πμ με 13.00 μμ. για θέματα τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν από τηλεφώνου η ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Ανακοίνωση - 10/02/2020
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών έως και τις 11 Μαρτίου 2020 για την συνεδρίαση η οποία θα γίνει στις 16 Μαρτίου 2020.

Ανακοίνωση - 06/02/2020
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης έως την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12.00 προκειμένου να συζητηθούν στη συνεδρίαση που θα γίνει στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Ανακοίνωση - 27/01/2020
Ενημέρωση μελών του πανεπιστημίου σχετικά με εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
ΠΡΟΣ Καθηγητές και λέκτορες του Παντείου Πανεπιστημίου πλήρους απασχόλησης, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, που είχαν/έχουν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικά είτε μέσω εταιρείας
Σχετικά με την είσπραξη από τον ΕΛΚΕ ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και λεκτόρων πλήρους απασχόλησης από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ διαμόρφωσε την παρούσα συνοπτική ενημερωτική ανακοίνωση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά τις διατάξεις που ρυθμίζουν το ζήτημα στο άρθρο 35 του Ν.4559/2018 και στην ΚΥΑ Φ.122.1/72/88553/Ζ2 (ΦΕΚ 2271/11.6.2019).
1.Για τα εισοδήματα του έτους 2018 και εφεξής, το ποσοστό απόδοσης ορίστηκε σε 7% επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος. Η ΑΑΔΕ χορηγεί σε ετήσια βάση, μετά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία στον ΕΛΚΕ, ο οποίος εκδίδει πράξη προσδιορισμού της απαίτησης και ενημερώνει για το οφειλόμενο ποσό. Οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα είναι οι παρακάτω:
Ο ΕΛΚΕ απέστειλε στις 09.9.2019 στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία καθηγητών και λεκτόρων πλήρους απασχόλησης του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστημίου κατά το ημερολογιακό έτος 2018 σύμφωνα με τα στοιχεία που εδώθησαν από το τμήμα διδακτικού προσωπικού. Η ΑΑΔΕ με απάντηση της απέστειλε τα επεξεργασμένα και κωδικοποιημένα αρχεία στις 23/12/2019. Θα ακολουθήσει προσωπική επιστολή με ατομική πράξη προσδιορισμού της απαίτησης για το οφειλόμενο ποσόαπο τον ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου.
2. Για τα εισοδήματα από 1.1.1998 έως 31.12.2017, η ΑΑΔΕ θα χορηγήσει στον ΕΛΚΕ όλα τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία για τα καθαρά εισοδήματα ανά έτος. Ο ΕΛΚΕ θα εκδώσει πράξη προσδιορισμού, υπολογίζοντας την οφειλή ως εξής: θα πολλαπλασιάσει το άθροισμα των καθαρών εισοδημάτων των ετών οφειλής με ποσοστό 7% και εν συνεχεία θα αφαιρέσει τα ποσά που ο υπόχρεος έχει ήδη καταβάλλει στον ΕΛΚΕ προς εξόφληση των ως άνω οφειλών. Ο ΕΛΚΕ απέστειλε στην ΑΑΔΕ στις 11/12/2019 τα στοιχεία όλων των καθηγητών και λεκτόρων που υπηρέτησαν στο Πάντειο πανεπιστήμιο με καθεστώς πλήρους απασχόλησης από 1.1.1998 έως 31.12.2017, προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα στοιχεία εισοδήματος για τον προσδιορισμό των οφειλών παρελθόντων ετών. Η ΑΑΔΕ με τη σειρά της θα ενημερώσει τον ΕΛΚΕ εντός εξαμήνου από την αποστολή των στοιχείων (ήτοι μέχρι 11.6.2020).
3. Τόσο για το εκάστοτε τρέχον έτος, όσο και για τα έτη μέχρι το 2017, οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν ότι:
α) Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης καταβολής μιας οφειλής σε δόσεις.Ειδικά για τις οφειλές παρελθόντων ετών από άσκηση επιχειρηματικής  δραστηριότητας μέσω εταιρείας, προβλέπεται η δυνατότητα περαίωσης.
β) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των δόσεων της ρύθμισης ή της εφάπαξ καταβολής, η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ αποστέλλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στη ΔΟΥ του υπόχρεου, προκειμένου να βεβαιωθεί και να εισπραχθεί υπέρ του ΕΛΚΕ το οφειλόμενο ποσό.
γ) Για το ποσό απόδοσης που καταβάλλεται από τους υπόχρεους κάθε έτος, η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ εκδίδει βεβαίωση πληρωμής για φορολογική χρήση, με βάση την οποία το ποσό εκπίπτει στη φορολογική δήλωση που υποβάλλεται το επόμενο φορολογικό έτος.
Ο ΠΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΑΝΤΕΙΟΥ Κολοβός Γρηγόριος
Ανακοίνωση - 14/01/2020
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης έως την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 προκειμένου να συζητηθούν στη συνεδρίαση που θα γίνει στις 23 Ιανουαρίου 2020.

Ανακοίνωση - 30/10/2019

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης έως την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 για τη συνεδρίαση η οποία θα γίνει στις 20 Δεκεμβρίου 2019.


Ανακοίνωση - 1/12/2019

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης έως την Τρίτη  3 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00, για την συνεδρίαση που θα γίνει στις 9 Δεκεμβρίου 2019.


Ανακοίνωση - 30/10/2019

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης έως την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου και ώρα 10.00, για την συνεδρίαση που θα γίνει στις 12 Νοεμβρίου 2019.


Ανακοίνωση - 30/10/2019

Θέμα: Έγκριση τελικών αποτελεσμάτων για το επιστημονικό πεδίο «Τομέα Εγκληματολογίας» του τμήματος Κοινωνιολογίας στα πλαίσια του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020».  

pdf icon png pdf zum download 2


Ανακοίνωση
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών  έως την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00, προκειμένου να συζητηθούν στη συνεδρίαση που θα γίνει στις  15 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30.
Ανακοίνωση
Επισυναπτόμενα μπορείτε να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα των επιτυχόντων της Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2019 - 2020 
pdf icon png pdf zum download 2

Ανακοίνωση
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών  έως την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00, προκειμένου να συζητηθούν στη συνεδρίαση που θα γίνει την 1η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30.
Ανακοίνωση
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών έως την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00, για την συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2019.

