2051 - ΕΔΡΑ JEAN MONNET EU SOLIDARITY IN CIVIL PROTECTION AND HUMANITARIAN ACTION

2055 - E.MA 2017

2058 - MUSIC IN DETENTION DURING THE POST CIVIL-WAR ERA IN GREECE 1947-1957

2059 - EUROPEAN COHORT DEVELOPMENT PROJECT (ECDP)

2065 - COMMUNICATION, DIVERSITE CULTURELLE ET SOLIDARITE - Τμήμα ΕΜΠΟ

2072 - SMARTAL - Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

2073 - IMMERSE - Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

2074 - EUROGRADUATE PILOT SURVEY - Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

2075 - FIN-TECH - Τμήμα ΤΟΠΑ

2084 - InterMeds - Τμήμα ΕΜΠΟ

2086 - USING BEHAVIORAL ANALYSIS FOR RACISM IN PRIMARY SCHOOLS - Τμήμα Ψυχολογίας

2087 - Εκπόνηση εθνικού σχεδίου δράσης κατά του ρατσισμού - Τμήμα ΠΕΙ

2088 - ENTRUST - Τμήμα ΠΕΙ

2089 - BE SECURE FEEL SECURE - Τμήμα Kοινωνιολογίας  

ICARUS - Τμήμα Kοινωνιολογίας  

2090 - THE IMPACT OF THECHNOLOGICAL TRANSFORMATIONS ON THE DIGITAL GENERATION  DIGI GEN - Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

2093 - CORAL - Τμήμα ΤΟΠΑ

2094 - EuroBA - Τμήμα Ψυχολογίας

2095 - RIPEC - Τμήμα ΕΜΠΟ

2096 - VRAllexia - Τμήμα Ψυχολογίας

2097 - UniDiversity - Τμήμα Κοινωνιολογίας

3000 - BLUE TOURMED C3 - Τμήμα ΤΟΠΑ

S.I.M.P.L.E. Social Impact Measurement Plan, Learning and Empowerment - Τμήμα ΤΟΠΑ

DARE - Dialogue about Radicalisation and Equality      

INGRID    

COSIE    

ASTRAPI