ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ - ERASMUS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2007-2013

Το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης είναι το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης. Καλύπτει το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2007 και 31ης Δεκεμβρίου 2013.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:
·τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Κύπρος, Μάλτα, Ρουμανία, Βουλγαρία,
·οι τρεις χώρες της ΕΖΕΣ/EOX: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία,
·η Τουρκία (υποψήφια προς ένταξη χώρα),
·η Κροατία και η F.Y.R.O.M. (επιλέξιμες μόνο για συγκεκριμένες δράσεις) και
·η Ελβετία.
Το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης το διαχειρίζονται σε μεγάλο μέρος οι Εθνικές Μονάδες Συντονισμού που έχουν ορισθεί για κάθε συμμετέχουσα χώρα. Εθνική Μονάδα Συντονισμού έχει ορισθεί για την Ελλάδα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία.  (www.iky.gr).

 

Κατηγορία: ERASMUS

Ημερομηνία: Έναρξη: 2011-03-01 και Λήξη: 2012-12-31.