Ανακοίνωση

Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «INTEGRATING RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR EUROPEAN EXPERTISE ON INCLUSIVE GROWTH FROM DATA TO POLICY-INGRID 2».

pdf icon png pdf zum download 2


Ανακοίνωση

Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση μία (1) θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ETHNOGRAPHY AND/AS HYPERTEXT FICTION:REPRESENTING SURROGATE MOTHERHOOD».

pdf icon png pdf zum download 2


Ανακοίνωση

Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με «MASTER IN EUROPEAN INNOVATIONS FOR A SUSTAINABLE MANAGEMENT OF ALBANIASN TERRITORIES, RULAR AREAS AND AGRICULTURE: INSTRUMENTS, POLICIES, STRATEGIES-SMARTAL».

pdf icon png pdf zum download 2


Ανακοίνωση

Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση τριών (3) θέσεων με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου «IMMERSE-INTEGRATION MAPPING FOR MIGRANT CHILDREN ΕDUCATION» 

pdf icon png pdf zum download 2


Ανακοίνωση

Δημοσιοποίηση προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων σε μέτρα του Επ. προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

pdf icon png pdf zum download 2


Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης που θα γίνει στις 26 Ιουλίου 2019 έως την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019 και ώρα 12.00.


Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Ιουλίου. Παρακαλείσθε για κατάθεση αιτημάτων έως την Παρασκευή 5 Ιουλίου στις 12.00.


Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης έως την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 και ώρα 12.00, τα οποία θα συζητηθούν στη συνεδρίαση στις 19 Ιουνίου 2019.


Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να κατάθεσε αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών μέχρι την Πέμπτη 23 Μαϊου 2019 και ώρα 12.00 για την συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Μαϊου 2019 και ώρα 11.30.


Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης που θα γίνει την Πέμπτη 9 Μαϊου 2019 και ώρα 11.00 έως την Τρίτη 7 Μαϊου 2019 και ώρα 11.00


Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης που θα γίνει την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 και ώρα 11.00 έως την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00.


Ανακοίνωση

Έρευνα σε εργαζόμενους συμμετέχοντες σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Μια μεγάλη έρευνα πρόκειται να υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Στατιστικής) σχετικά με τη βελτίωση της εργασιακής κατάστασης συμμετεχόντων σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Από την αρχή της περιόδου 2014-2020 χιλιάδες συμπολίτες μας έχουν ωφεληθεί από τη συμμετοχή τους σε δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης. Η συγκεκριμένη έρευνα απευθύνεται στους εργαζόμενους που συμμετείχαν σε κάποιο σχετικό πρόγραμμα (πχ παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ, πρακτική άσκηση φοιτητών, επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, κλπ) ώστε να μετρήσει τα αποτελέσματα, αν δηλαδή η συμμετοχή τους οδήγησε στη βελτίωση της εργασιακής τους κατάστασης.
Στο πλαίσιο αυτό, εντός των επόμενων ημερών εκατοντάδες ωφελούμενοι θα κληθούν να συμμετάσχουν στην έρευνα, λαμβάνοντας ηλεκτρονικά το σχετικό ερωτηματολόγιο. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν είναι ανώνυμα και εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν για στατιστική επεξεργασία για το σκοπό της συγκεκριμένης μέτρησης.
Η μέτρηση αυτή πέρα από κανονιστική υποχρέωση της χώρας μας προς την ΕΕ αποτελεί και σημαντικό στοιχείο για την περαιτέρω βελτίωση των προγραμμάτων, γι’ αυτό και η συμμετοχή των ωφελουμένων είναι απαραίτητη.


Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 12.00 μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών η οποία θα συνεδριάσει στις 29 Μαρτίου 2019.

Με εκτίμηση από τη γραμματεία του ΕΛΚΕ


Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12.00 μπορείτε να καταθέσετε αιτήματα για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου.


Ανακοίνωση

Σας επισυνάπτουμε το επικαιροποιημένο αίτημα προκειμένου να προβούμε στην έκδοση της  επιστολής πρόθεσης συνεργασίας από τον ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου η οποία απαιτείται για την υποβολή πρότασης στην 2η Προκήρυξη  Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση  Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών , 

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν, υπογράψουν και καταθέσουν το  επικαιροποιημένο αίτημα που επισυνάπτεται, το αργότερο μέχρι τις 18 Φλεβάρη 2019 στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ Παντείου (αίθριο Νέου Κτιρίου, ημιόροφος).  


Ανακοίνωση

Αγαπητοί κύριοι, Αγαπητές κυρίες,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αναρτήθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση.

Η υποβολή ερευνητικών προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού «Συστήματος Υποβολής» (http://edbm.grnet.gr/SubmissionPlatform/), το οποίο θα είναι ανοικτό για την υποδοχή των ερευνητικών προτάσεων από την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου και ώρα 12:00 έως και την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 23:59.

Αναλυτικά η διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων, περαιτέρω πληροφορίες και χρήσιμα έγγραφα αναρτώνται στον ιστότοπο της ΕΥΔ  ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (www.empedu.gov.gr).

Παρακαλούμε για ενημέρωση όλων των πιθανών ενδιαφερομένων. Περισσότερες πληροφορίες και στο επισυναπτόμενο αρχείο.


Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Αριθμ.Πρωτ: 6652/20-12-2018
Πληροφορίες: Μ. Κακλαμάνου
Τηλέφωνο: 2109201488 Fax: 210-9201360
 
ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με «BLUE TOUR MED C3»
Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 6432/14-12-2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 6482/17-12-2018 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων και γ) την από 20/12/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ. Ε.Ε. 5878/27-11-2018 & ΑΔΑ: 6ΩΦΠ46Μ924-ΤΗΨ για ένα (1) άτομο, εξειδικευμένο προσωπικό ,στο πλαίσιο του έργου «BLUE TOUR MED C3» και επιλέγεται η κ. Ελένη Μητσοπούλου.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Αριθμ.Πρωτ: 6655/20-12-2018
Πληροφορίες: Μ. Κακλαμάνου
Τηλέφωνο: 2109201488 Fax: 210-9201360
 
ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»
 
Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 6111/07-12-2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 6643/19-12-2018 2 ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων και γ) την από 20/12/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ. Ε.Ε. 5704/13-11-2018 & ΑΔΑ: 60614Μ924-ΔΞ8 για ένα (1) άτομο, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» η επιλογή της κ. Αθανασίας Τσουκαλά, με αναπληρωματική την κ. Μαρία Ζάχου.
Τα μόρια που έλαβαν οι τρεις πρώτοι υποψήφιοι κατά την τελική κατάταξη έχουν ως εξής:
1:Τσουκαλά Αθανασία, σύνολο μορίων:474
2: Ζάχου Μαρία, σύνολο μορίων: 452
3: Σχοινά Βασιλική: σύνολο μορίων: 451

Ανακοίνωση

Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση δεκαέξι (16) θέσεων

με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ

Τα αποτελέσματα στο συνημμένο  pdf icon png pdf zum download 2


 

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση αιτημάτων για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών που θα γίνει την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 είναι η Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12.00


Ανακοίνωση

Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση τριών (3) θέσεων με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου«ΜΠΣ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΔΕΠΣ-ΣΕΘΑ».   pdf icon png pdf zum download 2

Ανακοίνωση

Σας γνωστοποιούμε ότι  μέχρι 15/12/2018 και ημέρα Πέμπτη θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ όλες οι ανειλλημένες υποχρεώσεις των έργων ,(υποχρεώσεις προς προμηθευτές υλικών, πάγιου εξοπλισμού, και Παροχή Υπηρεσιών) για το 2018 ως εντολές πληρωμής.Αυτό κρίνεται αναγκαίο  για την σύνταξη των επιμέρους προυπολογισμούς των έργων και του προυπολογισμού του ΕΛΚΕ ωστε να κατατεθεί προς έγκριση στο υπουργείο εντός του 2018. 


Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση αιτημάτων για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης που θα γίνει τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11.00, είναι η 5η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12.00. Αιτήματα που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία δε θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη.


 

 

Αριθμ.Πρωτ: 5046/10-10-2018
Πληροφορίες: Μ. Κακλαμάνου
Τηλέφωνο: 2109249747
Fax: 210-9201360

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης με
σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο GOVERNANCE, PLURALISM
& TRANS-NATIONALISATION IN EUROPE JEAN MONNET NETWORKS.


Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 2991/05-07-2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων,
β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 4697/27-09-2018 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων και
γ) την από 03/10/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου,
αποφασίστηκε ομόφωνα για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ.
Ε.Ε. 2991/05-07-2018 και ΑΔΑ 7ΜΓΥ46Μ924-ΜΦΡ, για ένα (1) άτομο , στο πλαίσιο του έργου
GOVERNANCE, PLURALISM & TRANS-NATIONALISATION IN EUROPE JEAN
MONNET NETWORKS, επιλέγεται ο κ. Γ. Κούτρας με αναπληρωματικό μέλος την κ. Κοκκινιά Μαρία.


Αριθμ.Πρωτ: 5751/20-11-2018
Πληροφορίες: Μ. Κακλαμάνου
Τηλέφωνο: 2109201488
Fax: 210-9201360
 
ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου,
στο πλαίσιο του έργου με «MASTER IN EUROPEAN INNOVATIONS FOR A SUSTAINABLE MANAGEMENT OF ALBANIAN TERRITORIES,
RURAL AREAS AND AGRICULTURE:INSTRUMENTS, POLICIES, STRATEGIES SMARTAL», με επιστημονικά υπεύθυνη την καθηγήτρια κ. Θ. Ανθοπούλου.
 
Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 5398/30-10-2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων,
β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 5459/01-11-2018 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων και
γ) την από 05/11/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ. Ε.Ε. 4873/03-10-2018 & ΑΔΑ: 7ΧΤ246Μ924-Ξ5Δ
για ένα (1) άτομο, εξειδικευμένο προσωπικό ,στο πλαίσιο του έργου «MASTER IN EUROPEAN INNOVATIONS FOR A SUSTAINABLE MANAGEMENT OF ALBANIAN TERRITORIES, RURAL AREAS AND AGRICULTURE:INSTRUMENTS, POLICIES, STRATEGIES SMARTAL» και επιλέγεται ο κ. Γεώργιος Πετρόπουλος.

Ανακοίνωση
 
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων αυστηρά μέχρι την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. 
Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα, 
δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, 
η οποία θα συνεδριάσει την Τρίτη  27/11/2018

Ανακοίνωση

Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων αυστηρά μέχρι την Πέμπτη  1η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. 
Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα, 
δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, 
η οποία θα συνεδριάσει την Δευτέρα  05/11/2018.

Ανακοίνωση

ΠΡΟΣ:ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ 

ΚΟΙΝ: 1.ΜΕΛΗ ΔΕΠ 

            2. ΕΔΙΠ

            3. ΕΤΕΠ

Σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΕ.5353/26-10-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με θέμα : "Τροποποίηση των διαδικασιών περί προμηθειών / παροχής υπηρεσιών του ΕΛΚΕ Παντείου", 

καθώς και τα σχετικά έντυπα Π1 (έκδοση 2) , Π2 (έκδοση 2) & Π3 (έκδοση 2).

Η διαδικασία όπως αναλύεται το ως άνω έγγραφο θα εφαρμοστεί από σήμερα 26/10/2018, ημερομηνία κοινοποίησής του. 

 Ενημερώνουμε  στους επιστημονικά υπευθύνους έργων του ΕΛΚΕ, που έχουν καταθέσει αιτήματα προμηθειών μέχρι και τις 19/10/2018 (ημερομηνία 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών)

και βρίσκονται σε ενδιάμεσο στάδιο (πριν δηλ. την επιλογή του προμηθευτή ή τη σύναψη σύμβασης, όπου απαιτείται), ότι θα ολοκληρωθούν με την προϋπάρχουσα διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΕ.474/03-02-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα: "Εφαρμογή του Ν.4412/2016 για τις προμήθειες''

 Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.Ανακοίνωση

Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων αυστηρά μέχρι την Δευτέρα  15 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.00 π.μ. 
Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα, 
δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, 
η οποία θα συνεδριάσει την Παρασκευή 19/10/2018

 Ανακοίνωση

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου»
Σχετ: 1. Η υπ’ αριθμ. 89 η /03-08-2018 Απόφαση της Πρυτάνεως
2. Ο Ν.4521/2018 [ΦΕΚ.38/τΑ΄/02-03-2018], κεφάλαιο Ε΄ «Επιτροπές Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας»

Σας ενημερώνουμε ότι κατ’ εφαρμογή του Ν.4521/2018 [ΦΕΚ. 38/τΑ΄/02-03- 2018], κεφάλαιο Ε΄ «Επιτροπές Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας», συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 89 η /03-08-2018 (ΑΔΑ: ΩΙΛΚ469Β7Α-ΖΟΣ) Απόφαση της Πρυτάνεως, καθηγήτριας Ι. Κριάρη, «Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας» με τριετή θητεία.

Επιτροπή

Ενημέρωση Επιτροπής

Ανακοίνωση

Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων αυστηρά μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13.00 π.μ.
Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα,
δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής,
η οποία θα συνεδριάσει την Τετάρτη 03/10/2018


Ανακοίνωση

Επισυνάπτουμε τα  Προσωρινά αποτελέσματα της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2018 - 2019" για το τμήμα Ψυχολογίας".


Ανακοίνωση

Επισυνάπτουμε τα  Προσωρινά αποτελέσματα της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2018 - 2019" για το τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας".


Ανακοίνωση

Επισυνάπτουμε τα  Προσωρινά αποτελέσματα της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2018 - 2019" για το τμήμα Δημόσιας Διοίκησης".


Ανακοίνωση

Επισυνάπτουμε τα  Προσωρινά αποτελέσματα της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2018 - 2019" για το τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών".


Ανακοίνωση

Επισυνάπτουμε τα  Προσωρινά αποτελέσματα της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2018 - 2019" για το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας".


