ΤΙΤΛΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ
23PROC012017456_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_001_2023_Ε50250 - ΜΟΔΙΠ 24/01/2023 pdf icon png pdf zum download 2  pdf icon png pdf zum download 2
22PROC011219720_προσκληση 14778 09/09/2022 pdf icon png pdf zum download 2
22PROC011188921_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε50240 5/09/2022 pdf icon png pdf zum download 2
 22PROC011135028_προσκληση υποβολής προσφοράς Ε 6042 24/08/2022  pdf icon png pdf zum download 2
 Διακήρυξη για την Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού 29/07/2022  pdf icon png pdf zum download 2
  Διακήρυξη για την Προμήθεια υγειονομικού υλικού 29/07/2022  pdf icon png pdf zum download 2
 Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς_ Ε01 27/07/2022  pdf icon png pdf zum download 2
 Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς_αγορά Η.Υ και λοιπού εξοπλισμού Ε6037 27/07/2022  pdf icon png pdf zum download 2
 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 22PROC010969748_Πρόσκληση υποβολής προσφορών Ε50240 20/07/2022  pdf icon png pdf zum download 2
 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 22PROC010965168_12297_20.07.2022_Πρόσκληση_Ε2108 20/07/2022  pdf icon png pdf zum download 2
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 22PROC010948316_12082_18.7.22_Πρόσκληση υποβολής _Ε01 18/07/2022 pdf icon png pdf zum download 2
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 22PROC010921484_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_Ε261 12/07/2022 pdf icon png pdf zum download 2
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 22PROC010919314_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_Ε261 12/07/2022 pdf icon png pdf zum download 2
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 22PROC010880150 έργου Ε1 06/07/2022 pdf icon png pdf zum download 2
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 22PROC010893692_ΕΡΓΟΥ Ε50250 08/07/2022 pdf icon png pdf zum download 2
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 22PROC010880150 προσκληση υποβολής προσφορά Ε1 06/07/2022 pdf icon png pdf zum download 2
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 22PROC010840073_10827_30.6.22_Πρόσκληση υποβολής προσφορών_Ε01 30/06/2022 pdf icon png pdf zum download 2
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 22PROC010841248_10841_30.6.22_Πρόσκληση_Ε01 30/06/2022 pdf icon png pdf zum download 2
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για το έργο "Γραφείο ΜΟΔΙΠ" και κωδικό 50250. 23/06/2022 pdf icon png pdf zum download 2
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για το έργο 6035. 01/06/2022 pdf icon png pdf zum download 2
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για το έργο 2093. 01/06/2022 pdf icon png pdf zum download 2
Πρόσκληση υποβολής προσφορών_22PROC010306914_5705_01.04.2022_Ε2102_2700€ 01/04/2022 pdf icon png pdf zum download 2
Πρόσκληση υποβολής προσφορών_22PROC010308319_5731_1.4.2022_ Ε2102_24.321€ 01/04/2022 pdf icon png pdf zum download 2
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς _22PROC010275361_5365_28.3.22_ 28/03/2022 pdf icon png pdf zum download 2
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς_22PROC010229197_4630_18.3.22 18/03/2022 pdf icon png pdf zum download 2
Πρόσκληση υποβολής προσφορών_22PROC010215242_4494_16.3.22 16/03/2022 pdf icon png pdf zum download 2
Πρόσκληση υποβολής προσφορών_22PROC010207490_4412_15.3.22 15/03/2022 pdf icon png pdf zum download 2
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς_22PROC010039382_2264_11.2.22 11/02/2022 pdf icon png pdf zum download 2
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς_22PROC009945348_901_20.1.2022 20/01/2022 pdf icon png pdf zum download 2