ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, για τις ανάγκες των πράξεων και των έργων που διαχειρίζεται, πραγματοποιεί στο γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιόροφος επταόροφου κτιρίου) δημόσιες κληρώσεις για την συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων που ανταποκρίνονται στην εκάστοτε προκήρυξη.

 

 

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έργου, Αθήνα, 27/04/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την Δευτέρα 27/04/2020 και  ώρα 10.30 π.μ. στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταώροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση στο πλαίσιο του έργου με κωδικό 1170.

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έργου, Αθήνα, 03/02/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την Τετάρτη 04/02/2020 και  ώρα 10.30 π.μ. στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταώροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση στο πλαίσιο του έργου με κωδικό 2075.

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έργου, Αθήνα, 15/10/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την Πέμπτη 17/10/2019 και  ώρα 10.30 π.μ. στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταώροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση στο πλαίσιο του έργου με κωδικό 2051.

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έργου, Αθήνα, 10/10/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την Τρίτη 15/10/2019 και  ώρα 10.30 π.μ. στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταώροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση στο πλαίσιο των έργων με κωδικό 2062, 2063 και 2056.

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έργου, Αθήνα, 25/09/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την Πέμπτη 26/09/2019 και  ώρα 10.30 π.μ. στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταώροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση στο πλαίσιο του έργου ΚΕΔΙΒΙΜ (κωδικός έργου 7001).

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έργου, Αθήνα, 10/09/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την Δευτέρα 14/09/2019 και  ώρα 10.30 π.μ. στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταώροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση στο πλαίσιο του έργου COSIE (κωδικός έργου 2057).

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έργου, Αθήνα, 17/09/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την Πέμπτη 19/09/2019 και  ώρα 10.30 π.μ. στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταώροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθούν 2 δημόσιες κληρώσεις ως φαίνεται παρακάτω:

  1. Επιτροπή Διενέργειας/ Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της διακήρυξης 001/ Διακήρυξη: «Προμήθεια Η/Υ, Περιφερειακά Η/Υ και Ηλεκτρονικός εξοπλισμός» στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 3 «Επιστημονικός Εξοπλισμός» της Πράξης : «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμού των Υποδομών του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών για την υποστήριξη των Ακαδημαϊκών - Ερευνητικών δραστηριοτήτων του» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 11468/30-01-2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: Ω0Η0465ΧΙ8-Ρ3Α) κωδ. έργου 60100.
  1. 2. Επιτροπή Παραλαβής του Διαγωνισμού της διακήρυξης 001/ Διακήρυξη: «Προμήθεια Η/Υ, Περιφερειακά Η/Υ και Ηλεκτρονικός εξοπλισμός» στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 3 «Επιστημονικός Εξοπλισμός» της Πράξης : «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμού των Υποδομών του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών για την υποστήριξη των Ακαδημαϊκών - Ερευνητικών δραστηριοτήτων του» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 11468/30-01-2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: Ω0Η0465ΧΙ8-Ρ3Α) κωδ. έργου 60100.

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έργου, Αθήνα, 27/08/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την Τετάρτη 28/08/2019 και  ώρα 10.30 π.μ. στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταώροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση στο πλαίσιο του έργου Governance, Pluralism and Trans-Nationalization in Europe Jean Monnet Networks (κωδικός έργου 2053).

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έργων, Αθήνα, 03/07/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την Πέμπτη 04/07/2019 και  ώρα 10.30 π.μ. στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταώροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση στο πλαίσιο των παρακάτων έργων:

ΕΡΓΟ: E.MA. Human Rights and Democratization (κωδ.2055) 

ΕΡΓΟ: Διαχείριση Τόκων ΙΡ ERASMUS (κωδ. 9898)
 

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έργων, Αθήνα, 19/06/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την Παρασκευή 21/06/2019 και  ώρα 10.30 π.μ. στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταώροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση στο πλαίσιο του έργου  Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμού των Υποδομών του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστήμιου κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών για την υποστήριξη των Ακαδημαϊκών - Ερευνητικών δραστηριοτήτων του».

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έργων, Αθήνα, 12/06/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την Πέμπτη 13/06/2019 και  ώρα 10.30 π.μ. στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταώροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο του έργου «C.W.-SMILE» με κωδικό έργου 6010 και Επιστημονικά Υπεύθυνη τη Δρ. Ειρήνη Λεριού.