Ανακοίνωση

Επισυνάπτουμε τα  Προσωρινά αποτελέσματα της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2018 - 2019" για το τμήμα ΤΟΠΑ".


Ανακοίνωση

Επισυνάπτουμε τα  Προσωρινά αποτελέσματα της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2018 - 2019" για το τμήμα Κοινωνιολογίας".


Ανακοίνωση

Επισυνάπτουμε τα  Προσωρινά αποτελέσματα της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2018 - 2019" για το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής".


Ανακοίνωση

Επισυνάπτουμε τα  Προσωρινά αποτελέσματα της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2018 - 2019" για το τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού".


Ανακοίνωση

Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων έως και την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12.00. 

Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα,  δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, 

η οποία θα συνεδριάσει την Τρίτη 18/09/2018.

 
Αποτελέσματα αξιολόγησης
 
 Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ERASMUS+2017-2018 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+»
 

Αποτελέσματα αξιολόγησης
 
Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με «MASTER IN EUROPEAN
INNOVATIONS FOR A SUSTAINABLE MANAGEMENT OF ALBANIAN TERRITORIES, RURAL AREAS AND AGRICULTURE:INSTRUMENTS, POLICIES,
STRATEGIES SMARTAL», με επιστημονικά υπεύθυνη την καθηγήτρια κ. Θ. Ανθοπούλου.
 
 
 
Ανακοίνωση Συνεδρίασης ΕΛΚΕ
 
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων αυστηρά μέχρι την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα,  δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής,  η οποία θα συνεδριάσει την Τρίτη 24/07/2018.

Αποτελέσματα αξιολόγησης

Aποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕ.1089/14- 03-2018 & ΑΔΑ: ΩΙΣ9469Β7Α-Γ65 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο
του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΣΤΕΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ» με επιστημονικό υπεύθυνο τον επίκουρο καθηγητή κ. Κ. Δημουλά.

Αποτελέσματα


Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων αυστηρά μέχρι την Τρίτη  3 Ιουλίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. 

Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα,  δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής,  η οποία θα συνεδριάσει την Δευτέρα  09/07/2018


Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και
Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου, έχοντας υπόψη:

Α. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕ.2259/01-06-2018 με ΑΔΑ: 6ΣΙ246Μ924-94Χ Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Β. το γεγονός ότι έως σήμερα, 18η Ιουνίου του 2018 καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, κατατέθηκαν δύο (2) αιτήσεις, αριθμός μη επαρκής για τη συγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε., αποφασίζει την παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων έως και την 25η Ιουνίου 2018.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕ.2259/01-06-2018 ΜΕ ΑΔΑ: 6ΣΙ246Μ924-94Χ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε. του Παντείου.

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Καθηγητής Νικόλαος Λέανδρος
Αντιπρύτανης
Αθήνα


Ανακοίνωση Συνεδρίασης ΕΛΚΕ
 
Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων αυστηρά μέχρι την Παρασκευή  15 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα,  δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής,  η οποία θα συνεδριάσει την Τετάρτη 20/06/2018.

Ανακοίνωση ΕΛΚΕ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) των Πανεπιστημίων για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο:           https://elke.hua.gr/?p=2157

 Πανεπιστήμιο Πειραιώς:                (βλ. συνημμένο αρχείο).  pdf icon png pdf zum download 2

 Πανεπιστήμιο Πατρών:                  https://research.upatras.gr/sites/default/files/prosklisi_eide_6ohl469v7th-v3ps.pdf

 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας:           (βλ. συνημμένο αρχείο).  pdf icon png pdf zum download 2

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο:   (βλ. συνημμένο αρχείο).  pdf icon png pdf zum download 2

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:              http://ee.uth.gr/el/content/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-sygkrotisi-tis-epitropis-ithikis-kai-deontologias


Ανακοίνωση ΕΛΚΕ

Εκ μέρους τους Προέδρου του ΕΛΚΕ, καθηγητή κ. Ν. Λέανδρου, σας διαβιβάζουμε για ανάρτηση στην Κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου καθώς και του ΕΛΚΕ, την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)  του Παντείου Πανεπιστημίου.

Συνημμένα προς ανάρτηση:

1.Πρόσκληση με ΑΔΑ

2. Αίτηση σε excel

3. Πρόσκληση σε word (για πιθανή  αντιγραφή κειμένου)


 

Ανακοίνωση ΕΛΚΕ

Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποστήριξη παρεμβάσεων φοιτητικής μέριμνας του Παντείου Πανεπιστημίου» - θέση 1: Βιβλιοθηκονόμου (κωδ. ΟΠΣ.5011017)  pdf icon png pdf zum download 2

Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποστήριξη παρεμβάσεων φοιτητικής μέριμνας του Παντείου Πανεπιστημίου» - θέση 2: Πληροφορικού (κωδ. ΟΠΣ.5011017)  pdf icon png pdf zum download 2Ανακοίνωση ΕΛΚΕ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο παρακάτω link έχει αναρτηθεί Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:

https://elke.uom.gr/2018/05/24/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B3/


 

 

Ανακοίνωση ΕΛΚΕ

Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων αυστηρά μέχρι την Παρασκευή  1 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ.  Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα, δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής,  η οποία θα συνεδριάσει την Τετάρτη 06/06/2018


Ανακοίνωση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Συνημμένα μπορείτε να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

(http://www.uoi.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-sygkrotisi-tis-epitropis-ithikis-kai-deontologias-tis-ereynas-e-i-d-e-toy-panepistimioy-ioanninon/) και του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

(http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/anakoinoseis-ee/2285-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-sygkrotisi-tis-epitropis-ithikis-kai-deontologias-tis-erevnas-e-i-d-e-tou-panepistimiou-ioanninon).


Πρόσκληση

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής  διοργανώνει το τρέχον εαρινό εξάμηνο τα  «Σεμινάρια του Εργαστηρίου για το Φύλο και την Κοινωνική Πολιτική» με θέμα: «Φύλο, Εργασία και Πολιτικές Ισότητας  στην Ελλάδα και στην Ευρώπη». 

Σας προσκαλούμε στο 3ο σεμινάριο  με θέμα:

Welfare States and National Ideologies: Inclusion and Exclusion

το οποίο θα περιλαμβάνει δύο εισηγήσεις : 

Historical Notes on Exclusion in State Welfare

με εισηγήτρια την Καθηγήτρια Berteke Waaldijk (Utrecht University)

(στα αγγλικά, θα υπάρχει διερμηνεία από την Ιωάννα Λεωντσίνη)

και 

And the Rest Is Crypto-colonialism: Ελληνικό Κράτος και Λεσβίες Εκπαιδευτικοί 

με εισηγήτρια την Δρ. Αγγελική Σηφάκη (Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης)  (στα ελληνικά)

                                                                               

Θα ακολουθήσει συζήτηση την οποία θα συντονίσει η Μαρία Στρατηγάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου και Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας & Iσότητας στον Δήμο Αθηναίων 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 στις 18:00 στο Αμφιθέατρο ΔΕΣΚοι του Παντείου Πανεπιστημίου.

