ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΑΙΤΗΣΗ   ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΤΕΛΙΚΑ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
17/01/2023 6045

«Poverty and Housing
Precariousness in Rural Areas through the lens of Social Resilience- POVE.R.RE»,

Εξωτερικός Συνεργάτης Περίληψη Πρόσκληση με ΑΔΑ 27/01/2023 Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση    
10/01/2023 6034 Popular sovereignty and european integration in lights of the eurozone crisis Εξωτερικός Συνεργάτης Περίληψη Πρόσκληση με ΑΔΑ 19/01/2023 Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση    
22/12/2022 6037 Tο νου σου στο νου σου! Ενίσχυση της εκπαίδευσης μέσα από την αλληλεπίδραση και απαρτίωση των αισθήσεων στον εγκέφαλο Εξωτερικός Συνεργάτης Περίληψη Πρόσκληση με ΑΔΑ 05/01/2023 Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση    
22/12/2022 2089 BeSecure-FeelSecureA Holistic Risk Management Approach for Monitoring, Assessing and Forecasting the efficiency, sustainability and resilience of Piraeus

Εξωτερικός Συνεργάτης - Ερευνητής επιχειρησιακής οργάνωσης

Περίληψη Πρόσκληση με ΑΔΑ 05/01/2023 Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση    
22/12/2022 6043 Social and Emotional Responses to Pandemic Covid19 - SERP-19 – Κοινωνικές και συναισθηματικές αντιδράσεις στην Πανδημία Covid 19 Εξωτερικός Συνεργάτης - Ερευνητής Περίληψη Πρόσκληση με ΑΔΑ 03/01/2023 Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση    
15/12/2022 50630

Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της
Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων
Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πάντειον Πανεπιστήμιο

8 θέσεις Experts/ εξωτερικοί συνεργάτες σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης/ οντέλων νεοφυών επιχειρήσεων- παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης

Περίληψη Πρόσκληση με ΑΔΑ 27/12/2022 Αίτηση υποψηφιότητας Υπεύθυνη δήλωση    
14/12/2022 5180473 Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2022-2023 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Νέοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού Περίληψη Πρόσκληση με ΑΔΑ 27/12/2022 Αίτηση υποψηφιότητας

Υπεύθυνη δήλωση μη συμμετοχής σε άλλες διδακτικές εμπειρίες.

Υπεύθυνη δήλωση για τα προσωπικά δεδομένα

Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής

   
05/12/2022 Ε7002 ΚΕΔΙΒΙΜ Εξωτερικός Συνεργάτης - Ερευνητής Περίληψη Πρόσκληση με ΑΔΑ 15/12/2022 Αίτηση υποψηφιότητας Υπεύθυνη δήλωση Προσωρινά αποτελέσματα   
30/11/2022 50210 Πρακτική άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου

Τεχνικοοικονομική
Υποστήριξη Κεντρικού
Γραφείου Πρακτικής
Άσκησης (3 θέσεις)

Περίληψη Πρόσκληση με ΑΔΑ 12/12/2022 Αίτηση υποψηφιότητας Υπέυθυνη δήλωση

Προσωρινά αποτελέσματα

Ενημέρωση υποψηφίων 

Τελικά αποτελέσματα 
21/11/2022 50730 Από την υποδοχή, προς την έμφυλη ενδυνάμωση και την κοινωνική ένταξη των γυναικών προσφύγων, αιτουσών άσυλο και μεταναστριών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 στην Αθήνα Εξωτερικός Συνεργάτης - Ερευνητής Περίληψη Πρόσκληση με ΑΔΑ 30/11/2022 Αίτηση υποψηφιότητας Υπεύθυνη δήλωση    
19/11/2022 6045 Poverty and Housing Precariousness in Rural Areas through the lens of Social Resilience- POVE.R.RE

Μεταδιδακτορικός
ερευνητής

Περίληψη Πρόσκληση με ΑΔΑ 28/11/2022 Αίτηση υποψηφιότητας Υπεύθυνη δήλωση Προσωρινά αποτελέσματα  Τελικά αποτελέσματα 
11/10/2022 6048

Polarized Democracy: New divisions in politics, media and social media in Greece (2010-2020)

Εξωτερικός Συνεργάτης Περίληψη Πρόσκληση με ΑΔΑ 20/10/2022 Αίτηση υποψηφιότητας Υπεύθυνη δήλωση

Προσωρινά αποτελέσματα

Τελικά αποτελέσματα 
07/10/2022 9845 ERASMUS + Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού Call 2022

Εξωτερικός Συνεργάτης

Περίληψη Πρόσκληση με ΑΔΑ 17/10/2022 Αίτηση υποψηφιότητας Υπεύθυνη δήλωση Προσωρινά αποτελέσματα  Τελικά αποτελέσματα 
05/10/2022 6040