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έργων, Αθήνα, 21/05/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την Πέμπτη 23/05/2019 και  ώρα 10.30 π.μ. στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταώροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών στο πλαίσιο του έργου «Censorship in Visual Arts and Film: The Greek experience from the post-war years to the present» («Η λογοκρισία στον Κινηματογράφο και τις Εικαστικές Τέχνες: Η Ελληνική εμπειρία από τα μεταπολεμικά χρόνια μέχρι σήμερα»), με κωδικό έργου 6009 και Επιστημονικά Υπεύθυνη τη Δρ. Πηνελόπη Πετσίνη.

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έργων, Αθήνα, 13/12/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την Δευτέρα 17/12/2018 και  ώρα 10.30 π.μ. στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταώροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για τα έργα με κωδικό 50900, 1158, 9833, 9834, 9835 και 9836.

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έργου "DARE Εθνική συμμετοχή", Αθήνα, 13/11/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την Δευτέρα 19/11/2018 και  ώρα 10.30 π.μ. στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταώροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έργο «DARE Εθνική συμμετοχή» με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Καθηγήτρια Αλ. Κορωναίου.

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έργου "Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών", Αθήνα, 28/06/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την Παρασκευή 29/06/2018 και  ώρα 10.30 π.μ. στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταώροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έργο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή Γιάννη Σκαρπέλο.

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έργου "EMA - 2055", Αθήνα, 07/05/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την Παρασκευή 18/05/2018 και ώρα 11.00 π.μ. στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταώροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έργο «EMA: European Master Program in human Rights and Democratisation» Επιστημονικό Υπεύθυνο την Επικ. Καθηγήτρια Μ. Μαρούδα.

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έργου "NEGOTIATE", Αθήνα, 07/05/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την Τετάρτη 09/05/2018 και ώρα 11.00 π.μ. στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταώροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έργο «NEGOTIATE» Επιστημονικό Υπεύθυνο την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μ. Συμεωνάκη.

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έργου "ΠΔΕ", Αθήνα, 28/03/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την Τρίτη 3/04/2018 και ώρα 11.00 π.μ. στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταώροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έργο «ΠΔΕ» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Βασίλειο Αυδίκο.

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έργου "Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων (ΚΑ107) 2017 - 2019", Αθήνα, 28/03/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την Παρασκευή 27/04/2018 και  ώρα 10.30 π.μ. στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταώροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έργο «Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων (ΚΑ107) 2017 - 2019» με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Καθηγήτρια Ι. Κριάρη.

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έργου "Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+ 2016-2017 Φοιτητών για Σπουδές, προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση", Αθήνα, 28/03/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την Παρασκευή 27/04/2018 και  ώρα 10.00 π.μ. στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταώροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έργο «Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+ 2016-2017 Φοιτητών για Σπουδές, προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση» με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Καθηγήτρια Ι. Κριάρη.

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έργου "Τόποι Μνήμης για την Ελληνική Επανάσταση 19ος – 20ος αιώνας", Αθήνα, 26/03/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την Τετάρτη 28/03/2018 και ώρα 11.00 π.μ. στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταώροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έργο «Τόποι Μνήμης για την Ελληνική Επανάσταση 19ος – 20ος αιώνας» με Επιστημονικό Υπεύθυνο την καθ. Χριστίνα Κουλούρη.

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έργου "COMMUNICATION, DIVERSITE CULTURELLE ET SOLIDARITE", Αθήνα, 09/03/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την Δευτέρα 12/03/2018 και ώρα 11.00 π.μ. στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταώροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έργο «COMMUNICATION, DIVERSITE CULTURELLE ET SOLIDARITE» με Επιστημονικό Υπεύθυνο την καθ. Μαριάννα Ψύλλα.

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έργου "RESCUE ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ", Αθήνα, 09/03/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την Δευτέρα 12/03/2018 και ώρα 11.30 π.μ. στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταώροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έργο «RESCUE ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» με Επιστημονικό Υπεύθυνο την καθ. Γεωργία Πετράκη.

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έργου "Marie Curie ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ", Αθήνα, 28/02/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την Δευτέρα 05/03/2018 και  ώρα 10.30 π.μ. στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταώροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έργο «Marie Curie» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Αθανάσιο Παπαδασκαλόπουλου.

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών λοιπών έργων, Αθήνα, 14/9/2017

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την 18/09/2017 και  ώρα 11.00 π.μ στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταόροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έργο Workshop.

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών λοιπών έργων, Αθήνα, 04/9/2017

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την 07/09/2017 και  ώρα 11.00 π.μ στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταόροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έργο IN GRID 2.

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έργου ΣΕΘΑ, Αθήνα, 31/8/2017

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την  Δευτέρα 4/09/2017 και  ώρα 11.00 π.μ στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταόροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το έργο με τίτλο: "ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΕΠΣ - ΣΕΘΑ" και κωδικό 2027.