(Χαρ. Τρικούπη 1 και Λαγουμιτζή, Καλλιθέα).

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Δεν απαιτείται εγγραφή

Αφίσα


09-05-2018 | Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων αυστηρά μέχρι την Πέμπτη 17/05/2018 και ώρα 12.00 μ.μ. Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα, δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάσει πιθανότατα την Τρίτη 22/05/2018. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για συνεργασία σας.


23-4-2018 | Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων αυστηρά μέχρι την Πέμπτη 26/04/2018 και ώρα 13.00 μ.μ. Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα, δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 30/04/2018.


20-3-2018 | Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων αυστηρά μέχρι την Δευτέρα 26/03/2018 και ώρα 10.00 π.μ. Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα, δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάσει την Τετάρτη  28/03/2018.


Πρόσκληση

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής  διοργανώνει το τρέχον εαρινό εξάμηνο τα  «Σεμινάρια του Εργαστηρίου για το Φύλο και την Κοινωνική Πολιτική» με θέμα: «Φύλο, Εργασία και Πολιτικές Ισότητας  στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».

Σας προσκαλούμε στο 1ο σεμινάριο με τίτλο:

«Έμφυλες πολιτικές για τη διαχείριση της εργασίας των γυναικών στην  
Ελλάδα (τέλη 19ου αιώνα-μεσοπόλεμος)»

με εισηγήτρια την  Λήδα Παπαστεφανάκη, Αν. Καθηγήτρια Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Θα ακολουθήσει συζήτηση την οποία θα συντονίσει η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Καθ. Γεωργία Πετράκη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 στις 18:00 στο Αμφιθέατρο ΔΕΣΚοι του Παντείου Πανεπιστημίου.

(Χαρ. Τρικούπη 1 και Λαγουμιτζή, Καλλιθέα)

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Δεν απαιτείται εγγραφή


16-02-2018 \ Αριθμ.Πρωτ: ΕΕ. 451/16-02-2018

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+ 2016-2017 Φοιτητών για Σπουδές, προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Credit Mobility» (κωδ. 9830)


Σύμφωνα με: 

α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 335/13-02-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 13/02/2018,
β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 401/15-02-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 15/02/2018 και
γ) την από 16/02/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, 

αποφασίστηκε ομόφωνα για τη θέση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ.5941/21-12-2017 & ΑΔΑ: ΩΞΘ469Β7Α-ΔΝ0,

η επιλογή του κ. Κωνσταντίνου Ευθυμίου, με αναπληρωματική την κα. Ελένη Κατακάλου.


12-02-2018 | Ενημέρωση Επιστημονικά Υπευθύνων για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών

Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων αυστηρά μέχρι την Τετάρτη 14/02/2018 και ώρα 10.00π.μ. Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα, δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια

διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16/02/2018.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.


31-1-2018 | Πρόσκληση σε ημερίδα  - Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018, 10:00 - 14:30 - Αμφιθέατρο ΔΕΣΚοι (Χαρ.Τρικούπη 1 και Λαγουμιτζή)

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα USVReact: Universities Supporting Victims of Sexual Violence (www.usvreact.eu) σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα: Η αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας στο πανεπιστήμιο: Θεσμικές, εκπαιδευτικές και πολιτικές προκλήσεις.

Αφίσα

Πρόγραμμα


23-1-2018 | Νέα Μέλη Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Έπειτα από συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ στην αίθουσα του Πρυτανικού Συμβουλίου, εκλέχτηκαν τα παρακάτω μέλη επιτροπής του ΕΛΚΕ:

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Τακτικό μέλος: κ. Ιωάννης Φίλος, αναπληρωτής καθηγητής

Αναπληρωματικό μέλος: κ. Ολυμπία Κλήμη – Καμινάρη, αναπληρώτρια καθηγήτρια

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας

Τακτικό μέλος: κ. Σεραφείμ Σεφεριάδης, αναπληρωτής καθηγητής

Αναπληρωματικό μέλος: κ. Δημήτριος Χριστόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού

Τακτικό μέλος: κ. Γεώργιος – Μιχαήλ Κλήμης, αναπληρωτής καθηγητής

Αναπληρωματικό μέλος: κ. Μαριάννα Ψύλλα, αναπληρώτρια καθηγήτρια

Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών

Τακτικό μέλος: κ. Κων/νος Υφαντής, αναπληρωτής καθηγητής

Αναπληρωματικό μέλος: κ. Ανάργυρος Πασσάς, αναπληρωτής καθηγητής

Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Τακτικό μέλος: κ. Κων/νος Λιάπης, αναπληρωτής καθηγητής

Αναπληρωματικό μέλος: κ. Στέλλα-Σοφία Κυβέλου-Χιωτίνη, αναπληρώτρια καθηγήτρια

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Τακτικό μέλος: κ. Ευσταθία Λαμπροπούλου, καθηγήτρια

Αναπληρωματικό μέλος: κ. Χρυσούλα Κωνσταντοπούλου, καθηγήτρια

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Τακτικό μέλος: κ. Γεώργιος Τσιμουρής, αναπληρωτής καθηγητής

Αναπληρωματικό μέλος: κ. Diana Riboli, επίκουρη καθηγήτρια

Τμήμα Ψυχολογίας

Τακτικό μέλος: κ. Γεράσιμος Προδρομίτης, αναπληρωτής καθηγητής

Αναπληρωματικό μέλος: κ. Σμαράγδα Καζή, αναπληρώτρια καθηγήτρια

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Τακτικό μέλος: κ. Γεωργία Πετράκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια,

Αναπληρωματικό μέλος: κ. Μαρία Συμεωνάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια,


23-1-2018 |Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων αυστηρά μέχρι την Πέμπτη 25/01/2018 και ώρα 10.00 π.μ. 

Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα, δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 29/01/2018.


22-1-2018 | ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Τόποι Μνήμης για την Ελληνική Επανάσταση 19ος – 20ος αιώνας». (Aριθμ.Πρωτ: ΕΕ. 185/19-01-2018)

Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 112/11-01-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 10/01/2018, β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 139/16-01-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 16/01/2018 και γ) την από 19/01/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα για τις θέσεις της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ.3828/04-08-2017 & ΑΔΑ: 7ΤΥΨ469Β7Α-3Ο0, η επιλογή των υποψηφίων ανά θέση ως εξής:

ΘΕΣΗ 1: η επιλογή της κας Χρυσής Τζαγκαρουλάκη.

ΘΕΣΗ 2: η επιλογή της κας Ευφροσύνης Παυλογεωργάτου, με αναπληρωματική την κα Μαρία Στυλιανού.

ΘΕΣΗ 3: η επιλογή της κας Κυριακής Παπαθανασοπούλου, με αναπληρωματική την κα Ισμήνη Φίλιππα.