«Developing an Observation Network for Maritime Cultural Heritage (MCH/UCH) in Greece

Υποψήφιος
διδάκτορας στο πεδίο των Οικονομικών Επιστημών ή Επιστημών Μηχανικού  

Περίληψη Πρόσκληση με ΑΔΑ 14/10/2022 Αίτηση υποψηφιότητας Υπεύθυνη δήλωση Προσωρινά αποτελέσματα   Τελικά αποτελέσματα 
04/10/2022 2114

GLAMMONS- Resilient, sustainable and participatory practices: Towards the GLAMs of the commons

Διαχειριστής Έργου (Project Manager)

Περίληψη Πρόσκληση με ΑΔΑ 13/10/2022 Αίτηση υποψηφιότητας Υπεύθυνη δήλωση Προσωρινά αποτελέσματα  Τελικά αποτελέσματα 
 26/08/2022 7002 Κ.Ε.Δ.Ι.Β.Ι.Μ Παντείου Πανεπιστημίου Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη προγραμμάτων ΚΕΔΙΒΙΜ  Περίληψη  Πρόσκληση με ΑΔΑ 05/09/2022  Αίτηση υποψηφιότητας

Υπεύθυνη δήλωση

Προσωρινά αποτελέσματα   Τελικά αποτελέσματα
29/07/2022   6048 

Polarized Democracy: 

New divisions in politics, media and social 

media in Greece 

(2010-2020) 

Προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη του έργου Περίληψη

Πρόσκληση με ΑΔΑ

05/09/2022

Αίτηση υποψηφιότητας

Υπεύθυνη δήλωση

   Τελικά αποτελέσματα 
 15/07/2022 2102 ChronoPilot  Ερευνητής/τρια στο επίπεδο υποψήφιου/ας διδάκτορα στο πεδίο της χρονικής αντίληψης Περίληψη

Πρόσκληση με ΑΔΑ 

29/07/2022

Αίτηση υποψηφιότητας

Υπεύθυνη δήλωση

Προσωρινά αποτελέσματα  Τελικά αποτελέσματα 
 15/07/2022  6040 

Developing an Observation Network for 

Maritime Cultural Heritage (MCH/UCH) in Greece 

Υποψήφιος διδάκτορας στο πεδίο των Οικονομικών Επιστημών ή Επιστημών Μηχανικού  Περίληψη

Πρόσκληση με ΑΔΑ

 
29/07/2022

Αίτηση υποψηφιότητας

 

Υπεύθυνη δήλωση

 
  Τελικά αποτελέσματα 
 28/06/2022  6039

Tεχνο-κοινωνική καινοτομία και

συνεργατική οικονομία 

Προσωπικό για συνεργασία στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της δημιουργίας ιστοσελίδας, έρευνας πεδίου, οργάνωσης συνεδρίου, συγγραφής επιστημονικών δημοσιεύσεων, αναφορών, πρακτικών συνεδρίου.  Περίληψη

Πρόσκληση με ΑΔΑ

12/07/2022

Αίτηση υποψηφιότητας

Υπεύθυνη δήλωση

Προσωρινά αποτελέσματα  Τελικά αποτελέσματα 
28/06/2022   MIS 5180743

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2022--2023

ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Θέσεις στα Τμήματα του Πανεπιστημίου  Περίληψη

Πρόσκληση με ΑΔΑ

15/07/2022

Αίτηση υποψηφιότητας

Υπεύθυνη δήλωση μη συμμετοχής σε άλλες διδακτικές εμπειρίες

Υπεύθυνη δήλωση για τα προσωπικά δεδομένα

Υπεύθυνη δήλωση-προϋποθέσεις συμμετοχής. 

Προσωρινά αποτελέσματα   Τελικά αποτελέσματα
19/05/2022  6035 

Perceived threat and injustice: Two different

appraisal-based and emotional pathways to react to 

Economic inequality 

 Εξωτερικός Συνεργάτης (ψυχολόγος ή κοινωνικός επιστήμονας) Περίληψη

 

Πρόσκληση

 

03/06/2022 Αίτηση  Υπεύθυνη δήλωση 

Προσωρινά αποτελέσματα

Ενημέρωση υποψηφίων 

Τελικά αποτελέσματα 
19/05/2022 6035

Perceived threat and injustice: Two different

appraisal-based and emotional pathways to react to 

Economic inequality 

Εξωτερικός Συνεργάτης Περίληψη

Πρόσκληση

02/06/2022 Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση Προσωρινά αποτελέσματα Τελικά αποτελέσματα

 


ΠΑΛΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ στο παρακάτω αρχείο    pdf icon png pdf zum download 2