6008 - ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ/ΩΣ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΗ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ - ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 

6009 - CIVIL 

6010 - C-W SMILE 

6011 - GEITONIA

6012 - BRECHT 

6025 - Ζωντανεύοντας την Αθήνα της Επανάστασης - Τμήμα ΕΜΠΟ

6026 - TEMPO - Τμήμα Ψυχολογίας

6027 - URBAN COWORK - Τμήμα ΤΟΠΑ

6029 - URBAN CRIME - Τμήμα ΤΟΠΑ

6030 - GEOLC - Τμήμα ΤΟΠΑ

Popular Sovereignty and European Integration in Light of the Eurozone Crisis

SYNAESTHETIC ENGAGEMENT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE WITH DIGITAL ARTS AND ITS AUDIENCE - AI TRACE

Perceived threat and injustice: Two different appraisal-based and emotional pathways to react to Economic inequality

TransCity: Gender, Space, and Transitions in Athens