ΘΕΣΗ 4: η επιλογή του κ. Ευστάθιου Παυλόπουλου.


19-1-2018 | Κατάταξη υποψηφίων για το μάθημα Κατάταξη υποψηφίων για το μάθημα " Αστική Διακυβέρνηση" του  τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης για  την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017 - 2018».

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο pdf icon png pdf zum download 2


19-1-2018 |  Κατάταξη υποψηφίων για το μάθημα Κατάταξη υποψηφίων για το μάθημα " Ανθρωπολογία των Σύγχρονων Δυτικών Κοινωνιών" του  τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  για  την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017 - 2018».

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο pdf icon png pdf zum download 2


18-1-2018 | Κατάταξη υποψηφίων για το μάθημα Κατάταξη υποψηφίων για το μάθημα " Νομικό πλαίσιο του πολιτισμού με έμφαση στα πνευματικά δικαιώματα και σε ζητήματα δικαίου και τέχνης" του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  για  την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017 - 2018».

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο pdf icon png pdf zum download 2


18-01-2018 | Κατάταξη υποψηφίων για το μάθημα " Πολιτική Θεωρία και Πολιτική Ανάλυση" του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας   για  την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017 - 2018».

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο pdf icon png pdf zum download 2


18-01-2018 |Κατάταξη υποψηφίων για το μάθημα "«Αγροτικός Χώρος και Αγροτική Πολιτική» του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής  για  την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017 - 2018».

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο pdf icon png pdf zum download 2


18-01-2018 | Κατάταξη υποψηφίων για το μάθημα "Δυνητικές πολιτικές κοινότητες: Ψυχολογικές και Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις " του τμήματος Ψυχολογίας για  την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017 - 2018».

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο pdf icon png pdf zum download 2


18-01-2018 | Κατάταξη υποψηφίων για το μάθημα "Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές Πολιτικές) " του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης για  την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017 - 2018».

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο pdf icon png pdf zum download 2


17-01-2018 | Κατάταξη υποψηφίων για το μάθημα "Σύγχρονη Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ " του τμήματος Κοινωνιολογίας για  την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017 - 2018».

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο pdf icon png pdf zum download 2


12-01-2018 | Κατάταξη υποψηφίων για το μάθημα "Διεθνές Δίκαιο της Ανάπτυξης " του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών για  την Πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017 - 2018».

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο pdf icon png pdf zum download 2


12-01-2018 | Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων αυστηρά μέχρι την Τρίτη 16/01/2018 και ώρα 10.00 π.μ. Αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα, δεν θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19/01/2018.


21-12-2017 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΞΘ6469Β7Α-ΔΝ0
Αθήνα, 21/12/2017
Αρ. πρωτ: Ε.Ε.5941

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 18/12/2017 Απόφαση της 8 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+ 2016-2017 Φοιτητών για Σπουδές, προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Credit Mobility» (κωδ. 9830), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο προσωπικό από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-07- 2018 και κυμαινόμενη αμοιβή ανάλογα με
την ποσότητα του φυσικού αντικειμένου και τα οικονομικά του προγράμματος με αποκλειστική αρμοδιότητα του Επιστημονικά Υπευθύνου του Προγράμματος, ως εξής:


ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Τεχνοοικονομική διαχείριση

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/). Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018.

Αίτηση

Πρόσκληση


12-12-2017 | Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ αυστηρά μέχρι την Πέμπτη 14/12/2017,  ενόψει συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών στις 18/12/2017.


11-12-2017 | Hμερίδα της Πρακτικής Άσκησης του τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου πανεπιστημίου.

Ημερίδα με θέμα: Πρακτική Άσκηση στην Ψυχολογία: Συνδέοντας το Πανεπιστήμιο με την Κοινότητα, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017 στο Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ώρα προσέλευσης 8:45 π.μ. Με το πέρας της ημερίδας θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης και θα δοθούν τα πρακτικά της ημερίδας.

Αφίσα A3 Ημερίδα 14Dec2017


29-11-2017 | Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Integrating Research Infrastructure for European expertise on Inclusive Growth from data to policy – In GRID2»

Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 5424/23-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 23/11/2017, β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 5539/28-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 28/11/2017 και γ) την από 29/11/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα για τις θέσεις της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ.5102/31-10-2017 & ΑΔΑ: ΩΛΜ469Β7Α-ΗΗ1, η επιλογή των υποψηφίων ανά θέση ως εξής:

ΘΕΣΗ 1: η επιλογή του κ. Κωνσταντάκη Κων/νου
ΘΕΣΗ 2: η επιλογή του κ. Καρλαγάνη Παναγιώτη

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο επισυναπτόμενο αρχέιο. pdf icon png pdf zum download 2


29-11-2017 | Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» και κωδικό ΟΠΣ 5000615

Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 5416/22-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 22/11/2017, β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 5505/28-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 28/11/2017 και γ) την από 29/11/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα για τις θέσεις της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ.5103/31-10-2017 & ΑΔΑ: 6ΘΚΡ469Β7Α-ΞΔΜ, η επιλογή των υποψηφίων ανά θέση ως εξής:

ΘΕΣΗ 1: η επιλογή της κας. Άρτεμις Αργύρη

ΘΕΣΗ 2: η επιλογή του κ. Γεωργίου Βάγια.

ΘΕΣΗ 3: η επιλογή του κ. Ιωάννη Κούτρα

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο επισυναπτόμενο αρχέιο. pdf icon png pdf zum download 2


09-11-2017 | ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΕΛΚΕ: Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, σας διαβιβάζουμε την  επιστολή του Προέδρου του ΕΛΚΕ, καθηγητή κ. Ν. Λέανδρου αναφορικά με την Κατάρτιση ετήσιου Προϋπολογισμού ανά έργο για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017. Επιπλέον, σας διαβιβάζουμε συνημμένο αρχείο (σε excell)  "Πίνακας Ετήσιου Προϋπολογισμού Έργου", το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ το αργότερο έως τις 27/11/2017. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Ανακόινωση ΕΛΚΕ

Πίνακας Ετήσιου Προϋπολογισμού Έργου


27-10-2017 | Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών ότι κατά το επόμενο εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, από τις 5 Φεβρουαρίου 2018 έως 5 Απριλίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ pdf icon png pdf zum download 2


23-10-2017 | Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ αυστηρά μέχρι την Τετάρτη 25/10/2017,  ενόψει συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών. 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

12-10-2017 | Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ αυστηρά μέχρι τη Δευτέρα 16/10/2017,  ενόψει συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

04-10-2017 | Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2017-2018» (σχετ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ.3214/12-07-2017 & ΑΔΑ: 7ΙΡ8469Β7Α-Β6Σ)

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα εδώ

03-10-2017 | Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Πρόγραμμα Υποστήριξης Δραστηριοτήτων Βιβλιοθήκης» με κωδικό 1125.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα εδώ

03-10-2017 | Eνημερωτική συνάντηση – εκδήλωση με θέμα τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των ΕΛΚΕ σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου θα ήθελε να σας προσκαλέσει την ενημερωτική συνάντηση – εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13.30 στο αμφιθέατρο «Σάκη Καράγιωργα ΙΙ». Στην εκδήλωση αυτή θα συζητηθούν οι αλλαγές που επέρχονται στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017 με τίτλο: «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». Η πρόσκληση για την συνάντηση επισυνάπτεται.