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Erasmus+, Αθήνα, 12/7/2017

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την 14/07/2017 και  ώρα 11.00 π.μ στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταόροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για το έργο «Erasmus+ - Όμιλος Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου 2017-2020».

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την 14/07/2017 και  ώρα 11.30 π.μ στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταόροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για το έργο «Erasmus+ Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση και προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση 2017-2018- Πάντειο Πανεπιστήμιο»

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών - Αθήνα, 20/6/2017

Αθήνα, 25/07/2017 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την 28/07/2017 και  ώρα 10.00 π.μ στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταόροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έργο «Χορηγία της Βουλής των Ελλήνων για την βελτίωση των χώρων διεξαγωγής του 13ου συνεδρίου της ένωσης ευρωπαίων κοινωνιολόγων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και προμήθειας αναλωσίμων».

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών - Αθήνα, 12/7/2017

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την 14/07/2017 και  ώρα 10.00 π.μ στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταόροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έργο “ΧΟΡΗΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 13ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ”.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την 14/07/2017 και  ώρα 10.30 π.μ στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταόροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έργο "ΧΟΡΗΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ".

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων- Αθήνα, 12/7/2017

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την 14/07/2017 και  ώρα 11.00 π.μ στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταόροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων 1 (μιας) θέσης Νομικού στα πλαίσια του προγράμματος «Ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των λειτουργιών του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου» (κωδ. 3_01), το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό.

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών - 20/6/2017

Αθήνα, 20/06/2017 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την 22/06/2017 και  ώρα 10.00 π.μ στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταόροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έργο "Χορηγία για Διοργάνωση Συνεδρίων".

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Παγιών και Εξοπλισμού Ερευνητικών Προγραμμάτων - 4/4/2017

 

Αθήνα, 4/04/2017 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιεί ότι την 6/4/2017 και από ώρα 9.00 π.μ στο Γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιώροφος επταόροφου καινούργιου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Παγίων – Αναλωσίμων και Εξοπλισμού για τα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα:

Α/Α

Τίτλος Ερευνητικού έργου

Ώρα κλήρωσης

1

Human Rights and Democratisati

9:00

2

Eagles - 02037

9:30

3

BLUETOURMED

10:00

4

Dialogue About Radicalization and Equality- DARE

10:30

5

UNIVERSITIES SUPPORTING VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE (USVSV): TRAINING FOR SUSTAINABLE STUDENT SERVICE - 02036

11:00

6

TRANSITORY LIVES - 02044

11:30

7

RESCUE-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2014-2016 - 02050

12:00

8

MYWEB-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2014-2016

12:30

9

INNOSI -ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

13¨00


 

Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Προκήρυξης με αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 4331/27-12-2016

 

Αθήνα, 10/01/2017 

Αριθμ. πρωτ.  ΕΕ. 39/2017

Θέμα: Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Προκήρυξης με αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 4331/27-12-2016 στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των λειτουργιών του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου» (με κωδικό 03), το οποίο χρηματοδοτείται από το έργο της Επιτροπής Ερευνών.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, για τις ανάγκες της πράξης «Ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των λειτουργιών του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου» (με κωδικό 03), το οποίο χρηματοδοτείται από το έργο της Επιτροπής Ερευνών, σας γνωστοποιεί ότι τη Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιόροφος επταόροφου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων που ανταποκρίθηκαν στην προκήρυξη της με αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 4331/27-12-2016.


Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Προκήρυξης με αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 4027

 

Αθήνα, 13/12/2016 

Θέμα: Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Προκήρυξης με αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 4027 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης BleuTourMed_C3, «Maritime and Coastal SustainaBLETourism in the Mediterranean - Community building, Communication andCapitalisation» το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREGMED.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, για τις ανάγκες της πράξης BleuTourMed_C3, «Maritime and Coastal SustainaBLETourism in the Mediterranean - Community building, Communication andCapitalisation» το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREGMED., σας γνωστοποιεί ότι τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιόροφος επταόροφου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων που ανταποκρίθηκαν στην προκήρυξη της με αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 4027/9-12-2016.


Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Προκήρυξης με αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 3933

Αθήνα, 9/12/2016 Α.Π.:ΕΕ 4020

Θέμα: Δημόσια Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Προκήρυξης με αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 3933 στο πλαίσιο υλοποίησης της «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7,8 ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000615.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου, για τις ανάγκες της πράξης «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000615», σας γνωστοποιεί ότι τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11.00 π.μ. στο γραφείο της Επιτροπής Ερευνών (ημιόροφος επταόροφου κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων που ανταποκρίθηκαν στην προκήρυξη της με αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 3993/2-12-2016.