Πρόσκληση


21-9-2017 | Κατάταξη υποψηφίων και επιλογή για τα μαθήματα του τμήματος Κοινωνιολογίας στο πλαίσιο της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2017 - 2018".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ pdf icon png pdf zum download 2


18-9-2017 |  Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση θέσης με ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Erasmus + Όμιλος Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου 2017-2020» με κωδικό 9832.

Για να δείτε τα αποτελέσματα πατήστε εδώ pdf icon png pdf zum download 2


18-9-2017 | Κατάταξη υποψηφίων και επιλογή για τα μαθήματα του τμήματος  Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  στο πλαίσιο της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2017 - 2018".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ pdf icon png pdf zum download 2


18-9-2017 | Κατάταξη υποψηφίων και επιλογή για τα μαθήματα του τμήματος  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  στο πλαίσιο της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2017 - 2018".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ pdf icon png pdf zum download 2


15-9-2017 | Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ μέχρι την Τρίτη 19/09/2017, ενόψει συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών την Πέμπτη 21/09/2017. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.


15-9-2017 | Κατάταξη υποψηφίων και επιλογή για τα μαθήματα του τμήματος  Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, στο πλαίσιο της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2017 - 2018"
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ pdf icon png pdf zum download 2

15-9-2017 | Κατάταξη υποψηφίων  για τα μαθήματα του τμήματος  Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  στο πλαίσιο της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2017 - 2018".
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ pdf icon png pdf zum download 2

14-9-2017 | Κατάταξη υποψηφίων και επιλογή για τα μαθήματα του τμήματος  Δημόσιας Διοίκησης το πλαίσιο της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2017 - 2018"
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ pdf icon png pdf zum download 2

14-9-2017 |Κατάταξη υποψηφίων και επιλογή για τα μαθήματα του Tμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2017 - 2018"
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ pdf icon png pdf zum download 2

13-9-2017 | Κατάταξη υποψηφίων και επιλογή για τα μαθήματα του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών το πλαίσιο της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2017 - 2018"
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ pdf icon png pdf zum download 2

13-9-2017 | Κατάταξη υποψηφίων και επιλογή για τα μαθήματα του τμήματος Ψυχολογίας στο πλαίσιο της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2017 - 2018".
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ pdf icon png pdf zum download 2

12-9-2017 | Επικείμενα συνέδρια σχετιζόμενα με το Εργαστήριο Φύλου και Ισότητας

12-9-2017 | 16ες Ημέρες Κοινωνιολογίας της Εργασίας (Journées Internationales de Sociologie du Travail ) με θέμα "Le travail en luttes. Résistances, conflictualités et actions collectives"
Η εργασία στον αγώνα/στους αγώνες. Αντιστάσεις, συγκρούσεις και συλλογικές δράσεις. Πενήντα χρόνια μετά το κίνημα του Μάη του ’68 η 16η διοργάνωση των JIST δίνει την ευκαιρία της διερεύνησης της κεντρικότητας της εργασίας στους κοινωνικούς αγώνες, του μετασχηματισμού  των αγώνων και την επίδραση τους στην εργασία. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι από το Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique - Lise (UMR 3320, Cnam-CNRS) και θα λάβει χώρα στο Cnam, από τις 9 έως 11 Ιουλίου 2018.
Η πρόσκληση στην γαλλική αλλά και στην αγγλική γλώσσα επισυνάπτονται. Οι προτάσεις συμμετοχής αναμένονται  πριν τη 1 Νοεμβρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου : https://jist2018.sciencesconf.org/

12-9-2017 | Σας ενημερώνουμε ότι το περιοδικό Κοινωνική Πολιτική είναι πλέον online και προσβάσιμο στη διεύθυνση https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eekp/index .

04-9-2017 | Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ μέχρι τη Δευτέρα 11/09/2017,  ενόψει συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών την Πέμπτη 14/09/2017.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.


31-8-2017 | Σας ενημερώνουμε ότι ψηφίστηκε ο νόμος Υπ' αριθμ. 4485 "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης για την έρευνα και άλλες διατάξεις".

Για περισσότερες λεπτομέρειες εδώ


20-7-2017 | Προκήρυξη με τίτλο: "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)" του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία".

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από  ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995).  

Μπορούν να συμμετέχουν:

 1. Κατηγορία Δικαιούχων Α: Ανεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ , μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.
 2. Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017.  

Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

 • 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη  5.7.2017 - Λήξη 9.8.2017
 • 2η περίοδος υποβολής: Έναρξη  6.9.2017 - Λήξη 11.10.2017

 • 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 - Λήξη 13.12.2017 

Για αναλυτικότερη πληροφόρηση επισκεφτείτε τον σύνδεσμο: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=28&cs=

18-7-2017 | Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση Νομικού εξωτερικού συνεργάτη.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση Νομικού εξωτερικού συνεργάτη.

pdf icon png pdf zum download 2


12-7-2017 | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2017 - 2018» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 12277/14-06-2017, κωδ. ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 12 Ιουλίου 2017 ), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες,κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε ένα από τα μαθήματα του χειμερινού ή του εαρινού εξαμήνου των προγραμμάτων σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, όπως αυτά  επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

pdf icon png pdf zum download 2   

Αίτηση 

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί εντύπως σε δύο αντίγραφα το αργότερο έως την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017.

19-6-2017 | Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αρ. πρωτ: Ε.Ε.2402 για την θέση Νομικού εξωτερικού συνεργάτη.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των λειτουργιών του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου» (με κωδικό 03), το οποίο χρηματοδοτείται από το έργο της Επιτροπής Ερευνών, σας γνωστοποιεί ότι την 20/6/2017 και ώρα 10.00 π.μ στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταόροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την θέση Νομικού εξωτερικού συνεργάτη.


15-6-2017 | Προκήρυξη υποτροφιών ΙΚΥ
Ενημέρωση για επικείμενη προκήρυξη υποτροφιών του Ι.Κ.Υ. για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, ακαδημαϊκού έτους έναρξης 2016-2017. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
14-06-2017 |  Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 2337/29-05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 29/05/2017, β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 2437/01-06-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 01/06/2017 και γ) την από 14/06/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα για τη θέση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ.1933/03-05-2017 & ΑΔΑ: ΨΨΡΨ469Β7Α-ΦΔΡ η επιλογή του κ. Τηλέμαχου Μπούρτζη. pdf icon png pdf zum download 2

06-6-2017 | Κατάθεση αιτημάτων ενόψει συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών.

Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ μέχρι τη Δευτέρα 12/06/2017, ενόψει συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών την Τετάρτη 14/06/2017.


02-6-2017 | ΕΛΙΔΕΚ προϋποθέσεις για υποβολή προτάσεων από διδάκτορες και ομότιμους καθηγητές.

Η Επιτροπή Ερευνών αναφορικά με τις προϋποθέσεις υποβολής προτάσεων από διδάκτορες και ομότιμους καθηγητές αποφασίζει ομόφωνα ως εξής: Μπορούν να υποβάλουν προτάσεις για χρηματοδότηση και να είναι επιστημονικά υπεύθυνοι έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο καθώς και μέλη ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου που έχουν συνταξιοδοτηθεί υπό τις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

α) Να έχει εγκριθεί η υποβολή της πρότασης και, σε περίπτωση έγκρισης, η υλοποίηση του έργου, από τον Διευθυντή του Τομέα και τον Πρόεδρο του Τμήματος, όπου θα υλοποιηθεί το έργο.

β) Να συμμετέχει στο έργο τουλάχιστον ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, όπου θα υλοποιηθεί το έργο, ως «ερευνητής».

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα τμήματα του Πανεπιστημίου, στους Προέδρους των Τμημάτων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου. Επίσης, να ενημερωθούν αυτοί που έχουν ήδη υποβάλει προτάσεις.


23-04-2017| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείσθε στην Ημερίδα του Προγράμματος  “Support for training and career development of researchers (Marie Curie) Evaluation of the legacies of sporting megaevents on social capital Εθνική Συμμετοχή ΓΓΕΤ 2014-2016”, με τίτλο “Οι Προεκτάσεις του Αθλητισμού στην Ανάπτυξη του Κοινωνικού, Πολιτιστικού και Οικονομικού Κεφαλαίου” που θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης, στις 25/5/2015 και ώρα 17.00.

Πρόγραμμα Ημερίδας

17.00-17.30: Αθ. Παπαδασκαλόπουλος (Καθηγητής Τμ.Οικονομικής & Περιφερειακής ΑνάπτυξηςΠαντείου Πανεπιστημίου)

Π. Νικολόπουλος

Σ. Λαμπροπούλου-Μοσκαχλαϊδή

"Μητροπολιτική Ανάπτυξη και Μεγάλα Αθλητικά Γεγονότα"

17.30-18.15: Δικαία Χατζηευσταθίου (Reader in Olympic Studies & the Social Analysis of Sport, School of Human & Life Sciences, Canterbury Christ Church University, Kent, UK)

"Πώς μπορούν οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις να επιδράσουν θετικά στο κοινωνικό κεφάλαιο"

18.15-19.00: Ειρήνη Ηλιοπούλου και Ματίνα Μάγκου

“Ο ρόλος του αθλητισμού ως πολιτισμός «από τα κάτω» στην κατανόηση και ανάπτυξη της ανθεκτικής πόλης”

19.00-19.30: Θάνος Καραγρούνας

“Η Κληρονομιά Μεγάλων Αθλητικών Γεγονότων και η Παγκόσμια Πρωτοβουλία - Global Active Cities Initiative”

19.30-20.00: Γιώργος Σαχίνης

“Ανακοίνωση από το UrbanDig Project”

20.00-20.30: Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις - Συζήτηση

Support for training and career development of researchers (Marie Curie) Evaluation of the legacies of sporting megaevents on social capital Εθνική ΣυμμετοχήΓΓΕΤ 2014-2016


11-04-2017 | Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση θέσης με ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη – Εφαρμογή και αρτιότερη υποστήριξη τόσο της έρευνας στα επιστημονικά αντικείμενα του Παντείου Πανεπιστημίου όσο και της εκπαιδευτικής διαδικασίας» με κωδικό 06. 

Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 1633/06-04-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 06/04/2017, β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 1736/10-04-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 10/04/2017 και γ) την από 10/04/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα για τη θέση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ.1376/20-03-2017 & ΑΔΑ: Ψ5ΖΞ469Β7Α-ΡΒΨ, η επιλογή του κ. Κωνσταντίνου Ευθυμίου με αναπληρωματική την κα. Ιωάννα Σίντου.

Πρακτικό Απόφασης     pdf icon png pdf zum download 2


11-04-2017 | Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση θέσης με ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+ Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές και πρακτική άσκηση και προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση 2016-2017 – Πάντειο Πανεπιστήμιο» με κωδικό 9828

Σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ. 1704/10-04-2047 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία συνεδρίασε στις 10/04/2017και β) την από 10/04/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα για τη θέση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΕΕ.1375/20-03-2017 & ΑΔΑ: 7Ι9Ν469Β7Α-46Δ, η επιλογή του κ. Σωτηρίου Τρίγκα. 

Πρακτικό Απόφασης     pdf icon png pdf zum download 2


06-04-2017 | Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριων - ΙΚΥ

Ανακοινώθηκε από το Ι.Κ.Υ. το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017. Οι συγκεκριμένες υποτροφίες συγχρηματοδοτούνται απο το ΕΣΠΑ και αποσκοπούν στην ενίσχυση και υποστήριξης ολοκλήρωσης των σπουδών των επιμελών φοιτητών/τριων που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα όπως επίσης και στην διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

Η έναρξη της υποβολής αιτήσεων ξεκινάει την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 28η Απριλίου 2017. Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr) στις 6 Απριλίου 2017 και η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας.

Επισυνάπτεται το σχετικό δελτίο τύπου

Για πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον σχετικό σύνδεσμο: https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/2860-deltiotypouikyeko


05-04-2017 | Κατάθεση αιτημάτων στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ

Παρακαλούμε πολύ για την κατάθεση αιτημάτων στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ, μέχρι την Παρασκευή 07/04/2017, ενόψει συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών την Δευτέρα 10/04/2017. 


11-01-2017 | Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές: Παρουσίαση Ενημερωτικής Συνάντησης

Επισυνάπτεται η παρουσίαση της ενημερωτικής συνάντησης για την υποβολή προτάσεων με τίτλο "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές" που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12.00 στο αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ.  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κύριο Καραμπίνη στο 2109201507.


11-01-2017 | Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων ερευνητικού έργου ΕΟΧ_3712 Περί Ξενοφοβίας στην Ελλάδα

Σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα ημερίδας, η οποία αφορά διάχυση αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου με θέμα "Αναλύοντας το φαινόμενο της Ξενοφοβίας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης: μια υπολογιστική προσέγγιση".  Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017, στην αίθουσα ΔΕΣΚοι (ισόγειο), ώρα από 13.00 έως 19.00.

Πρόγραμμα ημερίδας